Den nådesløse verdens blinde ligegyldighed

 

D. 25. januar 2010 modtaget fra Leif Bork Hansen:

 

Kære Arne

Det vil glæde mig,hvis du vil offentliggøre medfølgende læserbrev sendt til Berlingske Tidende - men ikke er blevet bragt!

Mange hilsener

Leif

 

 -----Oprindelig meddelelse-----

Fra:    Leif Bork Hansen

Sendt:  17. januar 2010 10:24

Til:    'debat@berlingske.dk'

Emne:

 

Til

Berlingske tidende

Debatredaktionen

 

Jeg sender medfølgende læserbrev i håb om at det må finde optagelse i Berlingske Tidende.

Med venlig hilsen

 

Leif Bork Hansen,

Sognepræst,

Rustenborgvej 5,

2800 Lyngby

 

 

 

Den nådesløse verdens blinde ligegyldighed

Berlingske Tidende forsøger i sin leder mandag den 12. januar (se her nedenfor) at så tvivl om den  psykiatriske undersøgelse, der er foretaget af 21 børn i danske asylcentre. Journalisten mistænker psykiaterne for bruge asylbørnene "i en politisk kamp for at slå hul i regeringens og det brede folketingsflertals udlændingepolitik." Hvis børnene virkelig skulle være så syge, som undersøgelsen dokumenterer, foreslår lederen i Berlingske Tidende, at der sættes ind med tvangsfjernelse af børnene, så man samtidig kan undgå at give forældrene opholdstilladelse.

Ikke engang den siddende regering sår tvivl om at børnene er traumatiserede efter op til 10 års ophold i centrene eller mere. Regeringen giver forældrene skylden for, at børnene er blevet traumatiserede.

Berlingske Tidende forsøger at angribe børnepsykiaterne på deres faglighed. Som om faglighed og engagement udelukker hinanden. Jeg har i årevis samarbejdet med børnepsykiatere, der er kommet traumatiserede børn til undsætning. Hvor længe vil vi under dække af videnskabelig neutralitet lukke øjnene for det forfærdelige svigt, der fortsat sker mod de mest værgeløse iblandt os? Halfdan Rasmussen skriver om det, der for ham var det værste af alt:

"Ikke bødlen gør mig bange,

ikke hadet og torturen

ikke dødens riffelgange

eller skyggerne på muren

Ikke nætterne,

når smertens sidste stjerne styrter ned

men den nådesløse verdens blinde ligegyldighed."

                                                                                              Leif Bork Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asylbørn må ikke svigtes

Mandag den 12. januar 2010, 22:30

Medmindre der er tale om svindel er det på tide at overveje tvangsfjernelser.

Tyve af enogtyve børn af afviste asylsøgere lider af en alvorlig psykiatrisk diagnose. – Sådan lød overskrifterne i flere aviser i går i en omtale af en undersøgelse, som ni af landets »førende psykiatere« har lavet sammen med Børnerådet. Psykiaternes diagnoser må føre til, at de afvistes asylsager må gå om, lød det derefter fra Børnerådet og foreningen Børns Vilkår.

Taget for pålydende er det en alvorlig sag, der her præsenteres. Men med tanke på de hidtidige forsøg på at gennemtvinge en ændring af udlændingepolitikken, er der god grund til at overveje, om undersøgelsen er så alvorlig endda. Hvis man går ud fra, at ansvarlige psykiatere bag undersøgelsen sammen med Røde Kors har indberettet til myndighederne om børnenes tilstand, som de har pligt til, er børnene blev svigtet, eftersom kun to af dem er i egentlig psykiatrisk behandling.

Mistanken om, at de afviste asylsøgere og deres børn bruges som led i en politisk kamp for at slå hul i regeringens og det brede folketingsflertals udlændingepolitik, næres af fortilfælde. I september fortalte psykiater Henrik Day Poulsen her i avisen, at han selv i sommer blev kontaktet af en kollega på vegne af støttegruppen for de afviste irakiske asylsøgere, som bad ham udfærdige gratis speciallæge­erklæringer for de afviste. Meningen var, at speciallægeerklæringerne skulle medvirke til at sikre de afviste humanitær opholdstilladelse. Man må spørge, om den aktuelle undersøgelse skulle være resultatet af støttegruppens arbejde siden sommer. I så fald er der åbenlys risiko for, at nogle speciallæger, hvis erklæringer i Danmark normalt skal tillægges stor vægt, har spændt sig selv og asylsøgernes børn for en politisk vogn. Det vil ikke være første gang. I 2003 måtte den daværende integrations­minister Bertel Haarder lave aftale med Lægeforeningen for at bremse for utroværdige lægeerklæringer om især asylsøgeres psykiske tilstand. Påstanden lød dengang, at nogle speciallæger blev presset af flygtningeadvokater til at skrive erklæringer, der kunne udløse humanitært ophold. Og upolitiske er lægerne ikke. En af lægerne bag den aktuelle undersøgelse deltog i »Læger for Asyl«s underskriftindsamling i 2007 og har ifølge Day Poulsen anmeldt Udlændingestyrelsens psykiatriske konsulent for tortur. Dog forgæves.

Men påstanden – sand eller ej – om børn med ubehandlede alvorlige psykiske lidelser er så alvorlig, at myndighederne må reagere. Når forældre svigter deres børn, kan det i yderste fald blive nødvendigt at tvangsfjerne børnene, indtil deres tilstand er forbedret. Forudsat at de er alvorligt syge, naturligvis. Løsningen er ikke at give deres forældre ophold. I så fald vil det ikke være 20, men 200 børn eller flere, der i nær fremtid bliver holdt som gidsler af deres forældre i kampen for at opnå opholdstilladelse i Danmark. Kynismen blandt dem, der indgiver forældrene falske håb om ophold, og som bruger dem og deres børn i aktioner som i Brorsons Kirke, er ubegribelig. Den må ikke lykkes.

 

 

 

Tilbage til forsiden