Meddelelse fra Asylret d.1.juni, kl.00.26

 

Aftale på vej om afviste asylansøgere fra Irak

 

Regeringen i Irak er i gang med at sagsbehandle et konkret forslag til en aftale om hjemsendelse af afviste irakiske asylansøgere fra Danmark. Det bekræfter integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V).

 

Det gik som vi frygtede, blot meget hurtigere. Den danske regering har udarbejdet et lovforslag om tvangsudsendelse af alle afviste irakiske asylansøgere. Når OVK- blokken får det vedtaget, kan vi se frem til at det officielle Danmark på trods af kraftige advarsler fra såvel FN som Amnesty International, en bloc sender irakiske flygtninge tilbage til et Irak, hvor der hersker kaos, hvor bombesprængninger og attentater - også i det angiveligt stabile og autonome nordlige Irak, hører til dagens uorden.

 

Vi vil fastholde, at Danmark skal overholde internationale traktatmæssige forpligtelser. På det punkt har de senere års OVK- regime, der ofte markedsføres under betegnelsen borgerligt frisind, lært os en lektie. "Borgerligt" er korrekt nok, men frisindet er der intet af. I stedet ser vi et snæversyn og en nationalegoisme, der leder tankerne tilbage på 1930'erne 0g 1940’erne, da de danske myndigheder en masse afviste jødiske flygtninge fra Hitlers nazirige.

 

Det er kommet på mode at sige undskyld. Den nuværende danske statsminister har sågar gjort det; men med henblik på fortiden. Det falder ham ikke ind at se på nutiden og erkende, at han på et løgnagtigt grundlag gjorde Danmark til delagtig i overfaldet på Irak med de formål at sikre imperialismens kontrol over Mellemøsten oliekilder.

 

Det er på denne baggrund, vi oplever, at der bliver fremført argumenter om, at lille Danmark jo ikke kan løse alverdens problemer og at vi er nødt til at have et loft over hvor mange asylsøgende vi kan give ophold her i landet. De samme, som siger sådan, reflekterer åbenbart ikke over,

hvor mange døde irakere, hvor mange sårede og hvor mange flygtninge den danske deltagelse i ”de villiges koalition” har kostet. De burde skamme sig.                       

 

Det er ikke blot den aktuelle situation her og nu der er helt afsindig og vanvittig. Hele det etablerede system med dets mishandling og kyniske skalten og valten med mernenskeskæbner skal erstattes af et andet, der i

ord og praktisk handling afspejler respekten for menneskerettighederne og det enkelte individs situation.

 

Asylret mener, at behandlingen af flygtningesager burde varetages af et kompetent personale, der ikke er ansat i eller af politiet: læger, psykiatere, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer.... Politifolk er ikke uddannede til at have med torturofre, traumaplagede mennesker og i mange tilfælde psykisk syge mennesker at gøre. Og vi synes, at der skal oprettes en uafhængig domstolsinstans hvortil alle afslag på asyl og  opholdstilladelser skal kunne indankes.

 

Vi gør os ingen illusioner om, at en sådan gennemgribende reform er mulig under det siddende OVK- regime. Derfor skal det fjernes. Men det er hele det system, som det formelt uafhængige Flygtningenævn administrerer der skal smides på historiens køkkenmødding. og den næste regering skal presses til eller i bedste fald bakkes op i bestræbelserne på  at gøre op med det herskende barbari i den danske behandling af asylsøgende. Det kræver en bred folkelig opbakning. Asylret er et meget beskedent bidrag hertil. Og vi skal være mange, mange flere. Skal vi ikke se at komme i gang?

Asylret ,Karl Åge

 

 

 

 

Tilbage til forsiden