Fra Tue Magnussen TM@rct.dk 13 Aug 2009 kl 08:30

 

Meddelelsen om, at Brorsons Kirke er blevet ryddet chokerer RCT.

 

 

 

Koordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Tue

Magnussen udtaler:

 

- Vi er chokerede og overraskede over, at politiet i nat har ryddet Brorsons

Kirke. Især fordi det sker på et tidspunkt, hvor den irakiske regerings

udmelding har sået alvorlig tvivl om der reelt findes en aftale om modtagelse af

de afviste irakiske flygtninge.

 

 

 

Mange NGOer har opfordret til, at man lytter til FNs advarsler og fra RCT har vi

særligt peget på, at Danmark som foregangsland i arbejdet mod tortur bør sikre

sig, at torturofre blandt de afviste asylansøgere overhovedet kan få indfriet

deres behandlings- og rehabiliteringsbehov i Irak inden man overvejer

tvangshjemsendelser, siger Tue Magnussen.

 

 

 

- Fremfor anholdelser og tvangshjemsendelser bør man give humanitær

opholdstilladelse. Tvivlen om tvangshjemsendelsesaftalens status er et

yderligere argument for at man bør løslade de anholdte, siger Tue Magnussen.

 

 

RCT er sammen med fire andre organisationer tidligere gået sammen om en appel

til integrationsministeren om, at der i stedet for tvangshjemsendelser gives

humanitær opholdstilladelse til de afviste irakiske asylansøgere.

 

 

 

Læs hele appellen her:

http://www.rct.dk/sitecore/content/Root/Home/Link_menu/News/2009/Rejected_Iraqis0609.aspx

 

 

 

Yderligere oplysninger: Tue Magnussen, RCT, tlf. 33 76 06 00, mobil 22 44 43 95.

 

 

 

Tilbage til forsiden