Flertal: Afviste irakere bør rejse hjem + kommentar om oppositionsledernes centnertunge ansvar.

 

fra DRS nyhedsmail 15.07.09 kl 09.45

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/07/15/080207.htm?nyhedsbrev

 

Flertal: Afviste irakere bør rejse hjem

15. jul. 2009 09.13 Indland Opdat.: 15. jul. 2009 09.45

 

Et lille flertal af befolkningen mener, at de afviste irakiske asylansøgere, som nægter at rejse hjem, ikke bør få lov til at blive i Danmark. Det viser en meningsmåling, som Capacent har lavet for DR.

 

Målingen viser, at 51 procent af de adspurgte er "overvejende uenig" eller "helt uenig" i, at de afviste irakere bør have opholdstilladelse i Danmark.

 

Kun hver tredje støtter irakere

Lige nu sidder cirka 60 irakiske asylansøgere i krypten under Brorsons Kirke på Nørrebro i København. Her har de siddet siden midten af maj i håb om at overbevise politikerne og befolkningen om, at de ikke skal sendes hjem. Men det er ifølge meningsmålingen ikke lykkedes.

 

Blot 32 procent - eller en tredjedel - af de adspurgte er "helt enig" eller "overvejende enig" i, at irakerne bør få lov at blive i Danmark.

 

Hver tiende svarer, at de "hverken er enig eller uenig" i, at irakerne bør blive i landet, mens 5 procent svarer "ved ikke" eller ikke ønsker at svare på spørgsmålet.

 

S ligner befolkningen mest

Det er særligt vælgerne på den politiske midte og til venstre for midten, der støtter de afviste irakere.

 

Mere end ni ud af ti - 93 procent - af Enhedslistens vælgere mener, at irakerne bør have opholdstilladelse i Danmark. Seks ud af ti af SF's og De Radikales vælgere mener det samme.

 

I den anden ende af det politiske spektrum mener kun 19 procent af Venstres vælgere, at irakerne bør blive. 14 procent af både De Konservatives og Dansk Folkepartis vælgere mener det samme.

 

Det partis vælgere, der kommer tættest på at mene det samme som den samlede befolkning, er Socialdemokraternes.

 

Næsten fire ud af ti af dem, der sætter kryds ved liste A, er "helt enig" eller "overvejende enig" i, at irakerne bør have ophold i Danmark. Samtidig siger 44 procent af A-vælgerne, at de er "overvejende uenig" eller "helt uenig" i spørgsmålet om opholdstilladelse til de afviste irakere.

 

De unge støtter irakere mest

Det er særligt de unge, der støtter irakerne. Blandt de 18-34-årige siger 44 procent, at irakerne bør have lov til at blive, mens 43 procent mener, at de bør sendes hjem.

 

Blandt de 35-55-årige vil 27 procent lade irakerne blive, mens 56 procent hellere så dem forlade landet.

 

Tre ud af ti i gruppen "56-årige og derover" mener, at irakerne bør blive i Danmark, mens hver anden mener, at irakerne bør rejse.

 

Meningsmålingen fra Capacent er lavet på baggrund af i alt 903 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år eller derover.

--------

 

(videresendt med kommentar:

Meningsmålingen viser at der nu hviler nu et centner tungt ansvar for at alle oppositionens  4 ledere går samlet ud og erklærer overfor deres vælgere at de afviste irakere bør have en form for opholdstilladelse.

 

Ikke for at diktere sine vælgere, men for at fortælle at det er en sag alle demokrater bør tage stilling til fordi det her drejer sig om et sandt demokratis livsnerve beskyttelsen af svagtstillede mindretal, som danske borgere har et medansvar for når de flygtningene og deres børn har opholdt sig mange  år i DAnmark.

 

Det menneskeskæbnesvangre ansvar gælder selvfølgelig først og fremmest SD-ledelsen, som hidtil stædigt har valgt at være enige med Dansk Folkeparti fremfor med Svend Auken og andre gode sosialdemokrater i denne sag.

 

SF har glædeligvis langt om længe sagt ja til ophold, selvom jeg endnu ikke har bemærket Villys klare udmelding herom.

Jeg har heller ikke lige bemærket andre end de Radikales Morten Østergaard ytre sig  højlydt vel på partiets vegne. Margrthe Vestager bør nu  lade Morten få fred til at nyde sin velfortjente barselsorlov.

 

Det er glædeligt at der blandt de unge vælgere er et omend meget snævert flertal for ophold  fremfor tvangsudvisning  af bange og/ellere syge irakere

De liderikke af zenofobi, men  tør sige, at en fremmed er en ven du ikke har mødt, som Auken formulerede det overfor 6-8000 sympatisører på Rådhuspladsen d. 18 juni jf

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/090618interv64.htm

 

ARne Hansen

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden