Modtaget d. 8.04.10 fra Gerd Gottlieb <Gerdg@ mail.dk>

 

Uopfordret høringssvar til forslag af 24.3.10

 

Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

 

fra initiativet Amnesti Nu

7.4.2010 

 

Amnesti Nu blev dannet i september 2006 med det formål at sikre amnesti for de afviste asylansøgere, der har siddet fast i det danske asylsystem i tre år og derover.

 

Initiativet samlede i løbet af 206/07 90.469 underskrifter til fordel for amnesti for ovenstående målgruppe. Underskrifterne blev afleveret til Hendes Majestæt Dronningen, forhenværende integrationsminister Rikke Hvilshøj samt folketingets integrationsudvalg den 23.10.2007.

 

Næsten 100.000.danskere bakkede således med deres underskrift op om, at de stod bag kravet fra Amnesti Nu om amnesti til de o. 850 flygtninge, som i 2006-07 havde siddet i fra 3 til mere end 10 år i danske asylcentre i nedbrydende uvished og passivitet. Et krav, som fortsat siger, at det er vores ansvar at forsøge at give disse asylansøgere et liv i tryghed ved en amnesti nu.  At Anders Fogh Rasmussen samme dag, som de mange underskrifter blev afleveret, gik ud og lovede, at 60 børnefamilier, som havde opholdt sig i centrene i mere end 3 år, skulle have lov at bo uden for centrene, var nok ikke en tilfældighed, men denne politiske aftale har indtil nu kun omfattet 16 børnefamilier.

 

Der sidder således fortsat asylansøgere fast i det danske asylsystem i årevis, og det er gang på gang dokumenteret, hvorledes disse mennesker bliver tiltagende svækket fysisk og psykisk som følge af den lange ventetid i uvished. De særlige udgifter til godkendte social- og sundhedsindsatser er tilsvarende vokset eksplosivt.

 

Lykkes det for en afvist asylansøger at få genoptaget sin sag og opnå opholdstilladelse på grund af en alvorlig sygdom eller fordi der er kommet nye afgørende momenter i asylsagen, har de mange ekstra alvorligt nedbrydende år i systemet betydet, at den "heldige" er blevet endnu dårligere i stand til at klare sig og leve et normalt liv.

 

Der er tale om mennesker, der i forhold til deres landsmænd i gennemsnit har udgjort en overskudspopulation ved ankomsten til Danmark, men som efter de mange års inaktive venten i asylsystemet har mistet kompetencer og i mange tilfælde også deres helbred.

 

Lovforslaget vil med sine nye krav til opnåelse af permanent opholdstilladelse og statsborgerskab straffe denne gruppe ekstra hårdt, ligesom det vil være ekstra vanskeligt for dem at leve op til kravet om en aktiv indsats for egen integration med prøveaflæggelser og konkrete beviser på integrationsvilje

 

Inden for denne gruppe er det ikke mindst kvinderne, der risikerer at blive de største tabere.  Dels har de som gruppe betragtet mindre skolegang bag sig og har dermed færre forudsætninger for boglig tilegnelse, og dels er de som mødre bundet af ansvar for hjemmet.

 

Vi må ud fra vores kendskab til mange af de skæbner, som de umenneskelige nye lovforslag vil ramme, protestere mod den særlige forskelsbehandling som lovforslagene vil medføre for gruppen af flygtninge med ophold bag sig i asylsystemet i tre år og opefter. Vi er som kontaktpersoner i centrene hjælpeløse vidner til, hvordan koncentrationsevnen, livsmodet og håbet om et normalt liv svinder hos mennesker, der er kommet hertil på flugt fra krig, vold og nød – det kan ikke være danske politikeres ønske med det nye lovforslag at gøre situationen endnu værre for dem!

 

 

På vegne af Amnesti Nu

 

Lisbeth Algreen, Nanna Carlsen, Gerd Gottlieb, Tove Krag og Toni Liversage

 

Se også

08.04.10 Høringssvar til Forslag til lov om ændring af udlændingeloven - fra Komiteen Flygtninge Under Jorden m.fl. frivilliggrupper.

08.04.10 Uopfordret høringssvar til Forslag til lov om ændring af udlændingeloven(L187, L188 og L189 ) - fra SOS Mod Racisme

 

 

  

Tilbage til forsiden