02.12.09

Familiesammenføringsreglerne og Ægteskab uden Grænser’s mail til SF-tillidsfolk om revision af især det øk. sikkerhedskrav på 60.000 kr

 


From: voldborg@ vip.cybercity.dk
Subject: Revision af udlændingepolitik
Date: Wed, 2 Dec 2009 15:36:06 +0100

 

Kære …

SF’s Bestyrelsesformand

… 

Vi skriver til Dem i håb om at SF, sammen med Socialdemokraterne, vil genoverveje deres aftale om udlændingeloven. De må undskylde at mailen er lang. Det skyldes at vi har meget på hjerte og at vi mener at disse oplysninger er vigtige.

 

Det er temmelig underligt, at borgere fra de andre EU-lande har flere rettigheder i Danmark end danskerne selv. Er det virkelig SF’s politik, at danskere skal udsættes for den form for diskrimination i vores eget land ?

 

 

Har de set SFI's (Det nationale Forskningscenter for velfærd) nye rapport, som er bestilt af integrationsministeriet. Den kan læses på www.sfi.dk, hvor du også kan høre Garbi Schmidt give en kortfattet sammenfatning.

SFI undersøgte betydningen af de gældende regler for ægteskabssammenføring (særligt 24årsreglen, tilknytningskravet og formodningsreglen om tvangsægteskab) på unge i alderen 15 til 30 år, som har oprindelse i Tyrkiet, Eksjugoslavien, Irak, Libanon, Pakistan, Somalia, Iran, Sri Lanka, Marokko og Afghanistan. 

 

 

Desværre blev lovens konsekvens ikke undersøgt for danskere. Det havde ellers også været interessant og der havde været et meget større statistisk materiale.

 

 

Rapporten gør op med en del påstande om betydningen af de ændrede familiesammenføringsregler for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter.

 

SFI bekræfter at disse unge gifter sig senere end før stramningerne trådte i kraft, men de gifter sig stadigvæk med  personer fra deres hjemland. 

 

For at undgå de danske ægtefællesammenføringsregler udvandrer de resursestærke unge, som er velintegrerede i det danske samfund,  til Sverige. (Det kræver nemlig en vis økonomisk formåen at vælge denne løsning). Andre lever i et "pendlerægteskab", hvor den ene lever i Danmark og den anden i oprindelseslandet. Parret lever sammen når turistvisa giver dem muligheden. Denne familiemæssige turbulens har store konsekvenser for parret og ikke mindst for børnene, når moren eller faren er nødt til at forlade landet. Det er hårdt.

 

Unge med etnisk baggrund - særligt pigerne - uddanner sig mere og mere og deres uddannelsesvalg ligner i større og større grad danskernes uddannelsesvalg. Dette er et udtryk for en generel assimilering, som var kendt inden 2002. De stramme ægtefællesammenføringsregler synes til gengæld ikke til at påvirke deres uddannelsesmønster. I så fald ville man se en særlig stor stigning i uddannelsesomfanget efter 2002.

 

Det samme gælder for de etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning. Når der tages højde for den generelle beskæftigelsesudvikling er andelen, der er i beskæftigelse, ikke større efter stramningerne end før.

 

Tvangsægteskaber, som mediemæssigt er begrundelsen for stramningerne, er ifølge rapporten svære at afgrænse. Fagfolkene er uenige om der er flere, færre eller lige mange - men de peger på en del negative konsekvenser af loven for disse stakkels piger.

 

 

Det er interessant læsning og Ægteskab uden Grænser appellerer SF om at få fjernet 24årsreglen, tilknytningskravet og formodningsreglen om tvangsægteskab. Regler som virker desintegrerende på mange mennesker.

 

 

 

Udover disse meget kendte urimelige restriktioner findes en del økonomiske krav som også sætter en stopper for eget valg af ægtefælle, vel at mærke hvis man ønsker at bo Danmark.

 

 

En af disse restriktioner er den økonomiske sikkerhedsstillelse, som bliver krævet ved ægtefællesammenføring og som er et stort problem for mange almindelige mennesker.

