Fra Leif Bork Hansen <LBOH@ km.dk> d. 5. april 2010

 

NØDRÅB FRA BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL!

 

 4. april. 2010

Du må gøre noget, nu...

I sidste uge blev den irakiske flygtning Omaid anholdt og sat i fængsel ved

Sand-holm med henblik på tvangshjemsendelse - efter 10 år som asylansøger i

Danmark, hvor hjemsendelse ikke var på tale, da Irak før sidste år ikke ville

modtage nogen.

Det vil være endnu en familietragedie, hvis det gennemføres.

Ægteparret Savan og Omaid har en søn på 1½ år, og Savan er gravid i 6. måned.

Da deres lille dreng så, at politiet fjernede faderen, løb han grædende efter

politiet, og også faderen begyndte at græde.

 

Splittelsen af familien er imod ånd og bogstav i FN's Børnekonvention §§ 9 og

10, som pålægger landene aktivt at beskytte familiens enhed og pålægger

regeringen  at sætte barnets tarv over alt andet. Som også ethvert anstændigt

menneske vil tænke.   Andre børnefamilier kan let komme i den samme fortvivlede

situation.

 

VI KAN IKKE VÆRE DET BEKENDT.

 

Der foregår ting i asylsystemet, som ikke tåler dagens lys. Det sker med en

meget ringe retssikkerhed for ofrene og med meget store menneskelige

omkostninger.

 

Den umenneskelige familietragedie vil måske kunne forhindres, hvis tilstrækkelig

mange mennesker protesterer.

 

GØR NOGET !  Skriv, ring, snak om det - eller gør hvad du selv synes...

 

Med venlig hilsen

Bedsteforældre for Asyl

www.bedsteforaeldreforasyl.dk

  

Tilbage til forsiden