Fra Leif Bork Hansen <LBOH@ km.dk> 5/10 kl 12:26

 

Bøn om hurtig hjælp til udvisningstruet kvinde

 

Mirvete Krasniqi kom allerede i 2000 til Danmark efter at hun havde været udsat for gruppevoldtægt og tortur i det land, hun er flygtet fra. Dette sidste er dokumenteret af Amnesty International's lægegruppe for torturundersøgelser. Mirvete blev gift i Danmark for flere år siden med Nazmi Krasniqi. Ægteparret bor i Struer. På trods af de rædsler, Mirvete Krasniqi har været udsat for, skal hun forlade Danmark senest den 10.oktober, hvis ikke der kan fremskaffes 58.207 kr. Ægteparret er ikke selv i stand til at rejse det krævede beløb.

Det er mit håb, at denne appel må føre til at hun kan forblive i Danmark sammen med sin ægtefælle.

Et beløb af en hvilken som helst størrelse vil være velkomment.

Der kan indsættes et beløb på en deponeringskonto i Andelskassen i Tarm,

Reg.nr.: 7789

Konto nr.: 1076786

 

Med venlig hilsen

Leif Bork Hansen,

Sognepræst,

Rustenborgvej 5,

2800 Lyngby

 

(videresendt til de politisk medansvarlige og til mange medmennesker.

 

Tilbage til forsiden