 

Den økonomiske sikkerhedsstillelse begrundes med, at der skal være dækning for kommunernes eventuelle udgifter. Men et dansk-udenlandsk ægtepar betaler lige så meget i skat som alle andre. Hvorfor skal de ikke have de samme rettigheder ? Rettigheder og pligter bør da følges ad. Så hvis en dansker med udenlandsk ægtefælle bliver syg eller uforskyldt arbejdsløs, burde parret have den samme ret til hjælp som alle andre. Ligesom det gælder for EU-borgere i Danmark.

 

 

Selvfølgelig skal et ægtepar kunne forsørge sig selv. Det siger sig selv. Men at kræve en økonomisk sikkerhed på 60.011 kroner er asocialt. De med formue kan få ægtefællesammenføring i Danmark. De andre bliver tvunget til at emigrere. 

 

Vi har i år talt med Danske Bank. De giver ingen banklån uden helt stensikre garantier. Da lånet er uopsigeligt i 7 år, kan personer med en super god løn i dag, måske blive arbejdsløs inden de 7 år er gået og banken vil ikke løbe nogen risiko.

 

Sparbank skrev at finanskrisen ikke betyder noget i sig selv, men den kan have en indirekte indflydelse i forhold til udstedelse af bankgarantien.  Forestil dig at familiens indtjening kommer fra job i en branche som er hårdt ramt, og at risikoen for arbejdsløshed derfor er stigende. Faldende ejendomspriser betyder at selv en sommerhusgrund måske ikke vil være værdifuld nok som garanti.

 

Sparbank vurderer tre ting når de låner penge ud: 

- Tror de at kunden kan betale pengene tilbage

- Tror de kunden vil betale pengene tilbage

- Hvad er risikoen for at udefra kommende forhold kan påvirke de første to ting.

 

De 2 første gode købmandsregler er jo afhængig af punkt 3 - udefra kommende forhold. Og i en tid med økonomisk krise og stigende arbejdsløshed, så er risikoen for ikke at få sine lån tilbagebetalt jo meget højere.

 

Arbejdernes Landsbank har som "tommelfingerregel" sat, at rådighedsbeløbet til 2 voksne skal være kr. 9.500,00 om måneden. Er der børn, skal der tillægges kr. 2.000,00 for det første barn, og kr. 1.500,00 for de følgende. Men - igen - der vil altid være tale om en individuel vurdering, hvorfor der kan opleves tilfælde hvor beløbet er mindre eller højere.

 

Et rådighedsbeløb på 9.500 kroner efter at de faste udgifter såsom skat, boligudgifter, vand, el, varme, telefon, forsikring, bidrag til fagforening, A-kasse og efterlønsbidrag mm. er betalt  !!!

 

Sidste år spurgte vi  FOA hvor meget en social & sundhedshjælper eller en pædagogmedhjælper med 37 timer om ugen får. I gennemsnit tjente en social og sundhedshjælper 240.000 kroner om året. Heraf betalte de 90.000 kroner i skat. De beholdt 150.000 kroner om året eller 12.500 kroner om måneden. En pædagogmedhjælper tjente 222.000 kroner om året, betalte 80.400 i skat. Disponerede over 11.800 kroner om måneden.

 

En længere uddannet social- og sundhedsassistent med 37 timer havde en årsløn på cirka 260.000 kroner.

Trak man skat fra, var nettoindkomsten cirka 165.000 kroner om året, dvs. 13.500 kr. om måneden. Dengang skulle man have 8.000 kroner til overs på månedslønnen for, at banken måske vil oprette en anfordringskonto på 58.207 kroner. Nu skal man have 9.500 kroner i rådighedsbeløb for et lån på 60.000 kroner - hvis banken opretter lånet.

 

Kan dette lade sig gøre ???  Kan boligudgifter (når du enten skal eje eller have en treårs lejekontrakt), vand, el, varme, telefon, forsikring, bidrag til fagforening, A-kasse holdes under 3.000 - 4.000 kroner om måneden? 

Kan en pædagog, en person der arbejder på kontor eller i salgs- og servicebranchen, i landbruget eller i et gartneri få et banklån ?

