11.05.10 fra SOS mod racisme <sos@sosmodracisme.dk>

”I år sætter HK/Danmark

fokus på den etniske dimension af diskrimination og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

 

Det sker ved en opdatering af organisationens medarbejderes viden om ”Lov om forskelsbehandling og etnisk ligestilling” med specielt vægt på oprindelse, etnicitet, race eller religion.

 

Derudover vil HK søge at komme tættere på målgruppen, gennem et samarbejde med Rådet for Etniske Minoriteter, samt ved at give kommunernes Integrationsråd et tilbud om at komme og holde oplæg om forskelsbehandling og diskrimination på arbejdsmarkedet.

 

HK har i den forbindelse udarbejdet to pjecer:

Klik her: HER ARBEJDES – FORSKELSBEHANDLING FORBUDT


Det er rettet til HK’s medlemmer og alle, der er aktive på arbejdsmarkedet. Pjecen fortæller, hvordan man ikke må behandles på arbejdspladsen og om arbejdsgiverens pligt til at stoppe forskelsbehandlingen.

 

Samtidig fortæller pjecen, hvad den enkelte selv kan gøre, og hvem man kan henvende sig til, hvis arbejdsgiveren ikke ændrer forholdene.

 

Klik Her: Lov om forskelsbehandling og etnisk ligestilling

Pjecen er udarbejdet til HK’s faglige medarbejdere, sagsbehandlere og vejledere i HK’s a-kasse og HK’s tillidsrepræsentanter. Den gennemgår centrale dele af loven og belyser med eksempler, hvordan loven virker.

 

Pjecen kan bruges af alle, der arbejder med diskrimination og forskelsbehandling som vejleder eller sagsbehandler.

 

Ud over at pjecen kan downloades, kan den bestilles pr. mail i HK/Danmark, hos Steen Karlsen, 44sk@hk.dk, eller på tlf. 33 30 48 66. Husk angivelse af, hvilken pjece det drejer sig om, antal, og hvor pjecerne skal sendes til.

 

Udgivelsen af pjecerne er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.”

  

Tilbage til forsiden