Tværpolitisk demonstration mod regeringens

umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.

 

 

D. 15.06.09 fra Bodil Hindsholm

 

PRESSEMEDDELELSE:

Fra Bedsteforældre for Asyl og ... for et anstændigt Danmark.

 

Der er inviteret til tværpolitisk demonstration mod regeringens

umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.

 

Christiansborg Slotsplads torsdag 18. juni kl. 17

                  og derfra til Rådhuspladsen.

Talere:

Svend Auken, Mimi Jacobsen, Carsten Jensen, Karen-Lise Mynster,

                     og Benny Andersen

NEJ til tvangsudvisninger - JA til medmenneskelighed

Nu får du chancen for at markere, hvad du mener – bryd magtesløsheden kom med

Danmark er blevet et land, hvor den politiske uanstændighed bliver større og større.  ”Tuneserloven” var smertegrænsen.

Men med udsmidningen af irakerne, har kynismen nået nye højder. Den kynisme kan vi

ikke acceptere, derfor giver vi borgerne i Danmark en mulighed for at sige fra.                                                        

 

Vi gør det på et tværpolitisk grundlag, og vi gør det på tværs af alder, køn, religion og etnisk baggrund. Den 10. januar fik alle en mulighed for at sige fra. Det var der mange (ca. 8000) der benyttede sig af. Nu er der en ny chance for at markere utilfredsheden med regeringens skammelige flygtningepolitik

 

Modkulturen lever, og vi ønsker at markere for os selv, andre og for eftertiden, at vi ikke – som i trediverne - ser stiltiende til. ”Hvor langt ned i moral og skamløshed kan Danmark komme?”, er der blevet spurgt. Når det spørgsmål med rette kan stilles, er det på tide at gøre noget.

                                                                 

Vi vil ikke acceptere:                                                                                                                          

- at den danske regering nægter at lytte til FN´s Flygtningehøjkommissariat der fraråder, at flygtninge sendes tilbage til usikre områder,

- at den danske regering er villig til at splitte familier, der ikke har fået en  chance her i landet til at vise, at de kunne blive aktive borgere.

 

Vi har en moralsk pligt til at lade dem blive her, fordi vores ”behandling” - gennem

mange år - har  stresset og passiviseret dem og derved ødelagt deres muligheder

for at vende hjem og opbygge deres land.

 

Yderligere information fås hos:

Karen Vad, med i Bedsteforældre for Asyl, karen@vadnet.dk 3888 4860

Jørgen Bache, anstændighed@gmail.com mobil 2924 4992

 

Læs og print løbeseddel på http://www.arnehansen.net/090609Flyerdemo18-06-09.doc

 

 

 

Tilbage til forsiden