Møder, arrangementer og demonstrationer i oktober og ind i november 2010

D. 02.10.10 Fra SOS mod Racisme + høring 26.10.10 + 8.10.10 multietniske medier i Norden

 

Kære SOS'er!

Her er en række møder, arrangementer og demonstrationer.
I øvrigt kan vi fortælle at sultestrejken blandt de kurdiske syrere er afsluttet.

Desuden at Nyhedsbrev nr. 103 bliver sendt ud i næste uge.
Venlig hilsen,

Anne Nielsen

 

Christiansborg Slotsplads, 5. oktober kl. 10:

Opsendelse af sorte balloner - ved Bedsteforældre for Asyl. De sorte balloner symboliserer Danmarks sorte asylpolitik.

 

 

Århus, 7. oktober kl. 18-20:

DEBATMØDE OM STARTHJÆLP -MENNESKERETTIGHEDER FATTIGDOM

Sted: Hjerneskadeforeningens lokaler, Marselisborgcentret
bygn. 3.2.sal, P.P.Ørumsgade 11, 8000 Århus C (elevator)
Der bliver budt på en sandwich/øl i pausen, hvorfor tilmelding er fornøden: tlf.
86151216 eller mail til viggojonasen@gmail.com
STINNE LYAGER BECH Amnesty International Danmark
om Starthjælp som diskrimination og dermed tilsidesættelse af menneskerettighederne.
JES VILHELMSEN, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
om starthjælp, kontanthjælpsloft, 300/450 timers reglen i relation til fattigdom.

fredag den 8.oktober kl.19-21

Multietniske medier situation i Norden - Debataften i Foreningernes Hus, Gellerup 

Foreningernes Hus i Gellerup, Den udbredte fri adgang  til at ytre sig, både om politiske og om kulturelle emner, betragtes af mange som et demokratisk gode og som et forum, der i bedste fald kan bidrage til at fastholde og udvikle en særlig lokal ( nordisk ) identitet. Hvad er det det gør det særlig at være en multietnisk avis, radio og tv station i Skandinavien ? Få indsigt i de nordiske multietniske  medier, som har så stor betydning for millioner af ny nordboere.

I forbindelse med ”Nordisk seminar om multietniske medier i Norden (7. – 10. Oktober)” arrangerer Indvandrer TV en debataften om de multietniske medier situation i Norden i Gellerup.

Oplægsholder:

Majoran Vivekananthan ( UTROP – Norges første flerkulturel avis ) fra Oslo 

Farah Rabiey ( Radio Noor og TV Noor ) fra Göteborg

Riitta Haapakoski ( Radio Robin Hood ) fra Turku/Åbo 

Rui Monteiro ( Aarhus Global Media : Indvandrer TV, Radio Bazar og Børne- og Ungdoms TV/BUT ).

De forskellige oplæg blive efterfulgt af offentlig debat, som bliver modereret af en medlem af Dansk Journalist Forbund Østjylland ( Kreds4 ). Alle er velkommen og deltagelse er gratis.

Foreningernes Hus på Nordgårdsskolen , Sigridsvej 46, 
8220 Brabrand

Debatarrangement i Foreningernes Hus er ligesom det Nordiske Seminar om multietniske medier i Norden støttet af Nordisk Kulturfonden ( logo ) og Dansk Journalistforbund Østjylland / Kreds 4.


Torsdag 14. oktober 17.00 - 19.00
Et Anstændigt Danmark holder fyraftensmøde om:

Har vi en ansvarlig presse i Danmark?
Er Pressen demokratiets vagthund og "den fjerde statsmagt"?
Ordstyrer: Palle Weis, journalist, Information
Fyraftensmøde i Vartov,Store sal, Farvergade 27, København K. Gå-afstand fra Hovedbanen eller 2 stop med bus 15.
Kurt Strand, DR2-journalist: Mediernes Magt - magten over medierne
Medierne fylder mere og mere i vores hverdag - og der bliver til stadighed flere medier, som kæmper om opmærksomheden. Kurt Strand giver eksempler på især tv's ofte forfladigende, forhastede og fordømmende daglige menu. Og beskriver, hvordan journalistik ofte er styret af alle mulige andre end journalisterne selv - og som dermed får sværere ved at udfylde rollen som "den fjerde statsmagt".
Marianne Jelved, Det Radikale Venstre: Hvordan påvirker en ansvarlig presse, eller mangel på samme, vores politiske/demokratiske system?
Fikré Filali el-Gourfti, journalist, tidl. Politiken og Ekstrabladet, nu Udenrigsministeriet, medstifter af "Ansvarlig Presse".
Hvordan påvirker en ansvarlig presse, eller mangel på samme, vores holdninger til flygtninge, asylansøgere og danskere af anden etnisk baggrund end dansk?

 

Høring om diskrimination og fattigdom Tirsdag den 26. oktober  - Arr. Institut for Menneskerettigheder.

Randers: Onsdag den 27.oktober 2010 kl 16 -  Underværkets store sal 
Integrationsnetværket i Randers inviterer til  fyraftensmøde. På dette fyraftensmøde skal vi diskutere "Hvordan går det så med integrationen i Randers. Som oplægsholdere til korte inputs har vi inviteret Ulla Varneskov, Integrationskoordinator og  Ib Jespersgaard, Videnscenter for Integration Vejle samt Sami Saidana konsulent hos DMEG, Århus. 

 

Landsmøde og Åbent Hus arrangement d. 6. november:
Landsmødet kl. 13 - 15.15

i vores lokale på 2. sal på bagtrappen i Verdenskulturcentret.
Se programmet på bagsiden af bladet, som bliver udsendt i næste uge.

Åbent Hus kl 15.30 - 17.30 bliver holdt i Mexibar, Elmegade 27, stuen - lige over for Sankt Hans Torv,
for at markere 25-årsdagen for stiftelsen af Folkebevægelsen mod fremmedhad, som fusionerede med SOS Racisme i 1991 til SOS Racisme, Danmark.
Begge bevægelser havde udspring i SOS Racisme i Frankrig.

Krystalnatten 9. november:
Der bliver traditionen tro en demonstration i København kl. 17. Nærmere program følger.

http://www.sosmodracisme.econtent.dk/  


 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden