05.03.08

 

Stop udvisningen af Belgin Karabulut – skriv under på http://www.stopudvisningen.underskrifter.dk/ .

Belgin Karabulut kom til Danmark for at undgå tvangsægteskab, nu vil regeringen udsætte hende for tvangsskilsmisse

24-årsreglen blev efter sigende indført for at forhindre tvangsægteskaber. Det påstår regeringen ihvertfald, selvom den hverken før eller efter lovens indførelse har kunnet påvise nogen som helst sammenhæng i den logik. Der er ikke en eneste undersøgelse, der viser at 24-årsreglen skulle have skabt færre tvangsægteskaber. Istedet fungerer det nationalistiske forbud mod at leve sammen, når den ene part er ikke-dansker, som endnu et redskab, der holder ’fremmede’ ude af landet og ødelægger menneskers liv.

At loven faktisk på ingen måde er tiltænkt bekæmpelse af tvangsægteskaber viser regeringens holdning til den tyrkisk-fødte Belgin Karabulut.


På flugt fra tvangsægteskab

Belgin flygtede til Danmark for at undgå tvangsægteskab i Tyrkiet. I 2001 blev hun gift med Duran Karabulut, der ligeledes er fra Tyrkiet og har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. De bor nu i den midtjyske by Sunds, hvor de sammen har 2 børn, driver et pizzaria og er selvforsørgende og vellidte i lokalsamfundet.

Dette kunne være historien om en ung kvinde, der flygtede fra et tvangsægteskab og fandt lykken og sikkerheden i Danmark. Men den danske regering er netop ikke interesseret i at hjælpe ofrene for tvangsægteskaber - den er interesseret i at holde udlændige ude af landet.

Efter sit ægteskab søgte Belgin Karabulut om familiesammenføring, altså om lov til at leve sammen med sin mand og deres børn. Men fordi hun var under 24 år kunne hun ikke få lov til at leve i Danmark, og hun blev udvist til det land, hvor hun altså havde skullet tvangsgiftes. Hun kom dog tilbage til Danmark på et turist-visum, fik det lavet om til en midlertidig opholdstilladelse og kunne leve nogle år endnu med sin familie i Sunds.

I september 2007 udløb Belgins opholdstilladelse. Hun har søgt om at få den forlænget, og hun har søgt om at få familiesammenføring, hvilket hun nu burde være berettiget til, efter i mellemtiden at være fyldt 25 år, og da familien er selvforsørgende. ’Integrationsministeriets’ bureuakrater har dog afvist familiens ansøgninger og fortalt, at hun kan tage til Tyrkiet og søge derfra.

Hentet af politiet

Belgin vil naturligvis ikke tvangsskilles fra sin mand og sine to børn eller det liv hun nu har etableret sig, og er altså ikke taget tilbage til Tyrkiet. Om formiddagen den 25. februar 2008 dukkede bevæbnede politi-betjente derfor op i familiens restaurant, Sunds Pizza og Kebab House, og anholdte den unge mor. Kunder og forbipasserende kunne se danske betjente føre Belgin væk, mens hun måtte aflevere sit grædende 1-årige barn til et familiemedlem.

Det var politiets plan, at Belgin skulle tvangsdeporteres den samme uge, men da hendes pas ikke kunne findes, kunne det ikke lade sig gøre. Belgin blev løsladt dagen efter anholdelsen, da hun nu ikke kunne deporteres med det planlagte fly. Rigspolitiet vil nu kontakte de tyrkiske myndigheder for at få udstedt et rejsepas til Belgin Karabulut uden hendes medvirken. Det er normal procedure at politiet fængsler folk indtil den planlagte udvisning, men i denne sag vurderede politiets udlændingeafdeling i Herning, at det ikke er nogen fare for at Belgin vil gå under jorden, da hun jo netop gerne vil være sammen med sin familie.

Et lokalsamfund står sammen

Denne vurdering har politiet haft ret i. Familien Karabulut har løbende modtaget henvendelser fra borgere i lokalsamfundet, der vil stille sommerhuse og kolonihaver til rådighed, hvis Belgin får brug for at skjule sig. I det hele taget har borgerne og politikerne i Sunds været i oprør siden Belgin fik sit afslag i september.

Lokale politikere og journalister har protesteret og skrevet til integrationsministeriet, men det eneste svar fra først Rikke Hvilshøj og nu Birthe Rønn Hornbech har været larmende tavshed. Samtidig strømmer støtteerklæringerne til familien ind via pizzariaet på hovedgaden og via internettet.

Søndag den 2. marts deltog ca. 300 mennesker Sunds og omegn i et fakkeloptog til støtte for den tvangsskilsmisse-truede familie. Demonstrationen gik fra Sunds kirke til familiens pizzaria, hvor Belgin selv var på arbejde. Over 2.000 lokale borgere har skrevet under på papir-versionen af en protest mod udvisningen, og på internettet fortsætter kampagnen og underskriftsindsamlingen på http://www.stopudvisningen.underskrifter.dk/ .

Den regel, der angiveligt skulle forhindre tvangsægteskaber, har nu medført at en ung kvinde skal tvangs-adskilles fra sin mand, sine børn og det lokalsamfund, der tydeligvis har taget hende til sig af fuldt hjerte.


http://illegalt.mahost.org/article.php3?id_article=350
http://www.stopudvisningen.underskrifter.dk/


Skrevet af Ole Poulsen 4.marts 2008 for intet menneske er illegalt
http://illegalt.mahost.org
 
Artiklen er baseret på artikler i Herning Folkeblad, der desværre ikke er tilgængelige online.

#############################################################

 

tidliger d 27.02.08  modtget I samme sag:

Fra: Leif Bork Hansen

Sendt: 27. februar 2008 13:27

Til: 'Arne Hansen'

Emne: Stop udvisningen af Belgin fra hendes mand og deres to børn!

 

 

 

Kære Arne

Belgin Karabulut er gift med Duran Karabulut.De indgik ægteskab 11.september 2001. Parret har to små børn: Nurhan og Yilmas.Hun flygtede fra et tvangsægteskab i Tyrkiet og kom til Danmark i 2002. Nu forsøger myndighederne at tvangsadskille hende fra hendes mand og parrets to børn. Mandag den 25. februar blev hun anholdt af politiet, men hun blev senere på dagen løsladt igen.

Hele byen Sunds, hvor familien bor, er i oprør.

Vil du videresende en opfordring til at skrive under på en henvendelse til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech om at stoppe udvisningen og at hun tildeles humanitær opholdstilladelse/familiesammenføring - således at Belgin fortsat kan bo sammen med sin ægtefælle og deres to børn i Danmark?

Man kan skrive under på:

http://www.stopudvisningen.underskrifter.dk

 

Mange hilsener

 

Leif

 

 

Tilbage til forsiden