41 borgmestre kritiserer starthjælp

 

Følgende borgmestre har underskrevet erklæring om, at de støtter Amnesty Internationals krav om, at starthjælpen skal afskaffes, så der gælder lige rettigheder for alle:

 

 

Kommune

Borgmester

1.

Assens

 Finn Brunse (S)

2.

Ballerup

Ove E. Dalsgaard (S)

3.

Brøndby

Ib Terp (S)

4.

Faxe

Rene Tuekær (L)

5.

Fredericia

Uffe Steiner Jensen (S)

6.

Frederikssund

Ole Find Jensen (S)

7.

Frederikshavn

Erik Sørensen (S)

8.

Frederiksværk-Hundested

Helge Friis (S)

9.

Glostrup

Søren Enemark (S)

10.

Herlev

Kjeld Hansen (S)

11,

Hillerød

Kirsten Jensen (S)

12.

Hjørring

Finn Olesen (S)

13.

Holbæk

Jørn Sørensen (RV)

14.

Ishøj

Ole Bjørstrup (S)

15.

Kalundborg

Tommy Dinesen (SF)

16.

Kerteminde

Palle Hansborg-Sørensen (S)

17.

København

Mikkel Warming (EL)

18.

Lolland

Stig Vestergaard (S)

19.

Middelfart

Steen Dahlstrøm (S)

20.

Morsø

Egon Pleidrup Poulsen (S)

21.

Næstved

Henning Jensen (S)

22.

Odsherred

Finn Madsen (S)

23.

Randers

Henning Jensen Nyhus (S)

24.

Roskilde

Poul Lindor Nielsen (S)

25.

Svendborg

Lars Erik Hornemann (V)

26.

Syddjurs

Vilfred Friborg Hanse (S)

27.

Sønderborg

Jan Prokopek Jensen (S)

28.

Thisted

Erik Hove Olesen (S)

29.

Vejle

Leif Skov (S)

30.

Viborg

Johannes Stensgaard (S)

31.

Vordingborg

Henrik Holmer (S)

32.

Aabenraa

Tove Larsen (S)

33.

Aalborg

Henning G. Jensen (S)

34.

Ærø

Jørgen Otto Jørgensen (S)

 

7 borgmestre har kritiseret starthjælp, men ikke ønsket at underskrive:

1

Egedal kommune

Svend Kjærgaard Jensen (V)

2

Lejre Kommune

Flemming Jensen (V)

3

Mariagerfjord

Hans Christian Maarup (S)

4

Odder

Niels-Ulrik Bugge (V)

5

Samsø kommune

Carsten Bruun (V)

6

Slagelse

Lis Tribler (S)

7

Århus

Nicolaj Wammen (S)

 

Borgmestre mod starthjælpen

 

34 af landets borgmestre har skrevet under på Amnesty Internationals erklæring imod starthjælpen, som udgør omkring det halve af almindelig kontanthjælp. Amnesty mener, at starthjælp er statslig diskrimination af personer med anden etnisk baggrund end dansk, og især for børnefamilier har den lave økonomiske ydelse alvorlige konsekvenser.

 

 

Amnesty International har bedt samtlige af landets borgmestre om at skrive under på en erklæring imod starthjælp – den særligt lave økonomiske ydelse, som udgør omkring halvdelen af kontanthjælpen, og som udbetales til arbejdsløse, der ikke har opholdt sig i Danmark i syv ud af de sidste otte år. I 2008 blev 91 procent af starthjælpen udbetalt til personer med anden etnisk baggrund end dansk.

”Langt størstedelen af de familier, som lever på starthjælp, har anden etnisk baggrund end dansk. Det er en iøjnefaldende diskrimination,” siger generalsekretær i Amnesty International, Lars Normann Jørgensen. ”Amnesty ønsker op til kommunalvalget at sætte fokus på de alvorlige konsekvenser, som starthjælpen har, særligt for børnefamilier med anden etnisk baggrund end dansk. 55.000 børn i dag lever i reel fattigdom i Danmark. De vokser op i familier, hvor der sjældent er råd til sund mad, nyt tøj eller en tur i biografen.”

Hvor en familie med to børn modtager 25.258 kroner i kontanthjælp før skat, er beløbet for en tilsvarende familie på starthjælp helt nede på 12.698 kroner. Dermed lever de under den europæiske fattigdomsgrænse, og starthjælpsmodtagere må ofte søge om ekstra hjælp hos kommunen for at få råd til basale fornødenheder. Kommuner over hele landet konfronteres på den måde med starthjælpens sociale bagside. Derfor har Amnesty været i dialog med borgmestre fra hele Danmark – på tværs af politiske skillelinjer – om at afskaffe eller ændre reglerne for starthjælp.

Amnesty har indsamlet erklæringer fra 34 borgmestre, der opfordrer regeringen til at afskaffe starthjælpen og genindføre lige rettigheder for alle i kontanthjælpssystemet. 18 borgmestre har afvist at skrive under, mens syv borgmestre overfor Amnesty har kritiseret starthjælpen uden at ville skrive under.

"Diskrimination skaber ikke integration, men derimod en følelse af ikke at være velkommen i samfundet. Fattigdom og marginalisering skaber heller ikke integration. Mennesker, der er fastlåst på starthjælp, har ikke råd til at være en del af det danske samfund. Derfor skal starthjælpen fjernes," siger Lars Normann Jørgensen.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har afvist at mødes med Amnesty for at modtage borgmestrenes underskrifter og diskutere starthjælpens konsekvenser. Derfor har Amnesty fremsendt underskrifterne til ministeren sammen med flg. spørgsmål:

 

- Hvordan forholder du dig til anbefalingen om at afskaffe starthjælpen og genindføre lige rettigheder til sociale ydelser for hele befolkningen uanset etnicitet?

- Vil du tage initiativer, der kan sikre personer med helbredsproblemer, der ikke har fuld arbejdsevne, adgang til højere ydelse, så de ikke fastholdes i fattigdom?

- Hvad er dit svar til borgmestrenes kritik af starthjælp og deres bekymring over de problemer, som de oplever i kommunerne?

Amnesty International udgav i 2007 rapporten "Starthjælp - når staten diskriminerer", som dokumenterer, at den danske stat er direkte ansvarlig for diskrimination, fordi regeringen har udtænkt og gennemført loven om starthjælp som et led i dens samlede indsats for at slide fremmede ned og få dem til at forlade landet. Amnesty mener derfor, at starthjælpsordningen skal afskaffes øjeblikkeligt.

Se også vedhæftede liste over de borgmestre, som har skrevet under.

 Kontaktinformation:

Yderligere information: Kontakt kommunikationsmedarbejder Astrid Schmeltzer Dybkjær på 60 63 31 22.

 

 

Tilbage til forsiden