SOS mod Racisme fordømmer den danske regerings tvangsudsendelse af en afghansk kvinde og hendes fire børn til Grækenland

 

Fra: Anne Nielsen [mailto:helge.olesen@email.dk]
Sendt: 4. april 2009 00:05
Emne: pressemeddelelse + lidt fra Rigspolitiets rapport om sygdom hos tvangsudsendte

Pressemeddelelse

 

SOS mod Racisme, Nørre Allé 7, 2200 København N.

www.sosmodracisme.dk

email: sos@sosmodracisme.dk

 

SOS mod Racisme fordømmer den danske regerings tvangsudsendelse af en afghansk kvinde og hendes fire børn til Grækenland

 

Danmark tvangstilbagesender asylansøgere til Grækenland selv om FNs flygtningehøjkommissariat, UNHCR fraråder det.

 

De danske myndigheder har set bort fra information fra Flygtningehjælpen, UNHCR og andre, og i stedet henvist til garantier fra de græske myndigheder: garantier, som reelt ikke er noget værd.

 

En afghansk mor er blevet tilbagesendt med 4 mindre børn, trods henvendelse fra UNHCR.

Og på trods af, at hun forinden havde syet læberne sammen og sultestrejket og intet drukket i nogle dage. Børnene var midlertidigt fjernet af kommunen, da moderen ikke kunne varetage omsorgen for dem. Af angst for at blive sendt tilbage til Taleban i Afghanistan, var faderen forinden gået under jorden.

 

Statsministeren undskyldte for 4 år siden, at "danske myndigheder i nogle tilfælde var medvirkende til at udvise folk til lidelse og død i koncentrationslejrene. Det var personer, der søgte tilflugt her i landet fra de nazistiske forfølgelser af det jødiske folk. Danske myndigheder udleverede disse mennesker til nazisterne."

 

Det, den danske regering har gjort i dag, er mindst lige så slemt!

 

- Det er sket:

- vel vidende at Grækenland ikke er et sikkert asylland, hvilket er en overtrædelse af FNs Flygtningekonvention og i strid med Flygtningehøjkommissariatets råd

- trods indsigelse i den konkrete sag fra FNs Flygtningehøjkommissariat

- med en mor der har eneansvaret for 4 børn, og som samtidig er fysisk og psykisk svært afkræftet efter at have sat livet på spil gennem en sulte- og tørstestrejke.

 

Hvis Danmark igen engang skal kunne opfattes som et humant land, må regeringen begynde med at overholde Flygtningekonventionen og de øvrige menneskerettighedskonventioner.

 

I mellemtiden vil vi opfordre Rigspolitiet, udlændingemyndighederne, flyselskaber og Dansk Røde Kors Asylafdeling til at nægte at medvirke ved disse tvangsudsendelser, som er uetiske og som overtræder international lov.

 

Anne Nielsen

Formand for SOS mod Racisme, Danmark

1. april 2009

Kontakt: tlf.: 51 90 71 66


 

BILAG:

 

1. Uddrag af Statsministerens tale i Mindelunden på 60-års-dagen for Danmarks befrielse, 5. maj 2005:

...Værre er, at vi i dag ved, at danske myndigheder i nogle tilfælde var medvirkende til at udvise folk til lidelse og død i koncentrationslejrene. Det var personer, der søgte tilflugt her i landet fra de nazistiske forfølgelser af det jødiske folk. Danske myndigheder udleverede disse mennesker til nazisterne.

Også andre, uskyldige mennesker blev med danske myndigheders aktive medvirken overladt til en uvis skæbne i det nazistiske regimes hænder.  Der er tale om skamfulde begivenheder. En plet på Danmarks i øvrigt gode omdømme i denne sammenhæng.

Erindringen om besættelsestidens skyggesider hører desværre også med til markeringen af 60-året for Befrielsen. Jeg vil derfor gerne - ved netop denne lejlighed og på dette sted – på regeringens og dermed den danske stats vegne beklage og undskylde disse handlinger.

En undskyldning kan ikke gøre historien om. Men den kan tjene til at erkende historiske fejltagelser. Så nuværende og kommende generationer forhåbentlig undgår lignende fejl i fremtiden.

 

2. Fra mail fra UNHCR d. 1.4. 2009 til SOS mod Racisme vedr. den aktuelle sag:

"We have also reconfirmed our April 2008 position to Danish authorities concerning Dublin II transfers to Greece (UNHCR continued to advise against transfers to Greece until asylum procedures and reception conditions have improved.) "
Rebecca Svad
Protection Unit
UNHCR Stockholm
+46 8 457 48 92

 

3. Et kort resumé fra "our April 2008 position" er givet i denne pressebriefing, 18. april i Geneve, hvor UNHCR råder regeringerne til ikke at tilbagesende asylansøgere til Grækenland efter Dublin-forordningen:

 

UNHCR position document issued

This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Ron Redmond – to whom quoted text may be attributed – at the press briefing, on 18 April 2008, at the Palais des Nations in Geneva.

