Krav om at TV-avisen straks bringer det afbrudte indslag ”Danmark anklages for at bryde børnekonventionen”

 

Frederikshavn d. 24.09.08

 

Til Danmarks Radio og mange børne- og flygtningevenner til orientering og foranstaltning.

 

Jeg blev her onsdag aften d. 24. September efter 21-TVavisen ringet op af speciallæge i psykiatri Søren Juul-Nielsen, som havde haft en mærkelig oplevelse under 18,30 Tv-avisen.

 

Han hørte en annoncering af et indslag med overskriften: ”Danmark anklages for at bryde børnekonventionen”.  Men så blev udsendelsen afbrudt med flimmer på skærmen og speakeren bemærkede, nå så går vi videre. 

Seeren forventede så at indslaget ville komme senere i 18,30-TVavisen, da emnet er hyperaktuelt, fordi der allerede d. 2. oktober vil ske en udvisning af en familiefar (Mirsad) som derved bliver fjernet fra sin hustru og deres 2 små børn, hvilket ifølge juridiske eksperter vil være en overtrædelse af børnekonventionens artikel 3 om at sikre barnets behov og 9 om at barnet har ret til at bo sammen med sine forældre.

 

Men indslaget om overtrædelse af børnekonventionen kom ikke.

 

Søren Juul-Nielsen ringede til DR og fik at vide, at det så nok kom i Tv-avisen kl. 21. Men i 21-TVavisen var der intet om at Danmark skulle overtræde børnekonventionen.

Så nu er Søren Juul-Nielsen på baggrund af det besynderlige forløb blevet urolig for om DR overhovedet bringer indslaget.

 

Derfor vil Søren Juul-Nielsen og børnepsykiater Bente Rich og undertegnede, som har fulgt og opsamlet fakta og debatter nøje (jf. http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/ ) hermed  så stærkt som muligt opfordre DR til straks i morgen torsdag d. 25. September at bringe det annoncerede indslag  i sin oprindelige helhed. Thi spørgsmålet om overtrædelse af børnekonventionen er et dybt alvorligt emne, som DR må have en public service-forpligtelse overfor. Og især fordi der kan være tale om mange overtrædelser i forbindelse med de talrige tvangsudvisninger hvor det er blevet udlændingemyndighedernes praksis at se bort fra at konsekvensen ofte vil blive tvangsadskillelse af børnefamilier og dermed overtrædelse af børnekonventionens artikel 3 og 9.

 

Vi vil opfordre andre DR-TVseere til også at kræve indslaget om Danmarks overtrædelse af børnekonventionen bragt straks ved at henvende sig til Danmarks Radio ved at e-maile til tva@dr.dk eller gå på http://www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/Kontakt.htm  og skrive eller ringe på tlf.: 35 20 45 20

Eller besøge DR-TV AVISEN. DR Byen, Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C

 

På vegne af Søren Juul Schmidt-Nielsen, speciallæge i psykiatri, tlf 86 19 77 36, mobil 29 41 25 83, børne- og ungdomspsykiater Bente Rich, tlf 46364625 Mobil:2533 4470 , rich_olesen@post.tele.dk  og undertegnede.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, (Frederikshavn Lokalradios Dialog-redaktion) Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, post@arnehansen.net, mobil 30 42 08 18

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden