Læserbrev d. 15.08.09 til Kristeligt Dagblad som kommentar til Erik Bjergagers leder d. 14.08.09

Her dog i lettere omarbejdet form d. 22.08.09


                Brorsonskirken og Demokratiet.

Chefredaktøren skriver: ”Den statsmagt, der gik i aktion mod Brorsons kirke, var ikke kun en brutal magt, men også en retskaffen magt, der værnede om et af det vigtigste af demokratiets principper, at ingen må tilkæmpe sig deres egen ret. Heller ikke flygtninge med en ulykkelig skæbne”

Vidste man ikke bedre skulle man tro Bjergager skrev på baggrund af et voldeligt statskup eller nogle multinationale firmaers økonomiske pression på Danmark eller EU, eller andre ufolkelige magtgruppers ageren, når han skriver ” et af det vigtigste af demokratiets principper, at ingen må tilkæmpe sig deres egen ret”

Bjergager anerkender jo selv, at det ved politistormen på Brorsonskirken drejer sig om ” flygtninge med en ulykkelig skæbne”

Men det er jo netop et grundprincip i et demokrati at dets beslutninger altid skal tages og udføres  med respekt for mindretallets grundlæggende menneskerettigheder som retten til livet, personlig sikkerhed, frihed fra slaveri og diskrimination af enhver art også f.eks. af homofile, frihed fra tortur og anden grusom og umenneskelig behandling.
Derfor er der overhovedet intet retskaffent ved politistormen og slet ikke når der kun blev øvet ikkevoldelig modstand mod fængslingen af afviste asylsøgere, der har grund til at frygte for deres liv.

Det er rystende at en redaktør for en avis med fanebladet "etik" ikke har fattet dette og heller ikke at demokratiets inderste humanitære kærne er alles samtale om løsninger til alles bedste.
Tager det repræsentative demokrati flertalsbeslutninger der krænker mindretals menneskerettigheder, som det er sket i Brorsonskirken, så bliver vores demokrati til et flertalsdiktatur.

(jf f.eks. www.arnehansen.net/040217Demokrati-modelALADDIN.htm  )

Og når et flertal af de folkevalgte politikere i det  repræsentative danske demokrati som her viser sig at forvalte deres vælgeres mandat på udemokratisk vis ved at lade hånt om et mindretals grundlæggende menneskerettigheder, så må folk der er reelle demokrater have ret og måske pligt til at gøre oprør med ikkevoldelig civil ulydighed der ikke krænker målet, at håndhæve
demokratiets indbyggede respekt for mindretals grundlæggende menneskerettigheder.

Thi disse universelle grundlæggende menneskerettigheder må for verdensborgere, der lever på jorden i gensidig afhængighed og føler et nødvendigt medansvar for denne verden, så også gælde for traumatiserede flygtninge, der oplever et beskyttelsesbehov - og især når vi igennem Danmarks krigsdeltagelse og mange års diskriminerende og  traumatiserende behandling selv har været med til at skabe dem. (Og så skal jeg i denne omgang her undlade at inddrage Nürnbergprincipperne, som kan være relevante at studere)

Der er nu tid til for den samvittighedsfulde dansker at kigge hele den danske asyllovgivning og asylpraksis  efter i sømmene jf f. eks.

www.arnehansen.net/080823SFsAsylnetvaerksanbefalingertilSF.htm

Massemediernes hjælp hertil er nu helt nødvendig.

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

post@arnehansen.net

-- 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden