SOS mod racisme <sos@sosmodracisme.dk>

 

PRESSEMEDDELELSE

 

2. september 2009

 

 

 

 

SOS mod Racisme

Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N sos@sosmodracisme.dk

www.sosmodracisme.dk

 

 

SOS mod Racisme fordømmer Danmarks tvangsdeportation af 22 irakere til Baghdad

 

Politiet tvangsudsendte i dag 22 irakere til Baghdad, hvor nogle blev arresteret straks ved ankomsten til lufthavnen.

 

Med aktionen overtræder Danmark forbudet mod tilbagesendelse til et land, hvor irakerne risikerer at blive udsat for tortur, umneneskelig eller nedværdigende behandling. Der er tale om et alvorligt brud på menneskerettighederne: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 3.

 

Vi opfordrer regering og Folketing til omgående at standse tvangsudsendelserne og give irakerne asyl eller humanitær opholdstilladelse nu! Vi opfordrer politikerne til at anerkende at irakerne er mennesker og skal behandles som mennesker.

 

Vi opfordrer Iraks regering til at sende de udviste irakere retur til Danmark og til straks at ophæve tilbagesendelsesaftalen, som - fra den blev underskrevet - har været misligholdt af Danmark.

 

Vi opfordrer politi, lufthavnspersonale og fængselspersonale til ikke at deltage i disse tvangstilbagesendelser, da de er i strid med menneskerettighederne.

 

Vi opfordrer alle enkeltpersoner, firmaer og luftfartsselskaber til at boykotte luftfartsselskabet  DAT, Danish Air Transport, som deltog i tvangsudsendelsen. Selskabet flyver især mellem Danmark og Norge.

 

Vi opfordrer alle landes regeringer til at protestere over for Danmarks umenneskelige behandling af irakerne. Og til ikke at tilbagesende asylansøgere til Danmark efter Dublinforordningen, da de i så fald risikerer tilbagesendelse til tortur og forfølgelse.

 

Vi opfordrer alle i Danmark til protestere mod tvangsudsendelserne, og mod den umneneskelighed, kynisme og ligegyldighed, som mange danske politikere er besat af. Og til at hjælpe de irakere, der fortsat er her, og til at beskytte dem mod nye tvangsudsendelser. Og til at deltage i demonstrationer og tænde lys i vinduerne.

 

Vi opfordrer pressen, specielt TV-nyhedsjournalisterne, til at bruge en kritisk journalistik, og oplyse befolkningen om Danmarks overtrædelser af menneskerettighederne, om hvilke forhold asylansøgerne er sendt ud til, og om hvordan det går de tvangsudviste irakere, specielt de som allerede er fængslet i Irak.

 

Anne Nielsen, Formand for SOS mod Racisme, Danmark. Tlf: 51 90 71 66

 

 

 

 

Tilbage til forsiden