2.07.10

http://www.casa-analyse.dk/files/overligger.jpg

Juli 2010

Nye rapporter fra CASA


 

Det ville være godt med en hotdog om fredagen!

- Undersøgelse af den frivillige skolemadsordning blandt elever i 7. klasse og deres forældre.
Marts 2010. Af Karl Vogt-Nielsen, Marianne Malmgren m.fl.

Børns sundhed er omdrejningspunktet for mange skolers arbejde med en kostpolitik og med skolemadsordningerne. Mens en række børn og forældre vælger at drage nytte af tilbuddet om mad på skolen, holder nogle sig udenfor.
Formålet med denne undersøgelse har været at analysere, i hvilket omfang forskellige forhold omkring madordningerne påvirker, hvem brugerne er og hvilke barrierer der er for et øget brug af skolemadsordninger – med en social vinkel.

Link til rapporten


Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ. Juni 2010.
Af Karl Vogt-Nielsen og Henning Hansen

CASA har for NGO-organisationerne Nepenthes og WWF gennemført en analyse af danske kommuners indkøb af træprodukter med fokus på bæredygtigt træ.

Link til rapporten

 


Levekår og coping

- ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser.
Af Morten Ejrnæs, Henning Hansen og Jørgen Elm Larsen. Maj 2010.

Denne rapport er den tredje i rækken fra forskningsprojektet ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”. Rapporten sætter fokus på to forhold. For det første, hvordan levekårene er for mennesker, der har de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. For det andet hvordan mennesker reagerer på at leve af forsørgelsesydelser, der er meget lave. Formålet er at belyse, hvordan de lave sociale ydelser på den ene side påvirker modtagernes levekår og velbefindende og på den anden side deres handlinger og aktiviteter i hverdagen.

Link til rapporten

 


Livet på de laveste sociale ydelser

- en kvalitativ undersøgelse om livsbetingelser og copingstrategier.

Af Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen. Maj 2010.

Rapporten tager udgangspunkt i en kvalitativ interviewundersøgelse af udvalgte familiers og personers oplevelser af at leve af de laveste sociale ydelser samt deres reaktionsmønstre herpå. Rapporten supplerer de kvantitative data, som de andre rapporter bygger på, og formålet er at nuancere og uddybe de konsekvenser, som de laveste sociale ydelser har ud fra familiernes og personernes egne fortællinger herom.
Link til rapporten

 


Du kan til- og framelde dig nyhedsmailen nederst på denne side

 

 


 

 

Tilbage til forsiden