D. 23.09.10 Fra Bashy Quraishy <bashy@ mail.dk>

Institut for Menneskerettigheder inviterer til

høring om diskrimination og fattigdom

Tirsdag den 26. oktober 2010 - Politikens Hus

 

Dagens ordstyrer: Lars Trier Mogensen, Politiken

Digtoplæsning: Louise Rosengreen

 

12.00-12:30 Registrering

 

12:30–13:30 Åbnings session:

 

Indledende bemærkninger v. Lars Trier Mogensen, Politiken

Velkomst v.IMR’s bestyrelsesformand Kjeld Holm

Indikatorer for fattigdom - ’statements’ fra Yildiz Akdogan (S), Ellen Trane Nørby (V), Özlem Cekic (SF) og Vivi Kier (K) 

 

13:30–14:45 Første session: Diskrimination og fattigdom går hånd i hånd

 

Diskrimination, fattigdom og social eksklusion v. Mandana Zarrehparvar, chefkonsulent IMR

Korte indlæg v. panel med repræsentanter fra Ligebehandlingsudvalget under IMR (repræsenterende køn, alder, seksuel orientering, etnicitet, religion og tro samt handicap)

Reaktioner fra salen

 

14:45–15:00 Kaffepause

 

15:00–16:15 Anden session: Fattigdommens udtryksformer, social eksklusion og juridiske implikationer

 

[Titel] Jonas Schytz Juul, Arbejdernes Erhvervsråd

[Titel] v. Laila Walther, Centerchef for Det forebyggende og rådgivende center for unge, Københavns Kommune

[De juridiske implikationer af sammenhængen mellem fattigdom og diskrimination] v. Lynn Roseberry, CBS

Debat med salen

 

16:15–17:00 Afslutnings session:

 

Civilsamfundets rolle i bekæmpelse af diskrimination og fattigdom v. mødeleder for IMR’s Ligebehandlingsudvalg Holger Kallehauge

Bekæmpelse af fattigdom gennem effektiv bekæmpelse af diskrimination v. Susanne Nour, afdelingsleder, IMR   

 

Pespektiver på fattigdom via bekæmpelse af diskrimination, v. Lars Trier Mogensen, Politiken

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden