Dato: søndag 25. april 2010 14.08

 

 Kære medlem af SFs

 folketingsgruppe,

 jeg vedhæfter et åbent brev af dags dato, som jeg beder

 dig læse og tage stilling til ud fra din personlige

 samfundsetik.

  

Med venlig hilsen

Johanna Haas <haasjohanna@ yahoo.dk>

 

 

København d. 24.4.2010

Kære medlem af SFs folketingsgruppe,

 

Jeg henvender mig til dig med dette åbne brev, for at gøre opmærksom på, at jeg som tidligere og potentiel SF vælger ved næsten valg på det skarpeste tager afstand fra Ole Sohns melding på SFs landsmøde om at SF efter næste valg godt kan samarbejde med DF.

Det vil ikke være muligt for mig at stemme på SF, hvis Ole Sohns melding virkelig er udtryk for officiel SF politik, når der er folketingsvalg næste gang.

 

Jeg beder jer huske på, at  SF ikke kan samarbejde med DF. I det hele taget kan oppositionen ikke på nogen måde lægge sig op ad den udlændinge- og socialpolitik der føres af  den siddende regering.

Det er der flere indlysende grunde til:

Danmark overholder ikke FNs flygtningekonventioner.

Vores asylpolitik er mildest talt barbarisk. Blot et lille udpluk fra tragedierne omkring de irakiske flygtninge, der tydeligt viser, at vi både forbryder os mod konventionerne og overhører FNs specifikke henstillinger.

Vi har blandt andet tvangsudvist en svært senil på det tidspunkt 72årig mand til Irak.

Ifølge FNs konventioner må man ikke tilbagesende flygtninge, der ikke har mulighed for at klare sig.  

Vi har for ganske nylig tvangsudvist en familiefar og lærerstuderende fra Århus. På udvisningstidspunktet var barnet 5 måneder. Hans kone kunne for øvrigt godt forsørge familien, mens manden læste, men egentlig er det sagen uvedkommende: ifølge FN’s børnekonvention må man ikke adskille forældre og børn.

For øjeblikket sidder en anden irakisk familiefar i Ellebæk og der har han siddet i 3 uger, hvilket i sig selv er en skændsel. Han har været i Danmark i 10 år. Hans ældste barn er halvandet år. Familien venter barn nummer to. I henhold til pressemeddelelse fra Asylret er hans tvangsudvisning lige op over, hvis den ikke allerede har fundet sted.

 

Vores asyl- og udlændingepolitik er ekskluderende og ikke  inkluderende.

RE: Asyl afholdt konference lørdag den 10. april. Der var mange interessante indlæg. Blandt andet sammenlignede Kathrine Vitus (forsker ved SFI, ekspert i flygtningebørns vilkår)  i sit oplæg dansk og norsk asylpolitik. Behøver jeg at sige, at sammenligningen ikke faldt ud til Danmarks fordel? Danmark bør kunne gøre det lige så godt som Norge, og vi burde i et parti som SF have mange politikere, der ikke var  blege for at nævne alternativer til den herskende tankegang. Dette kunne blandt andet gøres med henvisning til Norge.

 

Vores starthjælp og andre tiltag, blandt andet mange af de nye påtænkte ændringer i Udlændingeloven,  er i praksis specifikt diskriminerede overfor bestemte befolkningsgrupper.

Vores lovgivning er medvirkende til at skabe en etnisk underklasse. Asylbørn går i Røde Kors skoler. Deres skolegang er ikke kompetencegivende – og selv hvis familien  skulle ende med at få asyl vil barnet ofte være ubehjælpeligt bagud skolemæssigt.

Norge igen: her sluses asylbørn ud i normalsamfundet gennem børnehave eller skole.

De nye ændringer i Udlændingeloven. Citeret efter artikel i Information d. 20 april 2010 af Anton Geist:

Ifølge regeringen og Dansk Folkepartis nye udlændingepakke kan udlændinge ikke længere få tilkendt permanent opholdstilladelse i Danmark, hvis de inden for tre år før deres ansøgning har modtaget sociale ydelser. Og det gælder også »enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse«, som der står i lovforslaget.

Med andre ord må flygtninge og indvandrere nøjes med midlertidige opholdstilladelser og den usikkerhed, som følger, hvis de har fået sociale ydelser, eller hvis de har taget imod støtte til tandlæge, medicin eller andre uforudsete udgifter, som loven om aktiv socialpolitik ellers berettiger særlig økonomisk trængte familier til.

Hermed en opfordring til hele folketingsgruppen: TAG ANSVAR OG SIG FRA.

Tak til de af jer, der allerede gør det.

Venlig hilsen

Johanna Haas   

Tilbage til forsiden