Modtaget mandag d. 19. april 2010 Fra Gerd Gottlieb <Gerdg@ mail.dk>

 

28 Bedsteforældre for Asyl har i dag afsunget Barndommens Land i Folketingssalen

 

som bilag til deres høringssvar af 7.4. i forbindelse med Forslag til lov om

ændring af Integrationsloven.

 

Aktionen var forinden meddelt til både pressen og til alle Folketingets

medlemmer med den vedlagte motivering.

 

Med venlig hilsen

Gerd Gottlieb

 

 

Til Folketingets medlemmer                                                             18.4.10                                       

 

Bilag til Bedsteforældre for Asyls høringssvar til forslag til Lov om ændring af

inte- grationsloven, L187, L188 og L189

 

 

 Der findes børn, der må flygte,

 men du har intet at frygte,

 ingen skal mishandle dig,

 håber jeg.

 

Sådan udtrykker digteren Benny Andersen sig i sin sang Barndommens land, som vi

i Bedsteforældre for Asyl nu 132 søndage i træk har sunget foran Sandholm.

 

Vi står i Bedsteforældre for Asyl hver søndag foran de tre asylcentre Avnstrup,

Kongelunden og Sandholm med vores budskab om en anstændig asylpolitik i forhold

til de børn og voksne, der som flygtninge har søgt beskyttelse i Danmark.

 

Vores krav er blevet uddybet i utallige andre sammenhænge: ved demonstrationer i

København, i læserbreve, debatindlæg, møder og foredrag. Vi har afholdt høring

på Christiansborg og udgivet en bog om emnet. Samtidig har vi engageret os i

asylansøgernes sager og praktiske hverdag i centrene, så vi hele vejen igennem

har haft dokumentationen i orden.

 

Men uanset hvad, lykkes det os ikke at få jer, de ansvarlige politikere i tale.

Tværtimod fortsætter I i tavs majestæt med at stramme Europas i forvejen

strammeste asylpolitik. Det nye lovforslag til udlændingeloven, som I behandler

i folketingssalen 19.4., er kronen på værket.

 

Det har vi den 7.4.2010 afgivet skriftligt høringssvar på

(www.bedsteforaeldreforasyl.dk) med vægt på behandling af de uledsagede unge

flygtninge samt mulighederne for integration af kvinderne og de syge og

torturramte.

 

Vi ønsker ikke til vores børnebørn at efterlade et barndomsland, som af al magt

og på trods af alle internationale konventioner arbejder på at ekskludere netop

de allersvageste af vores flygtninge. Hvordan vil I have, at vi skal forklare

dem det?

 

Sangen Barndommens land bliver afsunget mandag d. 19.4. som bilag til vores

høringssvar.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bedsteforældre for Asyl

--------

 

(videresendt efter at man ikke blev klogere  af 21-DR-TVavisen på hvorfor

Bedsteforældre for asyl følte sig provokeret til at demonstrere i Folketinget i

dag. Og hvor vi seere over det ganske land som i sidste ende bærer ansvaret for

hvad vores folketingspolitikere bruger deres lovgivningsmagt til måske uden

hensyn til mindretals menenskerettigheder. Og vi blev også snydt for en eneste

stump af Benny Andersens smukke sang Barndommens land : Forhåbentligt lykkes det

senere i aften at få et interview med en repræsentant fra bedsteforældrene for

at rode bod på DR's svigt overfor den brede danske offentlighed.

 

Sidste: Ja der vil blive lagt et interview med Else Lidegaard fra Bedsteforældre

for asyl på Frederikshavn Dialog-programs hjememside

http://www.arnehansen.net/dialog/  i nat engang. Mvh ah

 

Hør også interviewet med Else Lidegård http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/100419BedsteElseLidegomDemoiFT64.htm

 

Tilbage til forsiden