SF's nationale ghettoplan:

Nu har netværket Hennah.dk fået nok! "Endnu engang dæmoniserer en folkevalgt politiker minoriteterne."

Fra Uzma Hurul-an Ahmed Andresen <uzma.andresen@ gmail.com>

Pressemeddelelse

Fra Hennah.dk
 – Netværket for Medborgerskab, Ligestilling og Mangfoldighed

 

Nu har netværket Hennah.dk fået nok!

Endnu engang dæmoniserer en folkevalgt politiker minoriteterne.

SF’s formand Villy Søvndal ønsker at lave en national aftale om den såkaldte ghettoplan, men understreger, at han vil holde Pia Kjærsgaard, formand for Dansk Folkeparti og Asmaa Abdol-Hamid, socialrådgiver og tidligere kandidat for Enhedslisten ude.

Han begrunder det med, at ghettoerne er et af de største samfundsproblemer, vi har i Danmark, og at selv politiet er ved at miste kontrollen.

I vores øre lyder det som en populistisk og useriøs udmelding, der undergraver det fundamentale i demokratiet – nemlig dialog og inddragelse.

Vi må fastholde at:

1:  Asmaa Abdol-Hamid er et yderst velfungerende eksempel på en ghettoborger, hun er veluddannet, har et arbejde som socialrådgiver og er frivilligt engageret medborger i demokratiet. Hun lever dermed op til de idealer, der er opstillet i de nyligt vedtagne regler på udlændingeområdet – med loven om aktivt medborgerskab. Vil Villy Søvndal ikke anerkende de minoriteter, som reelt lever op til kravene om at være danske ”nok”? Hvorfor vil Søvndal holde minoriteterne ude frem for at inddrage dem i processen om deres boligområde?

2:  Asmaa Abdol-Hamid taler ud fra en viden som socialrådgiver og beboer i Vollsmose, og vil derfor kunne komme med yderst kvalificerede bud på, hvordan problemerne kan løses og gribes an. Ønsker  Villy Søvndal ikke at bygge sin aftale om en national ghettoplan på faglig viden? Eller vil han bygge den på dæmonisering og udstødelse?

3: Asmaa Abdol-Hamid er ikke medlem af Folketinget. Hvorfor retter Søvndal ikke henvendelse til Johanne Schmidt? Det ville have været mere politiks relevant. Søvndal opnår kun at puste til fordommene overfor etniske minoritetskvinder ved at inddrage Asmaa Abdo-Hamid i sin argumentation. Skal SF virkelig føre politik på populistiske fordomme?

3: Etniske minoritetskvinder er gennem de sidste ti år igen og igen blevet dæmoniseret i dansk politik. Det løser på ingen måder de sociale problemer, som de udsatte boligområder står overfor i Danmark. Hvad med at inddrage beboerne, frem for endnu engang bare at tale om dem?

 

Hennah.dk ønsker dialog og anerkendelse af minoriteterne. Vi opfordrer til at de folkevalgte bevarer overblikket og holder fast i sagens kerne, at vi alle ønsker et bedre sociale forhold – også i Ghettoerne.

 

Kontakt:  Uzma Ahmed Andresen, talskvinde for Hennah.dk, 51765917
mail: info@ hennah.dk  / www.hennah.dk

 

Lagt på her efter forgævedes at have søgt efter en autoritativ SF-udtalelse om emnet på SF's hjemmeside www.sf.dk  som kunne lægges på som kilde.

 

Sidste: Nu henviser Uzma fra Hennah.dk til link til Politiken:

http://politiken.dk/politik/article1098372.ece der har flere links i halen, når man går derind

 

Tilbage til forsiden