Fra http://www.information.dk/dagensavis/12-01-2010

De kunne bare have haft nogle andre forældre

 

De irakiske asylbørn betaler prisen for den forbrydelse, deres forældre ifølge Birthe Rønn Hornbech er skyldige i. Selv har ministeren syltet undersøgelser af børnene for at undgå et uløseligt dilemma

Af:

| Historik

Lagt på information.dk 11. januar 2010 kl. 22:00. Bragt i den trykte udgave 12. januar 2010 på side 6 i 1. sektion. Senest opdateret 13. januar 2010 kl. 12:21.

De irakiske asylbørn betaler prisen for den forbrydelse, deres forældre ifølge Birthe Rønn Hornbech er skyldige i. Selv har ministeren syltet undersøgelser af børnene for at undgå et uløseligt dilemma

Birthe Rønn Hornbech har for længst besluttet sig. De afviste irakiske asylansøgere i Danmark skal tvangshjemsendes. Og det er der ikke noget, der skal rokke ved.

»De skal hjem, og de kommer hjem,« slog integrationsminister Birthe Rønn Hornbech i går fast over for Berlingske Tidende, efter det kom frem, at 20 ud af 21 irakiske asylbørn ifølge den første systematiske psykiatriske undersøgelse på området er ramt af svære psykiske problemer.

Hvis undersøgelserne i nogle tilfælde vurderes til at vise, at børnene er alvorligt syge, bør ministeren ellers ifølge loven give dem humanitær opholdstilladelse.

Men uden sagsbehandling har Birthe Rønn Hornbech altså allerede konkluderet, at det bliver der ikke noget af. Det stemmer godt overens med, hvad vi ellers ved. Information har tidligere dokumenteret, at der er sket et drastisk fald i tildelinger af humanitære opholdstilladelser til irakere, selv om ansøgertallet har været nogenlunde stabilt på mellem 40 og 50 førstegangsansøgninger om året. I 2006 fik 31 irakere humanitært ophold i Danmark.

I 2007 dalede tallet til 11, og i 2008 til 10, mens kun to irakere har fået tilkendt humanitært ophold i første halvdel af 2009. Nu er tallene for tredje kvartal af 2009 blevet offentliggjort. Og de viser, at ingen irakere har fået humanitært ophold.

Uanvendeligt argument

Birthe Rønn Hornbechs argument er, at det hele er forældrenes skyld. De er ulovligt blevet i Danmark og har dermed udsat deres børn for den kroniske uvished om, hvorvidt man bliver tvangshjemsendt i morgen. Det har gjort børnene syge, og det kan aldrig blive den danske stats ansvar.

Man kunne tilføje, at de såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger, som de danske udlændingemyndigheder har pålagt de afviste irakere - blandt andet konstante tvangsforflytninger mellem asylcentre og deraf følgende rodløshed - også er forældrenes skyld, fordi de jo bare kunne være rejst hjem.

Argumentet er under alle omstændigheder problematisk. Det er ikke børnene, men deres forældre, som ifølge Birthe Rønn Hornbech er nogle forbrydere. Hvis man skulle følge den logik, ville danske kriminelles børn heller ikke have samme krav som andre danske børn.

Dertil kommer i parentes bemærket, at forældrenes forbrydelse for en stor dels vedkommende består i, at de ikke frivilligt er rejst tilbage til områder, som ingen ifølge den internationale autoritet på området, FN’s flygtningeorganisation UNHCR, bør sendes tilbage til.

Hvad man end mener om argumentet, er det dog objektivt betragtet uanvendeligt.

Der står intet i loven eller praksisnotaterne for tildeling af humanitær opholdstilladelse om, at ministeren må lægge spekulationer om, hvem der har ansvaret for en medicinsk tilstand til grund for en afgørelse.

Ministeriet skal ganske enkelt tage stilling til diagnosen - eventuelt i kombination med andre forhold - og vurdere, om en person er så syg, at vedkommende har krav på opholdstilladelse af humanitære årsager, hvilket ifølge en række organisationer med ekspertise på området er tilfældet for de irakiske børns vedkommende.

På privat initiativ

Undersøgelsen af de irakiske børn er foretaget af en gruppe specialister på eget initiativ. Integrationsministeren har til gengæld systematisk undgået at besvare folketingsspørgsmål om lægefaglige undersøgelser af børnene, hvilket Information i dag kan dokumentere.

Det ligner et svigt af børnene, som ministeren har gjort sig skyldig i, fordi hun har stået over for et uløseligt dilemma.

Hvis hun på den ene side åbent erkendte, at der ikke var blevet foretaget undersøgelser af børnene og heller ikke ville blive det, før de bliver tvangshjemsendt, ville hun stille sig selv og de danske udlændingemyndigheder i et noget uheldigt lys. Og udmeldingen ville forventeligt udløse massiv kritik, måske endog fra egne rækker, hvor flere folketingsmedlemmer tidligere har udtalt sig kritisk om myndighedernes behandling af asylbørnene.

Hvis hun på den anden side valgte at tage spørgsmålene til efterretning og faktisk sikre, at der bliver foretaget undersøgelser af børnene, ville hun risikere, at lægerne i nogle tilfælde nåede frem til en diagnose, der burde udløse humanitær opholdstilladelse.

Og det ville blive svært at forklare sig ud af, hvis man selv har bestilt undersøgelsen.

Fakta: De syge børn

Ifølge en netop publiceret klinisk undersøgelse foretaget af ni børne- og ungdomspsykiatere har 20 ud af 21 børn i af­viste irakiske asylansøgerfamilier alvorlige psykiske problemer.

Selvmordstanker, angst og depression er blandt lidelserne. Det eneste barn i undersøgelsen, der ikke viste tegn på psykiske problemer, er en otte måneder gammel baby.
Kun to af de 20 børn er i psykiatrisk behandling for deres lidelser.

Integrationsministeriet kan tildele asylansøgere i Danmark humanitær opholdstilladelse, hvis væsentlige humanitære hensyn taler for det. Alvorlige psykiske lidelser eller en kombination af psykiske lidelser og andre forhold kan ifølge ministeriets praksisnotater på området udløse humanitær opholdstilladelse.

 

 

Tilbage til forsiden