D. 13.04.10 modtaget fra Leif Bork Hansen <LBOH@ km.dk>

 

                               Lægeløftet og ytringsfriheden

 

Det er med dyb beklagelse jeg erfarer, at integrationsminister Birthe Rønn

Hornbech forsøger at hindre læger i offentligt at udtale sig om forhold, de

finder kritisable - således i behandlingen af flygtninge i Danmark. Efterhånden

er alt, hvad der har med etik og værdier at gøre blevet gjort politisk, således

at politikerne kan lukke munden på alle offentlige ansatte og henvise dem til at

gå ind i politik, hvis de ønsker at udtale sig. For eksempel ville dronningen i

dag formodentlig ikke kunne holde den nytårstale, som hun gjorde i 1998, da den

i dag ville blive anset for at være politisk.

 

Læger kan ikke nøjes med at bestå en medicinsk embedseksamen og demonstrere

faglig kunnen, men er også personligt ansvarlige i deres omsorg for patienterne,

således også til offentligt at træde frem og påtale forhold, de finder

kritisable. Derfor er det afgørende, at læger ikke pålægges mundkurv, og dermed

hindres i at gøre det, de har aflagt lægeløfte på.

 

Det var i forbindelse med, at Mirsad Zairi stod over for at blive tvangsadskilt

fra sin hustru og deres to fællesbørn i Danmark, at jeg i 2008 henvendte mig til

overlæge Søren Juul-Nielsen, der er speciallæge i psykiatri på

Universitetshospitalet i Risskov, fordi en kollega i håb om hjælp havde henvendt

sig til mig. Takket være Søren Juul-Nielsens erklæring blev udvisningen af

Mirsad Zairi i sidste øjeblik afværget. Da Søren Juul-Nielsen senere blev ringet

op af en journalist fra Amtsavisen i Randers og bedt om en udtalelse i sagen,

udtalte Søren Juul-Nielsen sig generelt om Danmarks behandling eller mangel på

samme af torturofre og udtalte, at den aktuelle sag var det værste eksempel, han

endnu havde set.

 

Dette fik ministeriet til at slutte, at hans erklæring ikke

kunne betragtes som objektiv og derfor ikke kunne bruges. Mirsad Zairi fik 10

dage (!) til at fremskaffe en anden erklæring. Der blev udfærdiget en ny

erklæring, der hindrede udvisningen af Mirsad Zairi. Nu har ministeriet kastet

den værgeløse familie ud i en ny krise, idet Mirsad Zairi ikke har fået sin

humanitære opholdstilladelse forlænget,  men skal tvangsadskilles fra sin hustru

og deres børn og forlade Danmark den 19.april - tilbage til det land, hvor han

er blevet tortureret.

 

Ingen kan undgå at tage personlig stilling - heller ikke under påskud af at

ville være 'objektiv'.

 

Lægen skal ikke bare kunne sit håndværk, men er personlig ansvarlig for, hvordan

han udøver sit håndværk.

 

Læger har aflagt løfte på også offentligt at påtale kritisable forhold. Det er

mit håb, at Birthe Rønn Hornbech og Folketinget vil komme til besindelse og ikke

ved en ny lov hindre lægerne i at udføre deres arbejde i overensstemmelse med

deres lægeløfte.

                                               Leif Bork Hansen,

                                                Rustenborgvej 5,

                                                      2800     Lyngby

 

(Videresendt med opfordring til at læse forrige mail med nyheden, at Radikales

udlændingeordfører Marianne Jelved nu har rejst en tilsvarende sag hvor Rønn

Hornbech med åbne øjne vil splitte endnu en småbørnsfamilie Sawans jf

www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=62822&TS_ID=1&S_ID=36&C_ID=60

Savans sag rejses i Folketinget

 

Opdatering d. 15.04.10:

 

Læs forsideartiklen i Information idag d. 15.04.10

Jurister: Udlændingepraksis har længe knægtet ytringsfriheden jf

http://www.information.dk/229937

(OGså indkopieret lige nedenfor)

 

Og læs også på side 2-3;

Overlægen skulle holde kæft og skrive sin erklæring jf

http://www.information.dk/229921

 

Tilbage til forsiden