SF: "Stop oversendelserne til Grækenland inden domstolen gør det" + opfølg. kommentar af ah

 

D. 13.10.2010 modtaget fra Socialistisk Folkeparti <noreply@ pressemeddelelser.anp.se>

(ved Astrid Krag , asyl- og integrationsordfører)

 

Stop oversendelserne til Grækenland inden domstolen gør det

af Astrid Krag

SF's Astrid Krag ser med bekymring på, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er nødt til at stoppe oversendelser af asylansøgere til Grækenland. Senest har domstolen grebet ind i 56 sager.

"Vi ved, at forholdene i Grækenland er groteske. Regeringen har også anerkendt det og tidligere krævet garantier fra Grækenland for at lave oversendelserne. Selvom forholdene ikke er blevet bedre, så er regeringen stoppet med det. Og nu ser vi resultatet - menneskerettighedsdomstolen griber gang på gang ind for at stoppe udsendelserne."

 

Oversendelserne sker, fordi asylansøgere jf. Dublinforordningen skal have behandlet deres ansøgning i det første land, de kommer til.

 

"Forudsætningen for at Dublinforordningen virker er, at landene har en god og reel behandling af asylansøgerne og deres sager. Grækenland optræder som en asylretslig U-land, der underminerer asylsystemerne i Europa. Jeg håber regeringen vil lægge maksimalt pres på Grækenland igennem EU for at rette op på forholdene. Indtil da må regeringen også erkende, at domstolen gang på gang vil afvise oversendelser og med god grund. Der er behov for, at regeringen anerkender, at det hverken er menneskeligt eller juridisk gangbart at oversende asylansøgere til Grækenland."

 

Astrid Krag, tlf. 3337 4423

                                           

ASTRID KRAG

Integrationsordfører

Asylordfører

Velfærdsordfører

 

Christiansborg

1240 København K

tlf: 3337 4423

astrid.krag@ ft.dk

 

 

Uddybende kommentar af Arne Hansen

Videresendt med en stor tak for at SF endelig tager bladet for munden i relation til VK(O)-regeringen talrige groteske overgreb på asylsøgere og familiesammenførte , som alle opmærksomme iagttagere må have bemærket de sidste mange måneder (selv på trods af at medierne ikke har været særlig hjælpsomme). Tænk bare på tvangsudvisninger og sultestrejker og  at Den europæiske Menneskerettighedsdomstol allerede flere gange har stoppet Birthe Rønn Hornbechs udvisninger til Grækenland.

 

Derfor er glæden over Astrid Krags udmelding ekstra stor.

 

Men lige en præcisering Danmark er ikke forpligtet til at tilbagesende asylsøgere som kommer via Grækenland. Danmark kan altså bare selv påtage sig at behandle en asylsag frem for nu sikkert blot at lade dem sidde og rådne op i en flygtningelejr (hvis det ikke lykkes at presse til at rejse frivilligt) , indtil EU tager sig sammen til at hjælpe det økonomisk kriseramte Grækenland med at styrke asylsagsbehandlingen.

 

Eller endnu bedre og det eneste langsigtede løsning, at EU lever op til sine egne ord og laver en solidarisk asylpolitik, men som vel at mærke så ikke bare er solidarisk med EU-landene selv, men også overholder FNs flygtninge- og andre relevante menneskerettighedskonventioner som anti-tortur- og børnekonventionen, (og ikke bare som nu udliciterer EU-fortets ”grænsebeskyttelsesvold” til Grækenland , Berlusconis Italien og i sidste ende Gadaffis Libyen, som end ikke har underskrevet flygtningekonventionen)

Og i øvrigt - i stedet for EU’s asocialt protektionistiske  (landbrugs)politik -  virkeligt spiller en konstruktiv flygtningepolitisk rolle med at bekæmpe den skæve verdens strukturelle og fysiske vold og undertrykkelse gennem fremme af global social , økonomisk og politisk lighed og demokrati. 

En bæredygtig flygtningepolitik indebærer at vi erstatter den destruktive "kamp mod vindmøller", som vi selv er medansvarlige for at levere stormen til,  - med konstruktive tanker om vores fremtid i en verden vi er blevet fælles om.

 

Heldigvis har vi noget at bygge på nemlig de institutioner som vores forfædre opbyggede efter verdenskrigenes ragnarok. Tak til dem for at I gav os bl.a. Den europæiske menneskeretsdomstol med bindende afgørelser, til at redde os ved. Men nu må vi til at være voksne og stå på egne ben og selv bakke op om og forbedre de bedste institutioner for internationalt samarbejde og retsorden - samtidigt med, at vi selv i Danmark tør vise vejen og være det gode eksempel på vejen til den helt nødvendige bæredygtige humane flygtningepolitik baseret på forpligtende internationalt samarbejde, - også i græsrodsbevægelser, som endnu engang må trække læsset i gang og påvirke de politiske partier.

 

 

Grib dagen og bak op om alle positive inkluderende tilkendegivelser alle vegne hvor vi er til stede - udover her SF så kan man f.eks individuelt melde sig til at samle ind til verdens flygtninge søndag d. 14. november på http://flygtning.dk/saadan-kan-du-hjaelpe/landsindsamling/meld-dig-som-indsamler/

(knækker linket så via http://flygtning.dk/

 

(Arne Hansen)

 

Man kan læse flere oplysninger om flygtningepolitik under http://www.arnehansen.net/index2.htm  

- og høre mere under http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/

 

Grib dagen og bak op om alle positive inkluderende tilkendegivelser alle vegne hvor vi er til stede - udover her SF så kan man f.eks individuelt vise sin internationale solidaritet ved at melde sig til at samle ind til verdens flygtninge søndag d. 14. november på http://flygtning.dk/saadan-kan-du-hjaelpe/landsindsamling/meld-dig-som-indsamler/

(knækker linket så via http://flygtning.dk/ )

 

Man kan læse flere oplysninger og ideer om flygtninge- og asylpolitik i Danmark og globalt under http://www.arnehansen.net/index2.htm og høre mere under http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/

(Arne Hansen)

 

Tilbage til forsiden