Udtalelse fra Et anstændigt Danmarks stormøde d. 20. marts 2010

med opfordring til at stemme imod de nyeste forslag til stramninger fra VKO

 

D. 24.03.2010 modtaget fra Bodil Hindsholm Hansen <BHH@ KM.DK>

 

Deltagerne i Et anstændigt Danmark's stormøde den 19.-20. marts 2010 tilsluttede sig følgende udtalelse om de nyeste stramninger i Udlændingeloven med opfordring til Folketingets medlemmer til at stemme imod lovforslaget, når det fremsættes. Udtalelsen er underskrevet af 47 deltagere (en del var afrejst og nåede ikke at skrive under). Udtalelsen er sendt til alle medlemmer af Folketinget.

Med venlig hilsen

Bodil Hindsholm Hansen

ordfører for Et anstændigt Danmark

 

Her kommer så selve udtalelsen:

 

Et anstændigt Danmark, forsamlet til stormøde på Brandbjerg Højskole d. 20. marts, udtaler:

 

For alle flygtninge og indvandrere er det vigtigt at få permanent opholdstilladelse og stemmeret så hurtigt som muligt. Dermed kan de føle sig inkluderede og bidrage positivt til det danske samfund.

 

Det foreslåede pointsystem modvirker integrationen ved at diskriminere bl.a. torturofre, analfabeter, og selv lavt uddannede.

 

En indvandringsprøve til familiesammenførte og forkyndere har intet reelt formål og er på kant med retten til familiens enhed og retten til at udøve sin religion.

 

At sende forældreløse asylbørn på børnehjem i krigshærgede lande er umenneskeligt og i strid med børnekonventionen.

 

Vi opfordrer alle medlemmer af Folketinget til at stemme imod lovforslaget om ændringer til udlændingelovgivningen.

 

 

Samme tekst og med de 47 underskrifter på udtalelsen (fordelt på 2 ark) er efterfølgende blevet billedscannet og kan læses på hhv

http://www.arnehansen.net/100320StemNejtilStramlov+underskr.S1.jpg (side 1.)

og http://www.arnehansen.net/10032StemNejtilStramlov+underskr.S2.jpg (side 2)

 

Man kan høre lydoptagelser af alle formiddagens indlæg på Et anstændigt Danmarks stormøde på Brandbjerg Højskole d. 20.03.2010 på Frederikshavn Lokalradios Dialog-programs hjemmeside: http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/100320BrandbjergDel-1-64.htm - - og mere følger senere.

 

 

Tilbage til forsiden