Kirkeasyls nyhedsbrev #2

 

26.06.2009


Dette er det andet nyhedsbrev om den aktuelle situation for de udvisningstruede irakere, asylprojektet i Brorsons Kirken og det politiske spil, der omgærder det hele.

Denne gang:

- Den seneste udvikling
- Hvad kan du gøre nu?
- Støtte fra organisationer
- Kalender for de kommende uger


Den seneste udvikling

!!! Seks irakere er idag d. 25. juni i dybeste hemmelighed tvangsudsendt til Irak. Irakerne er hentet fra Sandholmlejrens lukkede afdeling. Udsendelserne skete uden at hverken de seks irakere selv eller deres advokater var blevet underrettet! Behandlingen af disse seks mennesker har været yderst hårdhændet og er sket under de mest krænkelige omstændigheder. Politiet afhenter mennesker på denne måde for at undgå offentlighedens søgelys. Dette må ikke have lov at ske!! Mød op idag fredag d. 26 . juni på Christiansborg Slotsplads kl. 17.00 og vis din protest!
Læs mere om udvisningerne
Artikel fra Politiken
Artikel fra dr.dk
Kirkeasyl's hjemmeside

Siden midten af juni måned har politiet anholdt adskillige irakiske asylansøgere og placeret dem i flygtningelejrenes lukkede afdelinger med henblik på udsendelse af Danmark.
Læs fx. her: Artikel fra Politiken

Det blev proklameret at den første udsendelse skulle finde sted torsdag d. 18. juni om morgenen. Denne blev aldrig gennemført. Situationen er således ustabil og utilregnelig og skaber endnu mere mistillid til de ’aftaler’ den danske regering har tvunget igennem med Irak
Artikel fra Kristeligt Dagblad
Artikel fra Modkraft
Artikel fra Information

Den inhumane behandling af de irakiske asylansøgere viser sig derudover i den måde politiet foretager en række tilsyneladende ’tilfældige’ anholdelser på. Enkeltpersoner anholdes og løslades uden at få en begrundelse. Læs fx. Shalaw’s personlige historie om hvordan han blev anholdt da han forsøgte at forny sit id-kort:
Shalaw's personlige blog

Historierne om irakere der flyver med ’charter-fly’ til forskellige lokationer i Irak kører for anden gang som forsidehistorie på Ekstra Bladet. Det er vigtigt at slå fast at historien baseres på en hensynsløs mistænkeliggørelse af de irakiske asylansøgere. Der er intet sammenligningsgrundlag mellem de irakere der lever i frygt for at blive sendt tilbage til Irak og de personer med danske og svenske pas der har råd til flybilletter og kan købe sig til sikkerhed i Irak:
Artikel fra Politiken
Artikel fra flygtning.dk

Læs fx. i denne forbindelse nogle af de personlige historier fra Kirkeasyls hjemmeside
Personlige historier
Personlige blogs

Læs en personlig historie fra en iraker som er tvangsudsendt fra Sverige
Artikel fra Information

Fra politisk hold har man den sidste uges tid kunne se fx. flere socialdemokratiske politikere tage bladet fra munden og lægge afstand til regeringens asylpolitik. Derudover påpeger de store menneskeretsorganisationer igen og igen at udsendelser til Irak ikke kan forsvares.
Artikel fra dr.dk
Artikel fra Politiken
Artikel fra dr.dk

Den 18. juni mødtes omkring 5000 mennesker op på Christiansborg Slotsplads til støtte for de afviste asylansøgere og et anstændigt Danmark. Bl.a. Svend Auken, Mimi Jakobsen og Carsten Jensen holdt nogle stærke taler. Du kan læse Carsten Jensens tale her.
Se billeder og læs stemningsbeskrivelser fra demonstrationen her
Artikel fra Berlingske Tidende
Artikel fra Information
Artikel fra Modkraft

Hvad kan du gøre nu?


Støtte fra organisationer


Stadig flere organisationer og foreninger støtter op om Kirkeasyl og kræver en anstændig asylpolitik!
Se den fulde liste her
Opbakningen i den danske befolkning stiger, men det kræver en vedvarende indsats at holde fast i den udvikling! Send en officiel støtteerklæring til kirkeasylkontor@gmail.com på vegne af din forening eller organisation så vi kan gøre den brede støtte endnu mere synlig!

Kalender for de kommende uger

Fredag d. 26. juni kl. 17.00
Demonstration på Christiansborg Slotsplads! Giv udtryk for din protest mod de aktuelle udvisninger og den inhumane danske asylpolitik! Mød op og tag alle du kender med! Det er rigtig vigtigt vi bliver mange der viser vores foragt for de illegitime udvisninger!

Lørdag d. 27. juni kl. 16

Støttefest!
Baren i cafeen åbnes kl. 16, og der vil være hygge i gården og cafeen.
Fra 16 til 21 kan der købes lækker mad. Der vil være livemusik fra kl. 19 til ca. 23.30 og fra 23.30 til 03 spiller flere dj´s op til dans.
Alt overskud går til Kirkeasyl kampagnen og Irakerne i Brorsons Kirken.
Sted: Kapelvej 44, 2200 Kbh. N

Mandag d. 29. juni + mandag d. 6. juli kl. 19.00      
Introduktionsmøde for nye frivillige i Kirkeasyl-initiativet.
Sted: Støberiet, Blågårds plads 3, 2200 Kbh. N

Onsdag d. 1. juli kl. 17.00  
Mobiliserings-/kampagnemøde. Åbent for alle der har lyst til at blive engagerede i kampagnen for Irakerne. Kampagnen organiseres af forskellige arbejdsgrupper, og du kan høre mere om, hvordan du kan blive aktiv. Nye frivillige er meget velkomne.
Sted: Kapelvej 44, 2200 Kbh. N

Torsdag d. 2. juli kl. 19.30
Støttekoncert!
Kom til støtte koncert med Fanar Ghali Ensemble & Marie Carmen Koppel - med Benjamin Koppel & Steen Rasmussen og Alberte.
Sted: Christians Kirken, Strandgade 1, 1401 Kbh. K
Entré: 100 kr. som går ubeskåret til de irakiske familiers daglige fornødenheder. Alle optræder gratis.
----


PS af Arne Hansen

Måske bliver nyhedsbrevene også lagt på www.kirkeasyl.dk   ?

 

Nye kan tilmelde sig Kirkeasyls Nyhedsbrev på http://kirkeasyl.dk/

Og som nævnt ovenfor kan man også skrive under på krav om opholdstilladelse til irakerne . Det er der alt alt for få der hidtil har gjort Og det hermed være en opfordring til alle i provinsen som har svært ved at deltage i aktiviteter i København, men gør det så nu!

 

Tilbage til forsiden