 

Det kan de lavtlønnede i hvert fald ikke ! Vi  husker stadigvæk sidste års strejker og demonstrationer foran Christiansborg for at få højere løn. Tænkte regeringen på, at mange af disse mennesker ikke ville kunne bo i Danmark, hvis de giftede sig med en tredjelands borger ?

 

Vil danskere, der har opholdt sig i udlandet, kunne "bestå" bankernes kreditvurdering ? Bankerne kræver dokumentation for indkomstforholdet. 3 måneders lønsedler og den seneste skattemæssige årsopgørelse samt eventuelt PBS udskrift, som viser udgifterne   …..  eller ....... vil banken sowieso nægte ægtefællens opholdstilladelse.

 

Vil studerende eller pensionister kunne få et banklån ? Ville postbudet, skolelæreren, buschaufføren ?

Er det virkelig SF’s holdning, at det kun er de rige og højtuddannede, eller dem med rige forældre, der kan låne dem pengene, som må blive i Danmark, hvis de gifter sig med en tredjelands borger ?

 

 

Og kvinder har 18 % lavere løn end mænd.

 

 

Forleden hørte vi  fra en, som kalder sig en helt almindelig dansker. Han er 25 år. Er lige blevet gift med en dejlig pige fra et tredje land. De har en lille baby på 3 måneder. Hun søgte ægtefællesammenføring og havde fået et positivt svar tilbage fra udlændingeservice. Det eneste de manglende var at stille bankgarantien på 60.000 kroner.

 

Han gik til sin bank. De ville ikke låne ham pengene. Han prøvede flere banker, med samme resultat. Han indså, at det ville ende med at hans kone ville blive smidt ud af Danmark, og at hans datter ville miste sin mor og spurgte: Hvad kan jeg gøre ?

 

Vi ved ikke, hvad SF ville have svaret, men Ægteskab uden Grænser fortalte ham om enkelte muligheder for dispensation for bankgarantien. Vi spurgte om han havde et barn fra et tidligere forhold, som bor i Danmark? Vi spurgte ham om han havde et job som står på positivlisten. Listen kan læses på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/arbejde/positivlisten/positivlisten.htm .

Vi spurgte, om han havde en sygdom, som ikke kunne behandles i hans partners hjemland. Eller han kunne måske i en tid emigrere til et andet EU-land og på denne måde få de samme rettigheder som EU-borgere.

Det kunne han ikke. Han var heldigvis ikke syg. Han havde ikke et barn fra et tidligere forhold, og hans job stod ikke på positivlisten. Han kunne ikke tillade sig at tabe sit job og flytte til et andet EU-land, fordi han havde et ansvar. Han havde kone og barn at sørge for. Han troede, at det ville have været en glædens tid, men nu måtte hans kone forlade ham. Hvornår ville hun kunne få opholdstilladelsen ? Ville barnet tage med moren ? Eller blive hos ham ? Hvornår vil han se dem igen ? Depressionen bredte sig i hans hjerte. Livet stod stille. Savnet var umenneskeligt. I Danmark havde han sit arbejde, sin indkomst, som de alle tre kunne leve af. Ville han overhovedet kunne få et job, hvis han flyttede til sin kones land ? Hvad ville de så leve af ?

 

 

Det er regeringens udlændingepolitik. Den nuværende integrationsminister sagde i 1997 til repræsentanter for Ægteskab uden Grænser: ”I må gerne gifte jer, men hvem siger at I skal bo her!”

 

Har SF tænkt på, at hvis alverdens lande havde den samme udlændingelov som Danmark, så ville loven ikke virke. Det er kun fordi de andre lande accepterer de unge eller mindrebemidlede transnationale par – fordi de ikke skiller familier ad.

 

 

Det kan SF gøre bedre. Hos jer er familielivet og menneskerettighederne grundlæggende værdier.

