D. 1.03.2008
Fællesudtalelse til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, regering og Folketing:
 
Vi forsamlede borgere for et anstændigt Danmark,
opfordrer regering og Folketing til at stoppe det umenneskelige pres på afviste asylansøgere med henblik på at tvinge dem tilbage til krig, forfølgelse, usikkerhed og frygt.
Vi appellerer om opholdstilladelse for alle asylansøgere, der har opholdt sig i asylcentrene i mere end 2 år.
Vi protesterer ligeledes mod splittelsen af familier, hvor en ægtefælle udvises - måske endda også skilles fra sine børn på grund af de restriktive danske familiesammenførings-regler.
Danmark er et rigt samfund. Det er oprørende og skændigt, at vores land skal være så fattigt på medmenneskelighed.
København den 1. marts 2008
Borgere for et anstændigt Danmark
www.borgereforetanstaendigt.dk 

 

 

 

Tilbage til forsiden