D. 29.08.10 Fra Tue Magnussen <TM@ rct.dk>

 

Opinionsindlæg af koordinator Tue Magnussen, RCT, om det i finanslovforslaget bebudede gebyr for ansøgning om familiesammenføring blev bragt i Berlingske Tidende 29. august 2010 under overskriften Regeringsgebyr på menneskerettigheder:

Med finanslovsforslaget for 2011 lægger regeringen op til, at Udlændingeservice fremover vil opkræve 5.050 kr. pr person, når en familie søger om familiesammenføring i Danmark. På Rehabiliterings-og Forskningscentret for Torturofre (RCT) finder vi, at gebyret er urimeligt og til skade for torturofre.

For f. eks. en familiefar kan det nye gebyr let betyde, at han vil blive opkrævet et beløb på over 20.000 kr. for at blive genforenet med sin nærmeste familie, hustru og tre børn. Gebyret gælder selve ansøgningen, og skal betales uanset om familien får lov til at komme til Danmark.

Det er et urimeligt og menneskefjendsk forslag.

Når man traditionelt har åbnet op for familiesammenføring, er det fordi det er i strid med menneskerettighederne at holde en familie adskilt. De fleste vil sikkert finde, at det er en menneskeret at kunne blive genforenet med sin familie, og mange vil samtidig finde, at det er ubehageligt, at man skal betale et gebyr for at ansøge om, at familien kan blive genforenet. Betaling for menneskerettigheder lyder ikke rart.

Og for mange er der tale om et stort - endog skyhøjt - beløb. Man må ikke glemme, at det er praktisk taget umuligt for flygtninge på starthjælp eller torturofre, der er uarbejdsdygtige, at finde f. eks. 20.000 kr. på et budget, der i forvejen er på et discountniveau. Socialrådgiverne på RCT ved om nogen allerede nu, hvor svært det er for mange af vores klienter at få budgettet til at hænge sammen.

Ydermere vil forslaget kunne skade det tværfaglige rehabiliteringsarbejde af vores klienter, som vi hellere ser som torturoverlevere end som -ofre. Fra mange års rehabiliteringsarbejde ved vi, at det er skadeligt for behandlingen af torturofre, at familier kan blive tvunget til fortsat at være adskilt.

Fra RCT vil vi derfor opfordre til, at man, hvis man vælger at fastholde forslaget, dog i det mindste friholder traumatiserede flygtninge og torturofre fra det

 

Debatindlægget er tillige gengivet som blogindlæg Et urimelig og menneskefjendsk forslag og kan læses på http://rctblog.dk/antitortur/2010/08/et-urimeligt-og-menneskefjendsk-forslag/

 

Ah: hvor der også er mulighed for at skrive en kommentar

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden