Udsendt 6.04.10 og modtaget fra privat <jansson@ dadlnet.dk> d. 11.04.10

 

Høringssvar: En vedtagelse af Forslag til Udlændingelov 2010 vil være et stort tilbageslag for al socialpsykiatrisk og -medicinsk lægearbejde, skriver tre speciallæger i børnepsykiatri

 

 

Et offentligt høringssvar i forbindelse med:
Forslag til udlændingelov 2010, punkt 8:3 Lægeoplysninger, der ikke fremstår saglige
.

 

Af speciallægerne i børnepsykiatri: Bent H. Claësson, Peer Jansson og Gideon Zlotnik.


 

Af forslaget til udlændingeloven fremgår bl.a.:

”…Hvis lægelige oplysninger i en sag indeholder andet end en lægefaglig vurdering af ansøgerens helbredstilstand, eller hvis en læge i en sag ytrer sig om andet end ansøgerens helbredsmæssige forhold, vurderer Integrationsministeriet konkret, om der kan rejses tvivl om, hvorvidt en erklæring eller anden skriftlig udtalelse fra den pågældende læge er udtryk for en uvildig bedømmelse af ansøgerens helbredstilstand.... Efter Integrationsministeriets praksis vil der i sådanne tilfælde blive set bort fra erklæringen eller udtalelsen”.

 

Der synes i lovforslaget at være tale om et forsøg på, at adskille det rent lægefaglige fra den almene humanitære og medmenneskelige. Lovforslaget vil her gøre det vanskeligere for asylsøgere at få lægehjælp, og vil desuden gøre det vanskeligere for en læge at yde relevant hjælp til en asylansøger. Vi kan som læger fortsat udtale os om hvad som helst, blot vi ikke blander det rent lægelige skøn med en socialpsykiatrisk vurdering og almen menneskelig holdning. Det ser ud til at lovgiver tror, at livet er sort eller hvidt og at tidssvarende lægearbejde er som en automekanikers. Med andre ord drejer det sig om, hvad der er i vejen med bilen og ikke et ord om, hvad der er galt med vejenes infrastruktur. Men moderne lægekunst skal ikke arbejde enøjet, den skal indeholde perspektiver der rækker udover det mekaniske symptom og indeholde den sociale situation og familiens hele livssituation, som ikke sjældent er hel eller delvis årsag til patientens symptomer.
Lægeforeningens foreløbige udtalelser i forbindelse med høringssvar, lyder bl.a.:

”…Lægens opgave er alene at tage stilling til patientens sygehistorie og aktuelle sygdom….

Det tjener også patientens interesser bedst, at lægen holder sin faglige fane højt og ikke inddrager andre vurderinger i lægeerklæringer end de rent lægefaglige”.

 

 Dette svar lyder som en røst fra graven og banker lægevidenskaben tilbage til den tid, hvor lægerne behandlede voksne og børn som led af infektioner, uden at forholde sig til deres fattigdom med elendige boliger og dårlig ernæringstilstand. Nu foreskriver lovforslaget det så sådan, at hvis en børnepsykiater vurderer, at forældrenes retstilstand er skyld i et barns psykiske symptomer, må lægen ikke nævne det i erklæringen, selvom det udfra en helhedsvurdering af asylfamilien tydeligvis er årsagen til barnets symptomer. Lovforslaget stiller således krav til lægen om ikke at blande politik med videnskab, men vi synes at lægen har pligt til at ytre sig om relevante  social-politiske forhold, når lægen vurderer disse som årsag til barnets lidelser.

 

Alt i alt drejer det sig om et udemokratisk lovforslag, som giver andre – vel at mærke nogen som gerne må have en åben politisk dagorden – mulighed til at styre den offentlige/faglige debat. For næste spørgsmål melder sig straks, nemlig, hvem skal nu afgøre om ”lægeudtalelsen er udtryk for en uvildig bedømmelse af ansøgerens helbredstilstand”? Hvem skal bedømme, om vurderingen/afvisning af lægeudtalelsen er uvildig?
En vedtagelse af denne diskriminerende lov, endog med Lægeforeningens støtte, vil være et stort tilbageslag for al socialpsykiatrisk og -medicinsk lægearbejde i Danmark.

 

 

 

Man kan også læse ovenstående i Informations trykte udgave d. 12.04.10 eller på  http://www.information.dk/229564

 

Se en række af de øvrige svar  i den byge af uopfordrede høringssvar der er kommet til lovforslagene om ændring af udlændingeloven under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2


I forbindelse med børnepsykiaternes svar er isæt Fredsfondens Høringssvar også vedr. afsnit 8.3 "Lægeoplysninger, der ikke fremstår saglige" i bemærkningerne til forslagene, især relevant:

http://www.arnehansen.net/100407h.svarFredsfondenVilby.htm

 

Den samme problematik er også omtalt i Politiken d. 10. april i form af en forsideartikel med overskriften ”Rønn vil give læger mundkurv på” jf http://politiken.dk/politik/article943805.ece

Med venlig hilsen

Arne Hansen, webmaster

 

 

Tilbage til forsiden