D 27.07.09 sendt til de tilmeldte på Kirkeasyls mailliste

Det er her også videresendt af Arne H til både abbonnenter og andre evt interesserede

                                            Kirkeasyls nyhedsbrev #4
Kære støtte


Du har valgt at tilmelde dig Kirkeasyls nyhedsbrev. Vi takker for din opmærksomhed og interesse!

Dette er det fjerde nyhedsbrev om den aktuelle situation for de udvisningstruede irakere, asylprojektet i Brorsons Kirke og det politiske spil, der omgærder det hele.

I denne omgang vil du kunne læse om:

- Hvad kan du gøre nu?
- Den seneste udvikling
- Kalender for de kommende ugerHvad kan du gøre nu?


Den seneste udvikling

Irak har afvist at tage imod 52 af de 101 sager de er blevet forelagt, da de ikke kan fastslå deres identitet. I medierne lyder at asylansøgerne har opgivet falske oplysninger, men det kan også dreje sig om f.eks. forældede pas eller myndighedernes stavefejl.
Læs mere her eller her

Politiet har meldt ud at de vil fænglse alle af de 52. Politikere fra alle sider af det partipolitiske farvespektrum kritiserer fængslingerne, der betyder at asylansøgerne spærres inde på ubestemt tid.
Læs artikel fra Politiken her
Læs mere på Kirkeasyls hjemmeside her

Kritikken af Flygtningenævnets praksis forsætter. Der er adskillige grunde til at stille spørgsmålstegn til troværdigheden og legitimiteten af Flygtningenævnets behandling af irakernes asylsager. Læs bl.a. nedenstående artikel om den uigennemskuelige praksis, der omslutter nævnets procedurer.
Læs artikel fra Information her

Læs et opråb fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater der bl.a. understreger at der ikke er brug for en særlov for at give irakerne mulighed for ophold i Danmark, men derimod at den danske regering tager de beføjelser i brug, der allerede er den mulig indenfor gældende udlændingelov.
Læs opråbet her 


Kalender for de kommende uger


Søndag d. 2. August kl. 20-22: Kunstnerarrangement i Brorson Kirke

Kulturarrangement i kirkerummet med efterfølgende café i krypten. Kom og hør smuk musik, bogoplæsning og se lysprojektioner.
Læs mere her

Mandag d. 3. august kl. 19.00: Introduktionsmøde for nye frivillige i Kirkeasyl-initiativet.
Sted: Støberiet, Blågårds plads 3, 2200 Kbh. N
Duk op hvis du har noget tid tilovers og gerne vil lægge nogle kræfter i en af de grupper der tilsammen udgør Kirkeasyl.

Tirsdag d. 18. august kl. 18: Kæmpe udendørskoncert på Rådhuspladsen i Købehavn
Under titlen “Musik for tolerence” spiller en række musikere støttekoncert for irakerne. Meget mere information følger, men sæt kryds i din kalender nu!


Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev længere så send en mail til kirkeasylweb@gmail.com  

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "kirkeasyl-nyhedsbrev" group.
To post to this group, send email to kirkeasyl-nyhedsbrev@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to kirkeasyl-nyhedsbrev+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kirkeasyl-nyhedsbrev?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

 

 

 

 

Tilbage til forsiden