Af Bodil Hindsholm Hansen, ordfører i netværket Et anstændigt Danmark:

 

Tale ved Arne Hansens modtagelse af Brandbjergprisen 2009

 

Frederikshavn den 24.10.2009

 

Tak fordi jeg måtte få lov at sige noget her i dag i Frederikshavn ved Fredsmarchens start gennem Danmark.

Jeg er ordfører for et netværk, der hedder

”Et anstændigt Danmark”.

Vi uddeler hvert år en pris til et menneske eller en personkreds,

der har ydet noget ekstraordinært for at skabe

anstændige vilkår for flygtninge og asylansøgere,

eller gjort en stor indsats i arbejdet for integration af vore nye medborgere.

 

I år har vi valgt, at vi vil give prisen til Arne Hansen,

for den ihærdighed han udviser, når det gælder at holde kommunikationslinjerne varme.

Man skal have en rummelig pc’er,

hvis man er modtager af alle Arne Hansens mails,

for han har sine informationer delt op i tre hovedgrupper,

asyl- og flygtningepolitik og forsøg på forbedring af den, integrationsarbejde og indsatsen for Verdensfred og Ikke-vold.

Er man rigtig heldig, får man mails vedr. alle tre grupper –

så er der altså også læsestof nok til hele dagen!

Og vi kan stole på indholdet af de mails, vi får fra Arne Hansen.

Der var én, der udtalte, at Arne Hansens mails stadig er den mest pålidelige kilde for dem, der søger information i Danmark

om de tre områder.

Jeg kan tilføje, at Arne Hansen i hvert fald er mere pålidelig end

det gamle, tidligere hæderkronede DR.

Arne Hansens Hjemmeside for Flygtninge og positiv fred

er et arkiv, nærmest uden huller, over begivenheder, interviews med markante personer og taler, som Arne Hansen har sendt ud i sit ugentlige radioprogram på Frederikshavn Lokalradio.

For Arne nøjes ikke med at sidde derhjemme og tage imod, hvad der kommer, systematisere, tjekke og kontrollere før videre udsendelse.

Arne opsøger alle væsentlige begivenheder inden for integration,

flygtninge- og asylarbejde og fredsinitiativer,

laver lydoptagelser af oplæg og debat, deltager selv i debatten, vidende, engageret og effektiv, med stor historisk bevidsthed.

Vores lille netværk Et anstændigt Danmark har fået uvurderlig hjælp fra Arne.

Du holder os informeret gennem dine vidt forgrenede kontakter.

Og du har altid bakket os op med engagement og interesse.

Der er vist et enkelt af vore stormøder, du ikke har deltaget i,

for heller ikke du – der ellers næsten er allestedsnærværende –

kan være to steder på samme tid.

 

Det betyder naturligvis også, at din familie ofte har måttet savne dig, i de kostbare weekender og aftentimer.

Vi, der er meget engageret i udadvendt arbejde, ved,

hvor vigtigt det er, at vores familie støtter op,

deltager, stiller spørgsmål og lader diskussionerne få plads også derhjemme.

Når vi i dag vil udtale vores varme tak til dig, Arne,

må det høres også som en tak til din kone Ella for,

at vi og mange andres græsrødder

må have lov nyde godt af din viden og dit engagement.

 

Vi kalder vores pris for Brandbjergprisen, fordi vore første møder blev holdt på Brandbjerg Højskole ved Vejle,

og da vi ikke har nogen millionfond – og slet ikke AP Møller – i ryggen, består prisen mest af æren og påskønnelsen.

 

Men vi har også fundet et billede, som vi håber, du vil synes om.

Det er malet af en dansk-kurdisk kunstner Hamed Abdulla Rasul,

der også deltager her i dag sammen med sin familie fra Aalborg.

Da vejret så lidt usikkert ud, måtte vi pakke billedet ind.

Så jeg vil beskrive billedet for jer.

Vi ser et landskab fra Kurdistan, men samtidig også ansigtet

af et menneske, en mand med den typisk kurdiske hovedbeklædning.

Et stort vandfald i 3 afdelinger strømmer ned –

og vandfaldet har samtidig farverne fra det kurdiske flag,

Rødt – som blodet, kærligheden og lidenskaben,

Hvidt – som lys og renhed og

Grønt – som den levende natur, som grokraft og håb.

 

Og højt over landskabet, fredsduer,

troen og håbet om fred og forsoning og nye livsmuligheder.

 

Fredsduen breder også sine vinger ud over os i dag,

hvor du har stået for at starte fredsstafetten gennem Danmark

og lagt megen energi i forberedelsen af arrangementet her i Frederikshavn.

 

Og billedet vidner i sig selv om både kærlighed til det land,

kunstneren og hans familie måtte flygte fra,

og om vilje og evne til at lade sig plante om og leve under ganske andre forhold i et nyt land, i Danmark.

Dette vidnesbyrd om integration i Danmark tænkte vi

ville gøre dig glad!

 

Dette billede udgør Brandbjergprisen i år 2009.

Til lykke, Arne!

Og en stor og varm TAK for dit engagement og din vilje til at dele din omfattende viden med alle os i dit landsdækkende netværk.

 

Bodil Hindsholm Hansen, ordfører

 

(Arne Hansen)

 

Tak Bodil for din varme tale, men et netværk er om noget en kollektiv indsats og således er de hyppige e-mails fra ikke mindst dig, som jeg får til rundsending, en forudsætning for at min e-mailbaserede informationstjeneste for flygtninge- integrations- og fredsemner kan få succes.

 

Er man interesseret i at komme på en bestemt eller flere af mailinglisterne, så er man velkommen til at e-maile det til post@arnehansen.net .

Desuden er adressen på min Hjemmeside for flygtninge og positiv fred www.arnehansen.net  og www.arnehansen.net/dialog/  er adressen til en oversigt over mine Dialog-radioudsendelser på nettet.

 

 

 

Tilbage til forsiden