En Bedsteforælder for Asyl: Luk Lejren

 

Fra Said <emil95dk@yahoo.com> Asylret, Luk Lejren

 

Luk Lejren.

 

 

 

I over et år har jeg stået foran Røde Korslejren Sandholms lukkede porte hver søndag i gruppen Bedsteforældre for Asyl, og spørgsmål på spørgsmål er vokset frem:

 

Hvorfor skal portene til Sandholm være lukkede og videoovervågede? Det er ikke kriminelle mennesker, der bor i lejren! I Røde Kors (RK) lejrene i Kongelunden og Aunstrup her på Sjælland kan man frit gå ind og ud!

 

Hvorfor skal man have besøgstilladelse for at måtte komme ind til personer eller familier i Sandholm?

 

Hvorfor flyttes familier rundt i årevis fra RK lejr til RK lejr, når man ved at dette er med til at stresse og traumatisere i forvejen udsatte voksne og børn?

 

Hvorfor siger fastansatte RK medarbejdere, at de ikke kender familier og personer i Sandholm, når vi, der står udenfor, har set de samme mennesker i over et år?

 

Hvorfor skal psykisk dårlige flygtninge vente, nogle i over et år, på at få den nødvendige læge- eller psykiaterhjælp?

 

Hvorfor skal der i nogen tilfælde danske støttepersoner til at sætte gang i procedurerne? Hvorfor forhales tiden så folk bliver mere syge inden hjælpen kan fås?

 

Hvorfor er det ikke muligt at beboerne, som den allermest fundamentale beskæftigelse, kan lave deres egen mad eller i det mindste hjælpe til i RK køkkenet?

 

Hvorfor er der ikke en systematisk indsamlet viden om og oversigt over asylbørnenes skolegang , en ret børnene har i flg. FN’s børnekonvention, som Danmark har ratificeret?

 

Hvorfor bor enlige flygtninge, især mænd, flere sammen i samme soverum uden chancer for at kunne være alene indendørs?

 

Hvordan kan RK’s Generalsekretær Anders Ladekarl udtale i Deadline, at man gang på gang har gjort opmærksom på i pressen, at mere end et år i en lukket lejr er psykisk skadeligt? Det må have stået med meget små bogstaver i perifere aviser!

 

Hvis RK, som Anders Ladekarl siger, ikke tjener én krone ved at være ansvarlig for RK lejrene, så er man vel netop ikke betalt for at tie om de menneskelige tragedier, man er vidne til, og som man er medvirkende til at forværre!

 

Hvorfor viser RK politikere som fx. Henriette Kjær, Ejvind Vesselbo, Pia Kjærsgaard rundt på de ”pæne” steder i Sandholm. Europaparlamentets Libe udvalg fik set de traumatiserende forhold og nogle af de ødelagte familier, fordi en gruppe besøgsvenner var med og ”bankede på” andre steder.

 

Når RK skjuler eller undgår at vise de negative resultater af livet i Sandholm frem, så går man politikernes ærinde og er medskyldige.

 

 

 

Kære Røde Kors!

 

Træd dog i karakter, som I gør det i udlandet og luk Sandholm ned og meld fra!

 

Meld klart ud til offentligheden og politikerne, at I ikke kan tage ansvar for at holde folk i lejre i et usikkert vacuum i 1-2-3-------nogle i over 10 år.

 

I vil igen skabe almindelig respekt for dansk Røde Kors, og det ville vække gehør i og udenfor landets grænser. Det ville sende et vigtigt signal også til de mange internationale humanitære organisationer, der alle er vidende om og gentagne gange har rettet kritik mod Danmarks flygtningepolitik.

 

Så længe Røde Kors ikke siger fra, er I regeringens forlængede arm og er medansvarlige for regeringens flygtningepolitik.

 

Derfor støtter jeg som ganske almindelig borger sammen med alle de andre unge og ældre demonstrationen ”Luk Lejren” lørdag d.25.okt. ved Sandholmlejren.

 

 

 

 

 

Ingeborg Gimbel

 

Med i Bedsteforældre for Asyl.

 

(videresendt

 

http://www.arnehansen.net/081021saidomssandholm.htm  kan man høre Said om oplevelser i Røde Kors-lejren Sandholm, - Hvad siger beboerne selv - og en børnepsykiater 

 

Og man kan få et overblik over processen og debatten om Luk Lejren-aktionen HER hvor alle emails rundsendt fra asyl- og flygtningelisten ligger til fri afbenyttelse..

 Interesserede kan tilmelde sig denne mailservice fra flygtninge- og asylisten ved henvendelse til post@arnehansen.net

 

 

Det kan også nævnes at der er oprettet et debatforum om Luk Lejren-aktioenen på http://debat.modkraft.dk/

Tilbage til forsiden