 

 

 

 

Allerede i 2004 skrev den daværende menneskerettighedskommissær ALVARO GIL-ROBLES i hans rapport om Danmark:

 

"I was also informed of cases where the application of the law resulted in differentiated treatment depending on the economic situation of the persons concerned, which again raises serious concerns in terms of equality before the law and, in particular, regarding the respect for Article 14 of the Convention, which prohibits discrimination on grounds such as property. For instance, any person who has received assistance under the Act on an Active Social Policy or the Integration Act during the past year is, as a main rule, excluded from the possibility of bringing his or her spouse to the country. The requirement of a bank guarantee of 50.000 DKK - which is only released after seven years and insofar as it has not been used for possible social assistance for the couple - can be very difficult to obtain for persons with low incomes and few possessions. Moreover, the requirements are re-assessed every two years, and if the person residing in Denmark has in the meantime become unemployed or had to move to a smaller apartment, the residence permit of his or her spouse can be discontinued. Being under a constant threat of separation from one’s spouse or having to move abroad in order to continue family life, inevitably creates a significant strain and anxiety for the persons concerned. Such restrictive criteria risk conspiring against the efforts to encourage greater integration."

 

Og Menneskerettighedskommissærens anbefalinger var:

 

“Reconsider some of the provisions of the 2002 Aliens Act relating to family reunion, in particular such economic conditions as the 50,000 DKK deposit and permanent employment for the granting and retention of residence permits for spouses, as may violate equality before the law; the minimum age requirement of 24 years for both spouses for family reunion and the 28 year citizenship requirement for the exemption from the condition of both spouses aggregate ties to Denmark; the maximum age limit of 14 for the family reunion of children, in favour of a limit of 17, in accordance with the principles of the UN Convention on the Rights of the Child”

 

Dette sidste punkt skriger imod børnekonventionen, som Danmark også har underskrevet.

 

 

Menneskerettighederne er grundlaget for vor demokrati. De skal forsvares.

 

 

Artikel 2 i FN's menneskerettighederne siger: "Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.”

 

 

Vi håber på at De vil bruge Deres indflydelse indenfor partiet for at få ændret den nuværende udlændingelov.

 

 

Alle borgere bør selv kunne vælge deres ægtefælle uden at blive henvist til et andet land.

 

På forhånd tak og med venlig hilsen

 

 

 

 

Anne Marie og Henrik Voldborg

på vegne af Ægteskab uden Grænser

Skovskellet 1

2840 Holte

voldborg@vip.cybercity.dk

 Og svaret:

Kære Anne Marie og Henrik. Som udlændingeordfører vil jeg svare på vegne af hele Folketingsgruppen.

 

Som I kan læse i aftalen, så indeholder den, at de gældende regler for familiesammenføring videreføres, herunder 24 års-reglen og tilknytningskravet. Det gælder altså også den økonomiske sikkerhedsstillelse.

 

Vores baggrund er den samme. Vi er ikke glade for kravet, men må indse at der - hverken før eller efter et valg - kommer til at være et flertal for at afskaffe reglerne. Ikke før vi lavede aftalen med Socialdemokraterne og ikke efter. Havde vi kunne se der være 90 mandater for det, så havde vi ikke lavet aftalen. Men det kan vi ikke. Derfor vil vi ikke lade dem står i vejen for at realisere en helt ny kurs med et nyt flertal - I kan læse alle tiltagene i den fulde tekst i integrationsreformen, http://www.sf.dk/default.aspx?func=article.view&id=34041.

 

Jeg har al forståelse for situationen som mange er havnet i - og står sympati for jeres arbejde. Men hvis politik skal give mening, så skal vi skabe reelle forbedringer - og på samme måde som 24 års-reglen og tilknytningskravet, er det ganske enkelt ikke muligt for SF at få ændret den økonomisk sikkerhedsstillelse. Derimod er det muligt for os at få afskaffet kontanthjælpsloftet og startydelsen. Det er muligt for os at forbedre forholdene for asylansøgere. Det er muligt for os at skabe en reel integrationsindsats fremfor regeringens alibier - og få forbedret mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for alle.

 

Men det forudsætter at oppositionen står sammen. Og derfor har vi åbent sagt hvad realiteterne er - hverken før eller efter et valg, vil der være er flertal for at ændre familiesammenføringsreglerne, med eller uden SF.

 

 

Med venlig hilsen

 

Meta Fuglsang, SF

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden