6-9-2009.

 

KØBENHAVNS BISKOP I STRID MED LUTHER!

 

Biskop Peter Skov-Jakobsen har sendt sognepræst Per Ramsdal, der

har erklæret sig villig til at hjælpe flygtninge, på tre ugers

tvungen ferie, og indskærpet, at præsten skal holde loven.

Allerede ved denne sin første offentlige fremtræden som biskop

har Peter Skov-Jakobsen afsløret, at han er mere præget af det

autoritære og kulturnedbrydende militærvæsen, i hvilket han har

virket som feltpræst, end af luthersk kristendom. Biskoppens opmuntrende ord til Per Ramsdal burde have været at repetere Luthers modige udsagn :"Det er ikke rådeligt for mennesket at

handle mod dets samvittighed", og derefter have sendt præsten tilbage til sit arbejde.

 

Henning Sørensen Forfatter, fhv. skraldemand

Villa Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

 

Hør interview med Henning Sørensen om hvorfor han tog initiativ til kampagnen for at få danskerne til at flage på halv d. 5. Sept.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/090810HenningSFlaghalv5.sep64.htm

 

Tilbage til forsiden