klippet fra http://sf-frederikshavn.dk/wp/?p=771

 

DF, BØRNECHEKEN OG ISRAEL

2. juni 2010 af Paul R. Andersen

 

Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvor nedrigt, ondskabsfuldt og usympatisk Dansk Folkeparti kan få sig til at optræde.

 

Med ændringen af reglerne for at modtage børnepenge viser DF nok en gang sit sande, modbydelige ansigt på udlændingeområdet. I den første udgave troede partiet, at besparelsen kun ville ramme indvandrerfamilier, men da det så opdager, at langt størsteparten af dem, der kommer til at mærke forringelserne, er pæredanske, iler DF med et nyt forslag, der hæver beløbsgrænsen.

Striben af brutale DF-overgreb mod minoritetsdanskere er lang og smertefuld og minder i stigende grad om den hetz, magthaverne i 30’ernes Tyskland udsatte minoriteter for: Systematisk forfølgelse og forringelse af levekårene med det ene formål at få mindretallet udgrænset.

 

Og for at det ikke skal være løgn, bakker Søren Espersen op bag den israelske massakre på de mennesker, som vil komme de undertrykte palæstinensere i Gaza til hjælp med forsyninger. Espersen er en israelsk skødehund og talerør for statslig terror over for et folk, som ud fra enhver betragtning har retten til et anstændigt liv på sin side, men som systematisk siden Israels oprettelse har været genstand for israelsk ekspansiv terror og bosætttelser.

 

Hvornår går det op for anstændige venstrefolk og konservative, at DF er et usandsynligt usympatisk bekendtskab, når vi taler udlændingepolitik og udenrigspolitik.

 

Af Poul Rode Andersen formand for SF-Frederikshavn, og ordfører for SF-byrådsgruppe på 5.

 

Videresendt med oplysning om at Pauls indlæg har været bragt i Nodjyske STiftstidende og lagt på.

Dejligt at se SF-Frederikshavn tale med klar tunge om de 2 væsentlige og åbenbart for mange bredt henover det politiske spektrum kontroversielle emner, som partiledere tilsyneladende er bange for at miste stemmer på hvis de går for meget i medierne og forsvarer forsvarsløse mindretl?

  

Tilbage til forsiden