Følgende er modtaget d. 13.09.09

Det er farligt, når pæne mennesker ikke tager stilling

 

Indlæg af Af Jacob R. Jacobsen. Formand for Fredericia radikale Venstre,

Vesterbrogade 5, Fredericia

 

. at udvise folk til lidelse og død.

 

 Det er faktisk noget som tidligere statsminister, nuværende nato-chef

Anders Fogh Rasmussen har sagt som har inspireret mig til at foretage nogle

etiske sammenligninger.

 

 I disse dage er det netop 70 år siden tyske tropper trængte ind i Polen, og

dermed startede 2. Verdenskrig. Krigen var som så mange andre krige, et

spørgsmål om økonomi og sikkerhed, men 2. Verdenskrig adskilte sig alligevel

fra andre krige ved også at have et etisk værdigrundlag. Et værdigrundlag

der byggede på, at nogle mennesker var skabt til at leve og regere, medens

andre var uværdige til at leve; Herrefolk og undermennesker.

 

 Verdenskrigen sluttede i 1945, men kaster stadig sine skygger over

storpolitikken. Det er let forklarligt alene ved at krigen sendte folk på

flugt, og efterdønningerne skabte nye grænser. Den dag i dag kan det udløse

konflikter, tænk i denne forbindelse blot på skabelsen af Israel og de

problemer det siden har medført.

 

 Netop her i 70-året burde vi måske igen fokusere lidt på 2. Verdenskrig.

Ikke på det gode tv-stof som kamphandlinger og udryddelseslejre - dem ser vi

allerede i  genudsendelser igen og igen - men granske baggrunden for at

nazistbevægelsen kunne blive en magtfaktor i Tyskland.

 

Nazisme kan nemlig ikke kun forklares ved nogle forbryderiske ledere, og en

pøbel der lader sig overbevise af letkøbte slagord. Den dybere årsag ligger

i ligegyldigheden hos de der skulle have sagt fra.

 Det var de veluddannede og velbjergede tyskere, der var vant til magten og

regnede med at de nok kunne styre Adolf som ikke sagde fra.  Og det var

småborgerne som i deres selvtilfredse middelmådighed, mente at lovgiverne

nok vidste hvad der var bedst - og så undlod at tænke selv. Det var disse

pæne mennesker som tillod at Hitler fik magten.

 

 40 mill. mennesker måtte der dø før end Hitlers styre var knust. Når jeg

alligevel mener at nazismen i dag stadig er aktuel, så skyldes det at pæne

selvtilfredse danskere er holdt op med selv at tage stilling i moralske

spørgsmål. "Lov er lov" siger disse mennesker lidt krysteragtigt, og kaster

ansvaret fra sig.

 

 I disse dage hvor Danmark blandt andet har sendt et torturoffer retur til

sine bødler i Irak, burde hver enkelte dansker måske så småt gøre op med sig

selv, om det svarer til hans eller hendes værdigrundlag.

 

 Foretrækker Danmark at se sig selv som herrefolk, står der altid et parti

til tjeneste. Foretrækker vi ligegyldighed overfor mennesker i nød, bliver

det straks flere partier at vælge imellem. Ønsker danskeren en total moralsk

deroute, så tænk på den ex-liberale Birthe Rønn Hornbech og hendes

krakelerede facade.

 

 Danskere af i dag må træffe et etisk valg - og hvordan inspireres det bedre

end med Anders Foghs ord om modstandsbevægelsen.: "Heldigvis var der nogle

der gjorde aktiv modstand, de spurgte ikke om det kunne nytte men om hvad

der var rigtigt", om flygtninge forsætter Fogh: "Værre var det, at vi i dag

ved, at danske myndigheder var medvirkende til at udvise folk til lidelse og

død".

 

(Ovenstående er også bragt i Vejle amts Folkeblad/Fredericia Dagblad 10.9.09 )

 

 

 

 

Tilbage til forsiden