Vurder venligst SFs asyl- og familiesammenføringspolitik på baggrund af udlændingeordførerens holdning til Omaids og Savans sag?

 

Udlændingefamilier med børn splittes.

 

Fra Politiken d. 16. maj 2010

AF Olav Hergel

Rundt om i Danmark sidder en række udenlandske statsborgere med permanent opholdstilladelse alene med deres børn, fordi de danske myndigheder har valgt at sende deres ægtefæller ud af landet og dermed skilt familierne ad.

I alle tilfældene mener myndighederne, at parrene er stærkere tilknyttet til hjemlandet end til Danmark, og parrene har derfor fået afslag på grundlag af det såkaldte tilknytningskrav.

Myndighederne mener, at det er forældrenes eget ansvar, at de bliver skilt ad, og som Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration skriver til en advokat i en af sagerne:

»Ministeriet skal i den anledning bemærke, at det er Deres klient og Deres klients ægtefælle, som afgør, hvorvidt børnene skal tage ophold i Danmark eller Irak«.

I det her tilfælde handler det om den 52 år gamle Sobhi Zobier fra Silkeborg. Han kom til Danmark i 1998, han har permanent opholdstilladelse, han forsøger sig selv og sin familie og har to ansatte, men hans kone skal nu rejse til Irak.

Advokat fatter ikke afslag
Også her skyldes afvisningen, at parrets samlede tilknytning er stærkere til Irak end til Danmark, men det fatter parrets advokat, Annette Møller Hannibal, ikke.

»At meddele afslag på baggrund af tilknytningskravet til en mand, som de sidste fire år har ernæret sig som selvstændig erhvervsdrivende, er efter min opfattelse helt vanvittigt. Han har været i Danmark i over ti år. Han har ikke i de ti år været tilbage i Irak. Han har kone og to små børn her«, siger advokaten.

V: Afgørelsen er korrekt
Hos Venstre mener udlændingeordfører Karsten Lauritzen, at afgørelsen er korrekt.

»Den sag handler om muligheden for at udleve sit familieliv i Danmark kontra i Irak, og det er ikke nogen ret at udøve familielivet i det land, man befinder sig i. Man kan også gøre det i hjemlandet«.

Manden tvangudsendt til Bagdad
Et par af sagerne handler om afviste irakiske asylansøgere, der har været her så længe, at de har stiftet familie. Savan fra Ringsted blev familiesammenført til Danmark i 2002. Hun har et barn og er gravid med nummer to.

Både hun og barnet har permanent opholdstilladelse, men for en måned siden blev hendes mand tvangsudsendt til Bagdad. En afgørelse, de radikales udlændingeordfører, Marianne Jelved, finder urimelig.

»Det er forkert, at de får besked på, at de kan tage til Irak og optage deres familieliv der. Savans far er flygtet, og Savans opholdsgrundlag er derfor et andet end flygtningens (hun er familiesammenført, red.). Men hun er dog ud af en flygtningefamilie, og derfor er spørgsmålet: Kan man bare sige, at hun skal rejse tilbage til det land, hendes far er flygtet fra?«.


V har sympati for parret
Hos Venstre fatter Karsten Lauritzen sympati for parret, men mener, at afgørelsen er korrekt.

Det mener Socialistisk Folkepartis udlændingeordfører, Astrid Krag, også.

Hun pointerer, at hun ikke kender sagen godt nok til at kunne sige noget definitivt.

»Jeg er ikke jurist, men for mig er det fuldstændig afgørende, at børnekonventionen overholdes. Når det er sagt, må jeg sige, at retssikkerhed også handler om, at der er ens regler for alle, og har man fået afslag på asyl i Danmark, har man fået afslag, fordi man ikke har noget opholdsgrundlag. Og de vidste jo godt, hvad hans status var, da de alligevel valgte at blive gravide og få et barn«.

