Walter Dalland :Argumenter for at give børnene i asylcentrene en uddannelse

+ en kommentar af Rauf H Zadeh

 

-----oprindelig meddelelse-----

Fra: Arne Hansen [mailto:post@arnehansen.net]

Sendt: 5. januar 2008 23:58

 

Fra   Walter Dalland               e-mail: w.dalland@mail.dk

 

Argumenter for at give børnene i asylcentrene en uddannelse:

 

Det har været en linie i dansk politik at sikre en god skoleuddannelse for

den opvoksende generation i den fattige del af verden.

Det vil på længere sigt gavne det samfund, hvor de afviste asylansøgeres

børn ender med at have deres voksenliv, at de har en god uddannelse som bagage.

Ud over den faglige uddannelse vil disse børn og unge få selvtillid og ønske

om at være med til i deres voksenliv at yde en indsats i deres fremtidige

samfund.

Det vil skabe bedre vilkår for dem i deres fortsatte tilværelse i Danmark,

indtil de har mulighed for at komme til deres land.

Det vil gavne forældrenes situation. De vil opleve, at deres børns

tilfredshed stiger, og at deres dynamik og energi kan bruges til noget konstruktivt og positivt.

Det vil give mulighed for at anvende de unges faglige og menneskelige

kvalifikationer her i landet og give dem erfaringer fra arbejdslivet, som de

kan bruge også i deres voksenliv.

Det vil flytte mange udgifter fra asylcenterdrift til uddannelse.

Det vil gøre alle mere glade og mere tilfredse af mange indlysende grunde.

Det vil være en positiv udgave af motivationsfremmende foranstaltninger.

Det vil fjerne en alvorlig belastning i Danmarks renommé vedr. behandlingen

af børn i asylcentrene.

 

Med venlig hilsen

Walter Dalland

Voldstien 3 F

5900 Rudkøbing

Tlf.: 6251 5602

e-mail: w.dalland@mail.dk

 

 

D 6.01.08 

Fra Rauf H. Zadeh <raufmana@dbmail.dk>

 

Rauf H. Zadeh: Kommentar om konsekvenserne af at regeringen ikke vil følge rådet om uddannelse

 

SV: Argumenter for at give børnene i asylcentrene en uddannelse:

Kære Walter!

De argumenter du har skrevet om, var ganske rigtige og korrekte. Men

regeringen vil ikke gøre noget for at løse problemet omkring asylansøgere og

deres børn som er i gang med at vokse op her i Danmark. Regeringen  tænker

ikke strategisk på problemets konsekvenser og omfang i femtiden.

Konsekvenser som vil i en høj grad ramme børnene og Danmark. Hvis disse

børns liv og deres forældres ikke er ødelagt endnu,  så bliver de det snart. For

når de  på et eller andet tidspunkt bliver sendt hjem til deres land, så er de

vokset op og har ingen uddannelse eller faglig viden og ej heller et håb med

sig. I sådan en desperat situation med usikkerhed og et land i flammer, vil

disse mennesker i deres voksenliv ikke glemme hvad Danmark har gjort ved

dem. De ikke vil glemme at det var Danmark der var med til skabe sådan en

tilstand for dem. De vil kommer hjem med stor had mod alt som har noget med

Danmark at gøre. Disse mennesker vil være meget følsomme og psykisk meget nemt bryde sammen. Mange af de unge mennesker i denne generation med

deres ruinerede fremtid, kan blive store potentiale for at havne i nogle

religiøst -fundamentalistisk- terroristiske organisationer som vil være en

fare for dem og Danmarks fremtid. Derfor burde politikerne/ regeringen

skifter deres ikke humane politik og holdning inden det bliver forsendt.

 

Det man planter så høster man det.  

 

Med venlig hilsen

Rauf H. Zadeh           

 

 

(videresendt af Arne H.

Og I øvrigt er påpegningen i Politiken d. 6/1 af at flygtninges økonomiske byrde med forsørgelse af  sultne familiemedlemmer i hjemlandet hæmmer integrationen et yderligere argument for afskaffelsen af starthjælpen, den diskriminerende halvering af kontanthjælpen til nye flygtninge

--

 

 

 

 

Tilbage til forsiden