Åbent brev til Dansk Folkepartis og Venstres vælgere:

D 25.03.10 fra Bodil Hindsholm Hansen <BHH@ KM.DK>

Fra: Knud Erik Holck Lægsgaard
Sendt: 25. marts 2010 09:22
Emne: åbent brev til alle dagblade

 

Åbent brev til Dansk Folkepartis og Venstres vælgere:

 

Søren Krarup, Birthe Rønn Hornbech og Jesper Langballe!

 

Jeg tror ikke på, at mennesker bare er onde. Jeg tror, at de fleste af jer, der stemmer på Dansk Folkeparti og venstre, hvis I kendte til Mirsad og Valentina og deres to piger, Kaltrina og Klarissa, ville sige: ”Det var ikke det, vi mente, da vi stemte på jer. Nu går I altså for vidt, hvis I bakker op om en lovgivning, der øver umenneskeligt ondt.”

Jeg tror, at I, deres vælgere, vil sige: ”Det var ikke vores mening, da vi blev drevet af frygt for at blive oversvømmet af de fremmede, at vi ville skille en ung elskende mand og kvinde fra hinanden og to små piger fra deres far. Vi går skam ind for familiens enhed og urørlighed”

Jeg tror, at I vil sige: ”Det var ikke vores mening, da vi stemte på jer, at vi ville skille en familie, der endelig har fundet fred i vort land efter 10 års usikkerhed og tortur.”

 

Det er kun jer, deres vælgere, der har magt til at bevæge de folkevalgte fra ondskaben.

 

Mirsad har efter flugten fra torturen i Serbien boet i Danmark i mere end 10 år. Han forelskede sig i Valentina, som havde fået permanent ophold i Danmark sammen med sin familie efter flugt fra Kosovo.

De to unge var forlovede i et par år og giftede sig i 2002. Valentina fødte Kaltrina i 2003  - og endnu en pige, Klarissa, kom til for et par år siden.

 

Mirsad er til trods for sine torturskader og sit ægteskab og sine to piger den ene gang efter den anden blevet truet med forvisning. Mirsad har ikke længere familie i Serbien og Valentina har hele sin familie i Danmark. De kan ikke følges videre i livet, hvis han sendes af sted til april, sådan som Ministeriet for Flygtninge truer med.

 

Mirsad har været på flugt i Serbien og i Danmark, han har levet under jorden, han blev på meget udansk måde lokket i en fælde af utroværdigt dansk politi, der gav ham frit lejde og  dernæst indespærrede ham i isolation i måneder. Han lignede en koncentrationslejrfange, da han endelig fik lov at komme hjem til sine kære. Han har rejst sig hver gang. Han har samlet sin familie om sig hver gang og været deres støtte hver gang til trods for sine egne dybe sår.

 

Uretten, der er blevet begået mod Mirsad, er muligvis blevet en principsag, men vi, hans venner, fejrede hans og familiens lykkede liv i Danmark ved en fest på Brandbjerg Højskole i den forløbne weekend, fordi det gik så godt med familien. Da han og Valentina og pigerne kom hjem til deres hus, lå brevet med forvisningen fra Ministeriet for Flygtninge i postkassen.

 

Jeg appellerer til jer, vælgerne fra Dansk Folkeparti og Venstre. I er de eneste, der kan bevæge jeres politikere og ondskaben. Fortæl dem, at det  var ikke meningen. Det var godt nok ikke meningen at skille elskende og skille små børn og deres forældre. Det  var godt nok ikke meningen at smide ham ud, der intet andet sted har at være, og som intet ondt har gjort. Det  må vi gøre noget ved, mens tid er.

 

Jeg beder alle gode mennesker, alle der skriver i pressen, på facebook eller twitter: ”Hjælp Mirsad og familien på enhver måde. Bed for dem og bed også for dem, der af frygt handler umenneskeligt, at de må forandre sig, mens tid er.

 

Sognepræst

Knud Erik Lægsgaard

9550 Mariager

 

Fra: Bodil Hindsholm Hansen
Emne: VS: åbent brev til alle dagblade

 til redaktionen.

 

Vedheftede åbne brev er forfattet af sognepræst Knud Erik Lægsgaard, Mariager, og stillet til alle Venstres og DF’s vælgere i anledning af udvisningen af en far til to små piger.

Udvisningstruslen mod samme familiefar, Mirsad Zairi,  var op til julen 2005 baggrund for stiftelsen af Præsteinitiativet. Randers Amtsavis har flere gange fulgt op på familiens skæbne.

Knud Erik Lægsgaard var sammen med sognepræst Helle Myken, Falslev-Vindblæs,  og jeg selv stiftere af Præsteinitiativet.

 

Med venlig hilsen

sognepræst

Bodil Hindsholm Hansen,

Udbyneder-Kastbjerg Pastorat

Udbynedervej 16

8970 Havndal

medstifter af Præsteinitiativet,

ordfører for Et anstændigt Danmark

Fra Bodil Hindsholm:

Kære netværk.

Sidste weekend var vi samlet til stormøde og holdt en hyggelig festaften fredag den 19.3., hvor også Mirsad Zairi og hans kone Valentina, deres børn og et par andre familiemedlemmer deltog. Sammen fejrede vi, at det er lykkedes familien at komme nogenlunde på fode trods udvisningstrusler, stor usikkerhed, mange måneder ”under jorden”, isolationsfængsling trods løfte om frit lejde fra dansk politi og følgende retraumatisering for både Mirsad og hans kone. Hvad vi ikke vidste, var, at de hjemme ville finde et brev i postkassen fra ”Udlændingeservice” om tvangsudrejse senest den 11. april.

Læs sognepræst Knud Eriks Lægsgaards åbne brev, der er sendt til alle landets dagblade. Det er stilet til alle Venstres og DF’s  vælgere.

Med venlig hilsen

Bodil Hindsholm Hansen,

ordfører for Et anstændigt Danmark

------

Hør også optagelse fra netværket Et anstændigt Danmarks stormøde på Brandbjerg Højskole d. 20.03.10 på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/100320BrandbjergDel-1-64.htm

 

Tilbage til forsiden