FN’s organisation med ansvar for flygtninge, UNHCR, retter en ny og skarp kritik mod den

tvangshjemsendelse af irakiske asylansøgere, der praktiseres af både Danmark og Sverige.

Ifølge UNHCR krænker hjemsendelserne det mest centrale punkt i FN’s flygtningekonvention – nemlig konventionens artikel om såkaldt non-refoulement, der pålægger stater ikke at hjemsende mennesker til forfølgelse, tortur eller en umenneskelig eller nedværdigende situation.

LÆS FN kritiserer regeringens Irak-aftale

»En stat, der sender afviste asylansøgere fra den centrale del af Irak tilbage til den del af landet, fører en politik, som bryder med UNHCR’s retningslinjer, og det er jo et brud med konventionskravet om non-refoulement. «, siger Hanne Mathisen, der er pressechef for UNHCR’s kontor i Stockholm med ansvar for de nordiske lande.

»Der er gået inflation i UNHCR's påstande«
Netop forbuddet mod at hjemsende mennesker, der risikerer forfølgelse og overgreb, er internationalt anerkendt som det absolut vigtigste i FN’s flygtningekonvention.

Den danske integrationsminister reagerer kraftigt på anklagen:

»Det er helt utroligt med dem. Nu er der simpelthen gået inflation i UNHCR’s påstande om, at vi bryder konventionerne«, siger Birthe Rønn Hornbech, der blankt afviser, at den danske politik krænker flygtningekonventionen: »De afviste irakere er sendt tilbage i fuldstændig overensstemmelse med dansk ret, og den bryder overhovedet ingen konventioner«, siger hun.

LÆS Rønn afviser FN-kritik af hjemsendelser

FN kan kun føre dialog og argumentere
På trods af at UNHCR ser hjemsendelserne som et brud på flygtningekonventionen, er det ikke noget, som FN-organet kan gøre meget ved.

»Vi er ikke politiet og kan kun føre dialog og argumentere. Og så håbe på, at situationen i Irak på et tidspunkt bliver forbedret så meget, at sådanne hjemsendelser bliver i orden, eller at de danske myndigheder begynder at føre en politik, som i højere grad stemmer overens med vores retningslinjer«, siger Hanne Mathisen, som oplyser, at UNHCR ikke er bekendt med andre lande end Danmark og Sverige, der tvangsudviser irakere til de farligste provinser.

Sagen kan tages op ved de danske domstole
En af de advokater, der har behandlet sager for flere afviste irakere, Kåre Traberg Smidt, mener, at meldingen fra FN i princippet åbner mulighed for, at allerede udsendte irakere kan tage sagen op ved danske domstole.

»Hvis FN har ret i, at det er et brud på konventionen, så er det retsstridige sket. Så kan en iraker rejse tilbage til Danmark og sige, jeg er blevet forkert behandlet. Jeg vil have opholdstilladelse med henvisning til det her. Så skal domstolen tage stilling til det«, siger Kåre Traberg Smidt.

Han henviser til en af de sine tidligere irakiske klienter, talsmanden for irakerne i Brorsons Kirke, 23-årige Shalaw Jaza.

Shalaw Jaza lver i skjul hos en ven
Gennem telefonen fra Irak hævder Shalaw Jaza over for Politiken, at han fortsat er forfulgt i sit hjemland.

Han lever skjult hos en ven i det nordlige Irak og vover ikke at kontakte sin familie eller at vende tilbage til sin hjemby, fordi en sunnimuslimsk terrorgruppe angiveligt vil ham til livs. Ifølge Shalaw Jaza er både hans bror og mor blevet dræbt af gruppen.

TV 2 News opsøgte søndag Shalaw Jazas hjemby. Ifølge nyhedskanalens reportage kunne lokale beboere bekræfte broderens drab, ligesom det lokale byråd frarådede Shalaw Jaza at vende hjem.

----- Original Message -----

From: skriBENT

To: skriBENT

Sent: Tuesday, September 08, 2009 9:33 AM

Subject: UNHCR kritiserer tvangshjemsendelser

 

Kære alle

Her er et link til Politiken.dk, hvor UNHCR igen kritiserer de danske tvangshjemsendelser til Irak.

http://politiken.dk/indland/article783835.ece

Kh Bent

 

 

Tilbage til forsiden