»Hvis man havde ringet til SF’s udlændingepolitiske ordfører for to år siden, ville vedkommende sandsynligvis have været enig med de radikale. Er det ikke rigtigt?«

»Vi har jo indgået en aftale med Socialdemokraterne. Den går ind og giver bedre forhold til asylansøgerne, hvilket jeg synes er utrolig vigtigt. Så slår den samtidig fast, at der ikke bliver ændret på regeringens grundlæggende tilstrømningspolitik. På den måde freder vi udlændingepolitikken. Det ligger fast«, lyder meldingen fra Astrid Krag.

 

Fra: Arne Hansen <post@arnehansen.net>
Sendt: 19. maj 2010 12:07
Til: Astrid Krag <Astrid.Krag@ft.dk>
Emne: Kære Astrid vedr. udtalelser i Politiken HASTER
Du bliver af Olav Hergel citeret i Politiken i søndags d 16.0.10 .
Jeg gerne spørge dig om du er korrekt citeret og om du stadig står ved
hvad du har sagt?
Jeg håber du kan svare mig i løbet af et par dage da det drejer sig om
at jeg har fået henvendelser om hvorvidt det virkelig er SF-politik du
udtrykker?
Med venlig hilsen
ARne Hanen medelm af SF-.Frederikshavn

 

-------

 

20.05.10
Astrid Krag skrev:
  Kære Arne,
I al hast et svar - det er travle dage med udlændingepakke, økonomi-planer og svirrende valgrygter.
Lad mig lige starte med at få sagt at der ikke er ændret noget i SF's politik på området - interviewet i Politiken afspejler SF's position som den har været siden S-SF-udspillet 'Plads til alle der vil'. Jeg er altså korrekt citeret i artiklen.

Normalt udtaler jeg mig aldrig om enkeltsager - der er for mange elementer som vi som udenforstående ikke kan kende til og principielt mener jeg heller ikke Folketinget skal agere sagsbehandlere. Denne gang gjorde jeg det under forudsætning af at der i artiklen blev gjort klart at vi der udtalte os naturligvis ikke kan kende til alle sagens forhold og alene kan forholde os til hvad Politiken præsenterer os for.
Bedste hilsner,
Astrid

 

-------

 

20.05.10

kære Astrid
tak for at du svarer.
Jeg går ud fra at jeg må bruge dit  svar sammen med den artikel i
Politiken som du er citeret for?

¨

--------

 

20.05.10

Astrid Krag skrev:
Hvad vil du bruge det til?

 

------

 

20.05.10 af Arne Hansen:

til at rundsende ukommenteret til interesserede og relevante sammen med Hergels artikel i Politiken, som jeg har ladet vente til jeg havde forvisset mig om at du var korrekt citeret, da jeg ikke ville risikere at rundsende evt fejlciteringer. Du er velkommen til at omformulere dit svar hvis du nu skulle føle behov for det.

 

-----

 

Til Alle SF-medlemmer fra Arne Hansen medlem af SF

 

Det var herefter vigtigt før en evt. rundsending at jeg også kunne skaffe og rundsende den baggrundsartikel i Politiken d. 16. maj som også eksisterede men ikke var umiddelbart tilgængelig og som måtte antages at være hvad Politikens Olav Hergel fortalte til Astrid Krag før hun udtalte sig om sagen. Denne er det nu ved en vens hjælp lykkedes mig at skaffe. Og 2 links til politiken følger her:

16.05.10 Omaid og Savan - et røntgenfotografi om hvad der kan ske når...

http://www.arnehansen.net/100516PolitikenOmaidogSavan1.pdf

16.05.16 Omaid og Savan ... del 2

http://www.arnehansen.net/100516PolitikenOmaidogSavan2.pdf

 

Herefter overlader jeg til hver enkelt SF-medlem at vurdere hvorvidt konsekvenserne af SFs asyl- og familiesammenføringspolitik er acceptable?

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, medlem af  SF-Frederikshavn

 

 

 

 

  

Tilbage til forsiden