Kirkeasyls Nyhedsbrev 25.09.09


Det har vi brug for lige nu

Oversættere. Kirkeasyls internationale gruppe mangler folk, der kan oversætte (skriftligt) til arabisk og kurdisk. Gruppen vil også gerne i kontakt med folk, der kan forskellige sprog og vil hjælpe med at finde presseklip i udenlandske medier. Kontakt gruppen på kirkeasylinternational@gmail.com

"Modeller" I næste uge får vi mere tøj, med noget andet tryk og i andre farve. I den forbindelse skal vi have taget billeder af tøjet til at ligge på vores hjemmeside. Hvis du har lyst til at stå "model" så send en mail til kirkeasylkampagne@gmail.com, med dit telefon nummer køn og alder, så ringer vi til dig.

 

Seneste udvikling

"ASYL NU" - tøj. Man kan nu se billeder af vores hættetrøjer og t-shirts med teskten "ASYL NU" på vores hjemmesiden. Man kan købe tøj, badges og muleposer ved at overføre pengene til konto nr. 4124396 Reg. 8411. Husk at skrive hvilket product du gerne vil have, samt farve, størrelse og din adresse.

Irak vil stoppe tvangsudsendelserne. Vicepræsident Tariq al-Hashimi har bedt Danmarks ambassadør i Bagdad, Mikael Hemniti Winther om at sætte udsendelserne i bero. Læs mere her

Birthe Rønn bryder aftale Ifølge hjemsendelsesaftalen forpligter Danmark sig til at fortsætte den økonomiske og uddannelsesmæssige støtte til irakere, der rejser frivilligt tilbage til Irak. Denne del af aftalen står i et bilag, som først nu er kommet til Folketingets kendskab. Kirkeasyl kræver en uvildig undersøgelse af ministerens ansvar i sagen om tilbageholdelse af centrale dele af hjemsendelsesaftalen. Samtidig bliver de irakiske myndigheder informeret om aftalebruddet.

Søren Pind og BT udsætter iraker for fare En af de afviste irakiske asylansøgere blev af Søren Pind og BT udråbt til at være voldtægtsmand. Oplysningerne er lodret forkerte og kan få store konsekvenser for irakeren, hvis han sendes tilbage til Irak ligesom det allerede nu har givet ham problemer i forhold til venner og familie. Ali og Kirkeasyl undersøger nu muligheden for at anlægge injuriesag. Læs mere her og her

Psykologer opfordrer til at droppe hjemsendelser Læs her om at Dansk Psykolog Forening opfordrer Birthe Rønn til give humanitært ophold til de afviste irakere.

Aktion/Auktion indsamlede over en halv million Da aktionen sluttede mandag aften var der samlet blevet budt omkring 600.000 kr. på de 130 værker. Pengene vil blive brugt til økonomisk støtte til de tvangsudviste irakere og de irakere som fremover vil blive tvangsudvist til Irak, økonomisk støtte til de frihedsberøvede irakere i Danmark og koordinering af besøgsvenner, juridisk bistand og support til de afviste irakere, økonomisk støtte til de irakiske flygtninge som stadig får behandlet deres sag og opholder sig lovligt i Danmark samt generelt oplysningsarbejde omkring de tvangsudviste og afviste irakeres situation.

VKO vil forbyde kirkeasyl. Venstre meldte onsdag den 17. september ud, at de ville forbyde både Kirkeasyl og Støttekomitéen for Skjulte Flygtninge. Konservative og Dansk Folkeparti bakkede op, men Venstre bakkede senere på dagen ud, da de fandt ud af, at det var i strid med grundloven. Læs mere her og her

 

Kommende arrangementer

22. september – 9. oktober

Fotoudstilling på Højbro Plads

 26. september

Støttekoncert Odense

 29. september

Filmforevisning: Følelsernes Flugt i Øst for Paradis, Århus

 3. oktober

Støttekoncert Aalborg

 3. oktober

Forfatterarrangement på Blågårds Plads, København 12-17

 5. oktober

Åbning af fotoudstilling på Middelfart bibliotek

 21. oktober

Støttekoncert Århus

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "kirkeasyl-nyhedsbrev" group.
To post to this group, send email to kirkeasyl-nyhedsbrev@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to kirkeasyl-nyhedsbrev+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kirkeasyl-nyhedsbrev?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

www.kirkeasyl.dk

 

Tilbage til forsiden