Et anstændigt Danmarkcolor klode u

 

PRESSEMEDDELELSE

 

Hul igennem muren?

 

Stormøde i netværket ”Et anstændigt Danmark”

den 19.-20. marts 2010 på Brandbjerg Højskole (v. Vejle)

 

Berlinmuren faldt for 20 siden

Men muren omkring Danmark bliver højere år for år

”Et anstændigt Danmark” arbejder på at slå hul igennem den mur

 

Nu vil vi på Benny Andersensk vis lave hul i muren ved at kæmpe for det ”mellemfolkelige” og samtidig slå hul i betonmuren ind til de politikere, der klaustrofobisk lukker os inde ved at lukke ude.

 

Benny Andersen vil personligt være med til at ”slå hul i muren”! Det sker om lørdagen.

 

MEN vi starter allerede fredag aften med en appetitvækker: ”Opgang 2” (www.opgang2.dk).

”Opgang 2” er et debatskabende teater, der reflekterer det multietniske Danmarks udfordringer.

 

Derudover får vi oplæg om:

Flygningenævnet v. landsdommer Stig Glent-Madsen

Dansk asyl- og flygtningepolitik v. Prof. Jørn Nerup, ”Bedsteforældre for Asyl”                                              

International kritik af DK’s asylpolitik v. Læge Anne Nielsen, SOS mod Racisme  

Brorsonkirken og hvad nu? v. Jakob H. Tamsmark, Kirkeasyls pressegruppe 

Behovet for udsyn og samspil v. forfatter Flemming Chr. Nielsen, ”Danmarks Løver”

 

Se hele programmet www.anstaendigt.dk   

 

Pris inkl. måltider: Fre. og lør.: 670 kr. medl./ 740 kr. ikke-medl. Eneværelse + 140 kr.

Fre. el. lør. ÷overnatning: 285 kr. medl./355 kr. ikke-medl. Medlemskab: 150 kr. årligt (stud. 100 kr.)

 

Tilmeld før 13.03: kirsten@gjorup.dk - Kirsten Gjørup, 86 47 55 10 / 22 16 21 40

Indbetaling: 9317 - 000 35 63 898, mærkes: møde. 

 

 

”Et anstændigt Danmark” arbejder for:

 

·         en anstændig behandling af flygtninge og asylansøgere

·         en rummelighed for medborgere af enhver etnisk baggrund,

·         en ordentlig tone i den offentlige debat

·         et omdømme Danmark igen kan være bekendt

 

 

  

Tilbage til forsiden