D. 9.09.2009 Åbent brev – HASTER

Truede irakere

Det gælder liv og helbred for flere familier, der står til udsendelse af Danmark

 

Denne gang blev brevet færdigt og afsendt - desværre en flyafgang for sent.

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Advokat Helge Nørrung [mailto:hn@norlaw.dk]

Sendt: 9. september 2009 08:45

Til: 'inm@inm.dk'; 'fln@inm.dk'; 'udl.afd@politi.dk';

'folketinget@folketinget.dk'

Cc: 'ritzau@ritzau.dk'

Emne: Truede irakere - åbent brev

 

Åbent brev vedhæftet

 

Med venlig hilsen

 

Helge Nørrung

Advokat/ Attorney

-------

 

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech

Flygtningenævnet v/ landsdommer B.O. Jespersen, fmd.

Vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen

FOLKETINGET

 

Åbent brev - HASTER

 

Det gælder liv og helbred for flere familier, der står til udsendelse af Danmark

 

Tre gange har Danmark i nattens mulm og mørke vækket et hold irakere for at deportere dem i henhold til aftalen, der om dem, der tvangsudsendes siger: "Tilbagesendelsen af sådanne personer skal ske velovervejet, ordentligt og humant". (Aftalens par. 2, sidste linie, min oversættelse).

 

Tilbage er nu hovedsagelig enlige kvinder og familier med børn, med mere eller mindre svækket helbred, som alle med skræk har fulgt med i den brutale måde, hvorpå tvangsudsendelserne har fundet sted i ly af mørket. Advokater har forgæves krævet indsigt i afrejsetidspunkter for at kunne hjælpe børn og voksne med i hvert fald at kunne sove roligt indtil et evt. afrejsetidspunkt.

 

Disse familier har gennem flere år har været udsat for "motivationsfremmende foranstaltninger" i strid med FN's henstillinger. FN's flygtningeafdeling UNHCH har siden september 2004 henstillet, at selv afviste asylsøgere ikke blev søgt tvangsudsendt og ikke blev underkastet nogen form for pres. Det skyldtes sikkerhedssituationen i Irak, og som bekendt er opfordringen senest sendt direkte til Danmark her i sommer, og kritikken af Danmark fra FN indløb senest i går.

 

Jeg taler hovedsagelig om de asylansøgere, som indrejste i Danmark før Saddams fald i marts 2003. De blev fra 2004 som alle andre afviste udsat for bevidst stress via madkasseordninger, centerflytninger, meldepligt og senest frihedsberøvelse, uden hensyn til helbred eller torturbaggrund. Som advokat får jeg ikke oplyst, hvornår udsendelse er planlagt, på trods af anmodning om mulighed for at være til stede under alle tiltag vedr. mine klienter indtil de forlader dansk jord eller opnår opholdstilladelse.

 

Som det er fremgået af medierne, henviser Ministeriet asylmæssige aspekter til Flygtningenævnet, mens Flygtningenævnet henviser de helbredsmæssige aspekter til Ministeriet. Og Rigspolitiet tager typisk intet selvstændigt ansvar i forbindelse med at sende syge mennesker på et fly til det land, de frygter mest. Det har vi set tidligere med Kosovo-sagerne, og vi så det natten til den 13. august - samme nat hvor Brorsons kirke blev rømmet - hvor en syg enke blev adskilt fra hele sin nære familie kl. 4 om morgenen og sendt til Bagdad. Vi så det igen natten til den 2. september, hvor et torturoffer blev sat på flyet på trods af, at en anmeldelse af danske myndigheder om overtrædelse af FN's torturkonvention ikke var færdigbehandlet.

 

Disse deportationer skete på trods af, at netop Bagdad er et af de farligste områder ifølge FN. Og forrige hjemsendelse skete netop i de dage, hvor nye bombeangreb ramte byens hidtil mest "sikre" kvarter, "Den grønne Zone".

 

Netop fordi ALLE irakere, der ankom før Saddams fald i marts 2003, og som har valgt at følge FN's advarsler om sikkerheden i deres land, har været udsat for disse "motivationsfremmende foranstaltninger", bør de nævnte eksempler føre til, at udrejsen udsættes for ALLE med henblik på nærmere undersøgelse af deres sager og helbred på myndighedernes initiativ. De eksisterende lægeundersøgelser af asylbørn, som gennem årene er lagt frem af læger, bør i den forbindelse gennemgås og tages alvorligt.

 

Det må betænkes, at motivationspresset har virket efter regeringens hensigt gennem årene, således at en del allerede er udrejst grund af presset. Der er nu kun dem tilbage, der frygter så meget for en returnering, at de hellere ville tåle dette pres i årevis frem for at rejse. Deres ressourcer er bevidst søgt svækket, og kun ganske få har ved hjælp af lokale borgere og institutioner kunnet bevare deres ressourcer. Andre har set det som deres sidste udvej at gå under jorden - det værst tænkelige alternativ, især for børnene.

 

Den enkleste og mindst ressourcekrævende løsning vil være at opgive den individuelle behandling af sagerne for alle irakere, der siden 2004 er blevet underkastet motivationsfremmende foranstaltninger i strid med FN's henstillinger, og under ét meddele dem opholdstilladelse på humanitært grundlag.

 

Såfremt vi i stedet vælger at fortsætte den individuelle behandling af sagerne efter ansøgning, risikerer vi, at de allersvageste - dem der ikke har orket at gøre opmærksom på sig selv - aldrig når frem til at sende en ansøgning og bliver hjemsendt til en livstruende situation i Irak.

 

Jeg skriver dette fællesbrev, fordi jeg hverken har tid eller ressourcer til andet. Både liv og helbred vil stå på spil, såfremt vi på ny lader et fly med afviste irakere sende til Bagdad.

 

Med venlig hilsen

Helge Nørrung

9. september 2009

 

Tilbage til forsiden