UNHCR has issued a position document advising governments to refrain from returning asylum seekers to Greece under the Dublin Regulation until further notice.

The Dublin Regulation provides for a system to determine responsibility for examining asylum claims lodged in the European Union according to specific criteria, and aims to ensure that each claim is fairly examined by one Member State to deter multiple applications and enhance efficiency.

While the Government of Greece has taken a number of steps to improve its asylum system and practice, a substantial number of asylum seekers continue to face serious challenges in accessing and enjoying effective protection in line with international and European standards. Essential procedural safeguards are not guaranteed throughout the refugee status determination process, both at first and second instance, to the detriment of asylum seekers. They also often lack the most basic entitlements, such as interpreters and legal aid to ensure that their claims receive adequate scrutiny from the asylum authorities.

As a result, asylum seekers continue to face undue hardships in having their claims heard and adequately adjudicated. Moreover, reception conditions in Greece continue to fall short of international and European standards.

UNHCR calls upon the Government of Greece to promptly review its asylum procedure at first and second instances and in so doing take in due consideration UNHCR's advice. Furthermore, other governments and the European Commission are encouraged to reinforce their support to Greece.

UNHCR remains committed to continue supporting the Government of Greece in strengthening its asylum system to a level reflecting international and European standards and good practice.

The full text of "UNHCR position on the Return of Asylum-Seekers to Greece under the Dublin Regulation" is available at UNHCR's website here.

Story date: 18 April 2008
UNHCR Briefing Notes

  

4. " April 2008 position paper "  kan downloades fra UNHCR's hjemmeside:

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=&docid=4805bde42

 

I Punkt 12 i "position paper" beskrives, hvordan asylansøgninger fra bl.a. Afghanistan reelt ikke er blevet undersøgt i Grækenland, før der er givet afslag, men det er blot registreret, at asylansøgeren er kommet af "økonomiske grunde":

 

12. A study carried out by UNHCR in 2007 on the implementation of the Qualification Directive18 in selected EU Member States19 has shed light on some of the challenges currently faced by the Greek asylum system. It found that all 305 first instance decisions taken between October 2006 and April 2007 by the Ministry of Public Order, – relating to applicants from Afghanistan, Iraq, Somalia, Sri Lanka and Sudan – were negative. None of the decisions contained any reference to the facts or provided any legal reasoning. All featured a standard paragraph stating that the applicant left his/her country in order to seek employment and more generally to seek improved living conditions. With the consent of the Ministry of Public Order, the case files were reviewed. 294 (out of 305) first instance case files reviewed did not contain the responses of the applicants to standard questions reportedly posed by interviewing police officers. No other information was provided in these files regarding the applicants’ claims. In the overwhelming majority of the reviewed case files, the interviewing police officer registered the reasons for departure from the country of origin as “economic”.20

 

Anne Nielsen.

Pressemeddelelsen blev udsendt d. 2. april

 

............................................

 

Her kommer lidt fra Rigspolitiets egne regler vedr. udsendelse af syge asylansøgere.

Det kan downloades fra et bilag af Rigssspolitiets  rapport om tvangsudsendelser, oktober 2008:

 

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere - oktober 2008 

 

Sygdom hos udlændingen
Foreligger der allerede ved planlægningen af udsendelsen oplysninger om udlændingens
helbredsforhold, som rejser tvivl om, hvorvidt udlændingen – for tiden –
kan gennemføre udsendelsen af lægelige grunde, skal forholdet afklares, eventuelt
ved at sagen skriftligt forelægges embedslægen eller Retslægerådet til udtalelse.

Er det nødvendigt for gennemførelsen af udsendelsen, at der deltager sundhedspersonale
(læge og/eller sygeplejerske), arrangeres dette.
Opstår der i forbindelse med forberedelsen af udsendelsen – herunder i forbindelse
med transporten af udlændingen til lufthavnen eller under opholdet i lufthavnen
– den mindste tvivl om, hvorvidt udlændingens helbredsmæssige forhold – såvel
fysiske som psykiske – vil kunne være til hinder for at gennemføre den planlagte
udsendelse, skal udlændingen tilses af en tilkaldt læge. Dette kan f.eks. være tilfældet,
hvis udlændingen besvimer eller får åndedrætsbesvær, hvis udlændingen
forsøger at gøre skade på sig selv, eller hvis der i øvrigt akut opstår sygdomstegn.

Vurderer lægen, at udlændingen skal undersøges yderligere, skal denne undersøgelse
iværksættes snarest muligt, og den planlagte udsendelse aflyses/afbrydes.
Det samme gælder, hvis lægen vurderer, at det ud fra en lægelig vurdering ikke
anses for forsvarligt at gennemføre udsendelsen på nuværende tidspunkt. En ny
ledsaget udsendelse vil herefter kunne planlægges, når udlændingens helbredsmæssige
forhold er afklaret.

 

 

 

Tilbage til forsiden