Børnerådet: Afviste asylfamilier med børn skal have opholdstilladelse

 

20.12.07 fra Amila Jašarević amila.jasarevic@gmail.com

der var en lille notits i dagens Nyhedsavis d. 20.12.07 om det her:

Afviste asylfamilier med børn skal have opholdstilladelse

Børnerådet har skrevet til Folketinget og til regeringen for at få en hurtig og effektiv forbedring af forholdene for børn i asylsøgende familier i Danmark. Alle afviste asylsøgende børnefamilier, som har været i Danmark i mere end to år skal have opholdstilladelse. Fremover må hele asylfasen maksimalt må vare to år. Hvis ikke der gives asyl, skal staten enten kunne hjemsende de afviste asylsøgende børnefamilier eller give familierne opholdstilladelse efter højst to års ventetid.


Børnerådets Pressemeddelelse, 19. december 2007
En gruppe asylsøgende børnefamilier har i årevis befundet sig i danske asylcentre uden reel mulighed for at vende tilbage til deres hjemlande. Der er ikke udsigt til, at en udsendelse kan effektueres, og den danske stat har et konkret ansvar for, at børnene i de pågældende familier ikke lider yderligere overlast.

Derfor anbefaler Børnerådet nu, at afviste asylsøgende børnefamilier med mere end to års ophold i Danmark bevilges opholdstilladelse hurtigst muligt. Det sker i en henvendelse til medlemmerne af Folketingets socialudvalg og udvalget for udlændinge og integration samt Statsministeren, Integrationsministeren og Velfærdsministeren. Henvendelsen indeholder en række anbefalinger om konkrete initiativer, som vil sikre bedre vilkår for børn i det danske asylsystem. Børnerådets henvendelse kan ses her.

Slut med endeløs uvished
Usikkerheden for asylsøgende børnefamilier er skadelig for børnenes generelle udvikling og deres helbred. Det er kendt og veldokumenteret viden, og derfor skal der fastsættes en konkret grænse for, hvor langt sagsbehandlingstiden må være for asylsøgende børnefamilier. Børnerådet anbefaler nu, at hele asylfasen maksimalt må vare to år. Hvis ikke der enten er givet asyl eller truffet aftale med de asylsøgende børnefamiliers hjemlande skal familierne have opholdstilladelse af hensyn til børnene.

Kun én flytning
Asylansøgere med børn skal ikke flyttes rundt i administrative labyrinter. Flytninger ødelægger børns netværk, relationsdannelse og muligheder for tilknytning i øvrigt. Mange af de børn, der bor i danske asylcentre, har allerede flyttet alt for mange gange i deres korte liv. Derfor anbefaler Børnerådet, at børnene og deres familier efter højst seks måneder tilbydes en permanent bolig så længe deres sag verserer. Et eventuelt afslag på asyl skal ikke medføre flytning til et andet sted i landet.

Dokumentation
• En undersøgelse fra Institut for Folkesundhed offentliggjort i Ugeskrift for Læger viser, at 35 % af de 4-16-årige børn i danske asylcentre har tegn på psykiske lidelser.
Se undersøgelsen her 
• En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at børnenes største problem er, at forældrene under opholdet får psykologiske, psykiatriske eller legemligt smertefulde lidelser
Se undersøgelsen her  
• En undersøgelse fra Udlændingeservice viser, at behovet for psykologbehandling af børn og unge stiger voldsomt efter blot et enkelt års ophold i asylcentre. Se undersøgelsen her  

Yderligere oplysninger:
Charlotte Guldberg, formand for Børnerådet. Tlf. 2279 2650.
Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder i Børnerådet. Tlf. 2892 0060.

http://www.boerneraadet.dk/

 

fra Amila Jaserevic

http://amilabosnae.blogspot.com
http://avisen.dk/blogs/Amila/default.aspx

 

 

 

Tilbage til forsiden