Integrationsministerens erkendelse

Integrationsministerens erkendelse

 

D 28.11.07

 

Fra knud vilby <knud@vilby.dk>

 

Integrationsministerens erkendelse

 

Af Knud Vilby

I et valgkampsinterview angreb Birthe Rønn Hornbeck voldsomt Socialdemokraternes udspil om asylansøgere, men hun sagde samtidig, at sagen om de 400 eksisterende asylansøgere, der har siddet i danske centre i 4-6-8 år er en særlig afgrænset sag, som skal løses. Hun fremhævede, at det nok er hende der har puffet til statsministeren i den anledning og sagde så i direkte citat om netop denne gruppe, at "de ville også på et tidspunkt efter loven kunne få humanitær opholdstilladelse".

 

Nu skal det være hverdag for den nye integrationsminister. Af debatten om asylansøgere kan man godt få det indtryk, at alle realiteter og sandheder er relative, og at det alene handler om, hvad Dansk Folkeparti ikke har vetoret overfor. Derfor er det godt, at den nye minister har sagt som hun har, og at hun i øvrigt må formodes at ville holde sig til realiteter.

 

Den vigtigste realitet er, at mange i gruppen af asylansøgere, der har været her i Danmark i mere end 2-3 år ikke vil have nogen fremtid i noget andet land. Et er at vi ikke kan udvise til lande som Iran eller Irak, noget andet er at børnene ofte nu har dansk som førstesprog. Det er - hvor ulykkeligt det end kan være - her de hører hjemme.

 

De lægelige undersøgelser viser også, at mange er blevet så psykisk og fysisk elendige, at de alene af den grund ikke kan sendes ud. Jo længere de sidder i uvished des elendigere bliver de, og des kostbarere bliver de for samfundet. Nogle gange tæller økonomi mere end følelser, og i forhold til en stor gruppe meget syge asylansøgere kan man roligt sige, at samfundet vil spare penge ved hurtigt at give permanent opholdstilladelse. Man vil alligevel være nødt til at gøre det om få år. Når disse mennesker i endnu højere grad er blevet menneskelige vrag.

 

De samfundsmæssigt billigste asylansøgere er i øvrigt de unge og stærke, der trodser afsondretheden og lediggangen og tager sort arbejde. Det bør vi være taknemlige for. Det skandaløse er underbetalingen af dem.

 

Ministeren vil næppe indrømme det åbent, men hun ved som jurist også, at Danmark overtræder børnekonventionen med den måde børnene behandles på. Hvis ikke hun får lavet om på det, vil det meget snart være hendes direkte ansvar.

 

Men godt at vide, at vi har en minister, der har erkendt at denne gruppe mennesker kan få humanitær opholdstilladelse.

------

 

(videresendt af Arne Hansen  med oplysning om at man finder dokumentation på de afviste asylsøgeres helbredssituation fremlagt på Høringen Danmarks behandling af Asylbørn på FLR-DIALOGs side  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/  hvor man kan finde de 12 optagelser ved at søge på "asylbørn" . Her findes også mange andre vidnesbyrd om situationen for lejrflygtningene i Danmark samme sted og under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2

 

Desuden kan denne email og tidligere og kommende altid findes på

http://secureid.org:8100/Lists/Integration/Message/290.html   når det drejer sig om integration

 

og på 

 http://secureid.org:8100/Lists/Integration/Message/290.html

når det handler om asyl

 

 

Tilbage til forsiden