Tak til alle indsamlere og givere til verdens flygtningekvinder d. 8. nov.

 

Indsamlingen i Frederikshavn kommune til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtningekvinder og deres familier blev i 2009 en succes.

 

 

Indsamlingen i Frederikshavn kommune til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtningekvinder og deres familier blev i 2009 en succes.

 

I alt indsamledes i Frederikshavn storkommune 151.543 kr af 148 indsamlere mod i 2008 99.000 af 99 indsamlere. Men i 2008 blev indsamlingen også hæmmet af et voldsomt regnvejr.

 

Fordelingen på de 3 gamle kommuner var følgende

 

I Sæby indsamlede 52 indsamlere 40.598 kr dvs. 781 kr i snit, og det dobbelte af i 2008 med 21.937 kr af 27 indsamlere.

 

I Skagen indsamlede 21 indsamlere 25.112 kr i snit 1196 kr hvilket også er en fordobling i forhold til i 2008 med 12.000 af 10 indsamlere.

 

Og endelig så indsamlede 75 indsamlere i Frederikshavn i 2009 85.833 kr som giver 1.144 kr pr indsamler. Det er en stigning i 2009 på næsten en tredjedel i forhold til 2008, hvor 62 indsamlere samlede 65,444 kr.

Det var især Strandby-Elling-området der overgik sig selv med 1351 kr i hver bøsse og i alt 18.917,50 indsamlede kr af 14 indsamlere, der også i deres midte havde topscorerne med over 2800 indsamlede kroner. Her var det Henny og Erland Rasmussen der organiserede indsamlingen

Skt. Georgsgildernes Ingrid Mikkelsen stod for indsamlingen i Frederikshavn syd, hvor 13 indsamlere samlede 15.406 kr – også et fint resultat .

Og endelig indsamlede 48 indsamlere 51.510 kr i Frederikshavn midt-nord samt oplandsbyerne Halbjerg, Gærum, Ravnshøj og Kvissel. Her forløb udleveringen af de mange bøsser glat takket være hjælp fra Tanja, Anne Marie, Steen og Bruno.

 

På vegne af koordinatorerne i gl. Frederikshavn vil jeg hermed takke både de seje indsamlere og de glade givere for det fine resultat. At godt en halv snes tilmeldte udeblev skyldtes sikkert sygdom – og det samme i Sæby og vel Skagen.

 

Og den samme tak fra koordinatorerne i Sæby Birthe Henriksen og Jørgen Helledie og i Skagen Hanne Heilmann.

 

Disse sidste har også grund til at takke de byrådskandidater med bopæl i hhv. Sæby og Skagen, der gennem kandidater ringer indsamler-arangementet i første omgang skaffede 40 indsamler til at samle i deres respektive områder, hvilket nok er den væsentligste forklaring på at både Sæby og Skagen havde større fremgang end Frederikshavn. Og vi håber i det mindste ikke, at det at disse kandidater (Steen, Lars, Pia og Marianne) rev formiddagen d. 25/10 ud af deres travle kalender for at hjælpe verdens flygtningekvinder, vil komme dem til skade d. 17. november.

 

På landsplan er indsamlingsresultatet foreløbigt opgjort til 14,5 mill.

 

Interesserede er velkomne til at høre et par små interviews med indsamleres oplevelser på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/091108dfhindsInterview64.htm

fortæller Arne Hansen koordinator i Gl. Frederikshavn. mobil 30420818

 

.Man kan også i stedet høre om indsamlingsresultatet på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/091109dfhindsamlresultatiFrh64.htm

 

Hvis du ikke var hjemme, da en indsamler fra Dansk Flygtningehjællp ringede på i søndags d. 8. november, så kan du alligevel hjælpe HER

 

Tilbage til forsiden