Udbyneder Præstegård

Udbynedervej 16

8970 Havndal

 

 

Til

Integrationsminister

Birthe Rønn Hornbech,

Integrationsministeriet

Hostrupsgade 6,

1057 Kbh. K

                                                                                                             den 23. maj 2009

 

 

Kære Birthe Rønn Hornbech.

 

Atter bliver jeg nødt til at skrive direkte til dig, da jeg er forfærdet over de beslutninger, der tages af regeringen og af dig som minister.

Når du på spørgsmål vedr. de 282 irakere herunder børn af irakiske forældre, der skal udvises, blot svarer, at regeringen har en aftale med Irak, kryber du helt uden om de problemer, du ikke kan være uvidende om.

1.

Det danske udenrigsministerium fraråder danskere at rejse til Irak.

Når det gælder danske statsborgere, der ikke kan have noget i klemme i forhold de forskellige irakiske grupperinger, er den danske administration klar over den store risiko. Men når det gælder mennesker, der allerede har oplevet forfølgelse, trusler eller lign. enten personligt eller i familien, og som kan være i konflikt med en politisk eller etnisk gruppering eller sin egen klan, lader du som om, der ingen risiko er.

2.

En del af de afviste asylansøgere stammer fra områder, hvor uroen eskalerer. UNHCR afviser således, at det på nuværende tidspunkt skulle være acceptabelt at udvise mennesker til Kirkuk, Mosul og Bagdad.  Men netop til disse områder skal en del af de afviste irakere tvangsudvises. Det er fuldstændig umenneskeligt og imod FN.

3.

Danmark og den danske regering har et særligt ansvar for flygtninge fra Irak, da den danske regering var med til at starte krigen mod Irak. Krige er som bekendt flygtningeproducerende begivenheder. Krigen blev startet som et hasteprojekt, besluttet mod FN og med det spinklest mulige flertal i Folketinget. At de danske tropper nu er trukket ud af Irak, gør ikke medansvaret mindre. Den tidligere danske statsminister burde dengang have benyttet sit venskab med George W. Bush til at gøre sig alle tænkelige anstrengelser for at undgå krigen, som har været til ubodelig skade for hele regionen. Eftersom han – og den danske regering og folketingsflertallet –  ikke gjorde dette, er det nu så meget vigtigere, at den danske administration lever op til sit ansvar for de irakere, der er flygtet fra krig, trusler, forfølgelse eller fængsel, hvad enten det er sket før Saddam Husseins fald eller efter.

4.

En del af de afviste asylansøgere er børn, der aldrig har boet i Irak. De er født i Danmark, taler ikke forældrenes modersmål flydende og ikke med den lokale dialekt. De fleste af børnene har ikke gået i dansk folkeskole – og har slet ikke lært arabisk sprog på et niveau, der svarer til det klassetrin, de skal kunne følge i Irak. Har ministeren gjort sig nogle overvejelser om, hvilken fremtid der venter dem? Eller er du bekendt med, at børn, der viser anderledes adfærd end den lokale og ikke behersker sproget, vil være særlig udsat for udstødelse og i stor fare for kidnapning. Det bør lede dig til at give alle irakiske asylansøgerfamilier med børn humanitært ophold i Danmark.

5.

Ministeriet har mig bekendt ikke foretaget nogen opfølgende undersøgelse af, hvorledes det er gået for de irakere, der efter hårdt pres og en lille økonomisk tilskyndelse har ladet sig ”frivilligt” udvise til Irak. Det ville ellers være oplagt forud for en så afgørende beslutning som tvangsudvisning af den resterende gruppe af afviste irakere først at undersøge forholdene for de allerede udviste. Denne undladelsessynd  afslører manglende omhu og forberedelse.

Da ministeriet ikke har foranstaltet den nødvendige undersøgelse, bygger jeg på andre kilder. SOS mod Racisme meddeler, at én dreng døde under kidnapning (hans mor, der var alene med ham, kunne ikke betale løsesummen), en voksen blev mishandlet under kidnapning, mens løskøbt i live.

Hvorledes det går de udviste socialt, økonomisk, bolig- og erhvervsmæssigt ved jeg ikke. Det forlyder, at nogle har måttet give op og flygte videre. Det er ministeriets ansvar at foranstalte en grundig og uvildig undersøgelse heraf.

6.

En mindre gruppe af de udvisningstruede har søgt tilflugt i først Vor Frue Kirke og senere Brorsons Kirke. Det undrer mig, at du har ytret kritik heraf og anført, at de burde søge en moske. Tværtimod burde det glæde dig som integrations-  og kirkeminister og selv engageret kristen, at buddet om næstekærlighed er så indlysende forbundet med kristendommen og den kristne kirke, så forfulgte af – formodentlig – andre trosretninger, herunder muslimer, har den indre kompasnål drejet mod den kristne kirke, når det drejer som beskyttelse fra akut og ultimativ fare.

7.

Enkelte af de afviste asylansøgere er tidligere dømt for kriminalitet. Efter mine oplysninger drejer det sig om en narkohandler og en incestforbryder. Lad ikke de 280 undgælde for, at de to tidligere dømte pålægges dobbeltstraf.

 

Lad mig gøre det helt klart: Jeg appellerer ikke til, at der skal gennemføres nogen særlov.

Det er slet ikke nødvendigt, da det altid er en mulighed for ministeren at give humanitært ophold til afviste asylansøgere. Dette er så meget mere nødvendigt, som denne regering som en af sine første handlinger ikke ønskede at give beskyttelse til de-facto-flygtninge.

Jeg vil så stærkt, som det er mig muligt, opfordre ministeren til denne gang at følge FN’s henstillinger og give de tilbageværende irakiske asylansøgere humanitært ophold på ubestemt tid og i al fald indtil forholdene i Irak er forbedret så meget, så de tidligere irakiske borgere tør tage tilbage til Irak frivilligt. Disse mennesker har lidt nok, mange af dem er syge på krop og sjæl! Lad dem ikke lide under, at krigen mod Irak slog fejl med kaos og etnisk udrensning, selvmordsbomber, vold, kidnapning og mord til følge.

 

Og til allersidst bliver jeg nødt til at præcisere: Jeg beder ikke om oplysninger om nogle personer eller sager, så besvar venligst ikke mit brev med en standardvending om, at jeg ikke er part eller partsrepræsentant, som det så ofte tidligere er sket. Jeg håber, at sagsbehandlingen i dit ministerium efterhånden er blevet så professionel, så standardsvarene i det mindste ikke er irrelevante.

 

Med venlig hilsen

 

Bodil Hindsholm Hansen,

Udbynedervej 16,

8970 Havndal

ordfører for ”Et anstændigt Danmark” og medstifter af Præsteinitiativet

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden