d. 14.10.2009

Høring om

Dansk Asyl- og Flygtningepolitik

Torsdag d.5 nov.2009 kl.13-17 i Fællessalen på Christiansborg

Arrangør: Bedsteforældre for Asyl 

Tak til OAK fonden

Er der uoverensstemmelser mellem de internationale konventioner, Danmarks asyl- og flygtningepolitik og administrationen af den?

Især indenfor det sidste halve års tid har der været en intens debat om dansk asyl- og flygtningepolitik. Det har svirret med påstande om, at der er sket brud mellem de internationale konventioner, Danmark har tiltrådt, og den danske asyl- og flygtningelovgivning – og ikke mindst administrationen af den. Nogle benægter påstanden, andre accepterer den.

Bedsteforældre for Asyl finder det på tide at få problemet nærmere belyst ved en høring.

Udgangspunktet for høringen vil være et antal dokumenterede sager, som har fundet deres endelige afgørelse. Hver enkelt sag vil blive analyseret af bredt anerkendte juridiske kapaciteter.  Herefter vil repræsentanter for de to regeringspartier og de to partier, der for tiden udgør regeringsalternativet blive interviewet om, hvorvidt de enkelte sager giver anledning til at overveje ændringer i lovgivningen eller administrationen af den.  Interviewene har som baggrund de fire politiske partiers holdning til asyl- og flygtningelovgivningen, dens administration, de menneskelige konsekvenser heraf samt de relevante internationale konventioner, som Danmark er forpligtet af.

Bedsteforældre for Asyl håber, at man med høringen kan tydeliggøre ønsker og krav til lovgivningen og ikke mindst, at en høring kan medvirke til at asyl- og flygtningesager behandles værdigt og retfærdigt.

 

PROGRAM        

13:00-13:15    Velkomst og Introduktion                       

    Prof.dr.med. Jørn Nerup,

             Bedsteforældre for Asyl 

            Ordstyrer: Uffe Stormgaard                      

   Skribent, cand.jur. et art., fhv. formand for Dansk Flygtningehjælp

  

13:15-14:45    Det legale grundlag for asylsagsbehandling.                      

   Formand for Foreningen af Udlængeretsadvokater Anders Chr. Jensen                       

 Internationale konventioner og                       

Dansk udlændingelovgivning                      

    Prof. dr.jur. Jens Vedsted-Hansen                       

 Præsentation af tre sager.                      

    Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri                      

    Bente Rich                      

 Spørgsmål til juristerne vedr. de tre sager                      

    Kulturredaktør Anita Bay Bundegaard                      

   
 

14:45-15:15    Kaffepause  
 

15:15-17:00    Spørgsmål vedr. politikernes synspunkter på de tre sager                      

    Kulturredaktør Anita Bay Bundegaard                      

    Karsten Lauritzen (V)                      

    Lennart Damsbo-Andersen (S)                      

    Meta Fuglsang (SF)                       

   - (K)                      

Hvad bør  ændres i dansk asyl- og flygtningepolitik?                      

    Politikernes synspunkter                       

    Kulturredaktør Anita Bay Bundegaard                        

 Ordstyrers sammenfatning og afslutning

----------

Bedsteforældre for asyl består af enkeltpersoner i bedsteforældrealderen. Vi taler med den vægt, som alder, erfaring og det lange perspektiv giver. 
 
Vi er uafhængige af politiske grupperinger og andre Ngo’er, så vi kan rumme alle, der er enige i vores mål.  
 
Vi har ét mål: At få ændret Danmarks asylpolitik, så de afviste flygtninge, der ikke kan rejse hjem, ikke skal leve i usikkerhed og udsigtsløshed i årevis. I stedet skal de have mulighed for et almindeligt liv blandt os andre med ret til at uddanne sig og arbejde. 
 
Vi har villet en anden slags demonstration, præget af argumentation frem for aggressive slogans. Derfor står vi stilfærdigt hver søndag foran asylcentrene Sandholm, Avnstrup og Kongelunden. For at komme i kontakt med flest mulige benytter vi os indimellem også af andre aktionsformer f.eks. optræden på gader med uddeling af løbesedler og vi skriver læserbreve, holder foredrag og deltager i debatmøder 
 
Du kan møde os ved asylcentrene hver søndag kl. 14
 
 
 

Se også:

www.bedsteforaeldreforasyl.dk                           

 

 

 

 

Tilbage til forsiden