D. 17.03.10 fra Tue Magnussen

 

FLYGTNINGEPOLITIK: Torturofre i klemme i den nye udlændingeaftale

 

Debatindlæg i dagbladet Politiken 17. marts 2010

 

Af TUE MAGNUSSEN, ADVOCACY-KOORDINATOR VED REHABILITERINGS-OG FORSKNINGSCENTRET FOR TORTUROFRE

 

SOM LYN FRA en klar himmel bekendtgjorde regeringen mandag aften, at man havde indgået endnu en udlændingeaftale.

 

Næste gang regeringen og Dansk Folkeparti laver om på udlændingelovgivningen, vil der være tale om en slags politisk sølvbryllup, for så er det 25. gang, siden VK-regeringen overtog magten i Danmark i 2001. I al fald ifølge en opgørelse fra Retspolitisk Forening.

 

NOK BETYDER den stigende globalisering og migration på verdensplan en forstærket indvandring med deraf følgende udfordringer også for dansk flygtningepolitik, men altovervejende må de gentagne stramninger samlet vurderes som et ubehageligt skift i dansk flygtningepolitik væk fra en humanistisk baseret tilgang til en næsten umenneskelig flygtningepolitik.

 

Centralt i den nye aftale står et pointsystem, som tilsyneladende er baseret på, at enhver altid er sin egen lykkes smed. Det nye pointsystem ophæver de gamle regler, der gjorde det muligt at få permanent opholdstilladelse i Danmark efter 7 år. De nye regler sikrer, at indvandrere, der hurtigt kan få arbejde, lære dansk og klare sig selv i det danske samfund, kan opnå permanent opholdstilladelse efter 4 år. Netop dermed kommer de svageste flygtninge i klemme. Og de svageste udlændinge vil oftest sige torturofre og andre traumatiserede uarbejdsdygtige flygtninge.

 

DE NYE REGLER, hvor udlændinge skal samle 100 point - via kurser i sprog og viden om danske forhold samt gennem arbejde - for tidligere at opnå permanent opholdstilladelse, tager slet ikke højde for torturofre og andre traumatiserede flygtninge.

 

Aftalen synes helt at glemme, hvad torturen betyder for mange af dens ofre. Mange torturofre har netop som følge af tortur besvær med sprogindlæring som følge af manglende koncentrationsevne.

 

Det er hverken modvilje eller manglende ønske, der ofte gør tillæringen af det danske sprog endog meget vanskelig for torturofre.

 

FORLIGSPARTIERNE synes også at glemme noget så grundlæggende, som at torturofre ofte ikke kan arbejde i samme grad som andre udlændinge, når man for at opnå basispoint stiller krav om fuldtidsbeskæftigelse.

 

Når man i aftalen tillige vil give gøre det umuligt at opnå point for dem, der modtager eller har modtaget sociale ydelser, er der grund til at frygte, at yderligere mange torturofre og traumatiserede flygtninge vil blive ramt af de nye strammere regler.

 

VKO-aftalen synes helt at glemme, at kontanthjælp og andre sociale ydelser netop i et velfærdssamfund er en kompensation til dem, der ikke er i stand til selv at få en indkomst gennem lønarbejde.

 

Torturofre og andre uarbejdsdygtige flygtninge er af indlysende grunde ofte ikke i stand til selv - gennem erhvervsarbejde - at få en indkomst.

 

FN's særlige rapportør for tortur, Manfred Nowak, fremhævede for få dage siden Danmark i arbejdet mod tortur. Når man internationalt får tildelt rollen som foregangsland, bør det også forpligte.

 

Nok er det fint, at Danmark er et af de få lande, der kan siges at være fri for tortur, men det vil være godt, hvis hensynet til torturofre også fandt udtryk i den aktuelle flygtninge-og udlændingepolitik.

 

Med tendensen til i praksis at diskriminere torturofre i at opnå permanent opholdstilladelse lever Danmark bestemt ikke op til rollen som foregangsland i arbejdet mod tortur.

 

NATURLIGVIS kan man kun støtte den erklærede hensigt i aftalen om at fremme integration, men aftalen fremmer ikke integration.

 

Det er f. eks. svært at forstå, at man vil gøre det vanskeligere at få kommunal stemmeret eller besværliggøre muligheden for familiesammenføring for angiveligt at fremme målet om integration.

 

Aftalen rammer de svageste og er et skridt i den forkerte retning. RCT havde gerne været helt fri for aftalen, men når aftalen synes uundgåelig, må man i det mindste kræve, at torturofre og andre traumatiserede uarbejdsdygtige flygtninge udtrykkeligt bliver undtaget for de skærpede regler.

------------------

 

Læs også artikel i Inforation d. 18.03.10 VKO vil sende asylbørn til børnehjem i Irak på http://www.information.dk/227543 

Tilbage til forsiden