Fra: Advokat Helge Nørrung [mailto:hn@norlaw.dk]

Sendt: 13. august 2009 08:01

Emne: VS: irakerne

 

 Kære Rose,

 

 Tak for din sms om rydning af kirken i nat – sørgelig eskalering.

 

 

 

Uanset udfaldet nu skal du og alle deltagere i kirkeasyl vide, at det har

aftvunget respekt hos mig og mange andre, der seriøst arbejder på overholdelse

af menneskerettigheder i Danmark, at se hvor flot I har tacklet kirkeasylet,

både med organisation og indhold. Det har desuden vakt genlyd i hele verden,

også den muslimske. Jeg talte med en ung iraker med dansk statsborgerskab (som

ankom dengang alle irakere fik asyl før 2002) og han oplyste at kirkeasylet i

Danmark var almindelig kendt i irakiske medier.

 

 

 

Og til morgen læste jeg i MetroExpres at iraks regeringschef tager afstand fra

nogen som helst aftale om at tage imod irakere, der bliver sendt hjem med tvang.

 

 

 

Vi har siden 2004 foretaget umenneskelig behandling af irakerne ved at lægge

pres på dem i strid med FN’s henstillinger. De er systematisk blevet nedbrudt

psykisk, socialt, uddannelsesmæssigt – så kun nogle få har formået at bevare

rimelige ressourcer. Om man kalder det tortur eller ej er ligegyldigt. Jeg har

fulgt mange af dem gennem årene og set frygten i både børns og voksnes ansigter

og set mange af dem blive mere og mere syge. Mange har uopfordret sagt, at den

usikkerhed under konstant pres de har været udsat for var værre end fysisk

tortur, som mange af dem var udsat for i hjemlandet.

 

 

 

Der bør ske en generel kulegravning af den måde vi har behandlet dem på, men for

alt i verden ikke en ny ”individuel behandling” som ville ende i

forskelsbehandling. De er alle behandlet i strid med FN’s henstillinger. Og

opfordringen i Svend Aukens vistnok sidste offentlige tale om at vise

menneskelighed på tværs af partiskel bør følges ved en form for anmesti.

 

 

 

I går blev der i Hillerød ret afsagt en stribe kendelser om, at de afviste skal

fremstilles for den irakiske delegation, hvilket flertallet hellere end gerne

ville – så mistroen om deres identitet kan blive fjernet. De frygter nemlig ikke

nuv. regering, men militante grupper i det tidligere regime eller den

almindelige terror imod ”vestliggjorte”. Det er vigtigt at de giver udtryk for

deres holdning, hvis det ikke er evident: at de er ved at blive tvunget hjem

efter op til ti års pres i strid med FN’s anbefalinger og meldinger om

sikkerhedssituationen.

 

 

 

Jeg er i en helt anden retssag hele formiddagen, men kan nås i eftermiddag på

22772406 eller kontoret.

 

 

 

Bemærk den flotte pressemeddelelse fra Anne Nielsen, som også var den første der

for en måneds tid siden – som læge! – uddybede den juridisk baggrund for og

forvrængede fortolkning af FN’s flygtningskonvention i en kronik i Politiken.

 

 

 

mvh Helge

 

 

 

Tilbage til forsiden